Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τουρισμός: Κυρίgχη η
Ελλάδα ο
Ηρατήσεις της ανατολικής Μεσόγεioυ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:100Ε Α.Φ. 4942 Τετάρτη 19042017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Alpha Grissin
Αμερικανικό ΥΠΟΙΚ:
Χαρίτσης
Κατατέθηχε
Το ΔΝΤ σε ρόλο υποστήριξης
Υπήρξαν επυττήσεις
τον Μάρτιο
προς την Ελλάδα
απότην αθυστέρηση
αιτηση
πτώχευσης
Μειωμένες έως 35%
θεστώς πο
uστωτές της
από τους
ήδη, η Alpha
αίτηση
ήgυξης
πτώχευσης, με αποτέλεσμ
ς την whwaσή της
πgοσεχή Ιούνιο,
μην μ
δρομολογηθού
πλEuστηg
Οι νέες αναπηρικές συντάξεις
Η υποβολή του σχετιx
αιτήματος, όπως
Euro2day έγι
παραταθεί η λειτουργ
στTημένης εταιρείας
δημιουργηθούν συνθήκες
ασφαλούς διαπραγμάτευσης
αιτιας του προστίμου
τές της
έγραφε το
Χgημααστήριο
ηςΕλλάδας στις ΗΠΑ λόγω C4I
Με κατάσχεση απειλείται η 2004, γνωστού ως C4I
ΗΠΑ Τον Ιούλιο του 2014, το
Δημοσίου
εξαιτίας του προστίμου 40 ε
Δημόσιο ατοowάκατομμυρίων ευρώ
επιδίκασε
αμερueανιχώ λούτον οφειλής συν
δικαστήριο εις βάρος της
εγprτικές επιστολές που Διάχυτη η ανησυχία
χιλιάδων ατόμων με αναπηρία,
Me μικρή πτώση,
χώρας για πόθεση C4
είχε εισπράξει, παράνομα δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα κοπούν οι δωeές τους «προσωπι
χαμηλής
ής δραΚατά την ετυμηγορία
ικές διαφορές». Με το σταγονόμετρο οι πληρωμές σε συντά
Για την εξέλιξη αυτή, όπως
ξεις που έχουν ανασταλει
χρηματιστηριακή
η «Καθημερινή
Η %τέλεση της απόφασης
μεταδίδ
kai.grs
στάλη καθώς
πό τις δuαxοπές
Πασχα
έχουν ενημερωθεί τα υπουρεφετείο της Αθήνας έχανε
Κεντρο
μεγάλες μειώσεις έως
Αντuιέ
βρέθη
γεία Εξωτερικών
Προ- δεκτή αγωγή
διάχυτη στους
μειώσεις
στις συντάξεις το
πεζικές μετοχές,
ενώ wτερα- στασίας του Πολίτη και το κού Δημοσίου
χιλιάδε
αξιούχ
μετοχές της Fol
Νομικό Συμβούλιο του Κ
θώς δεν έχει διευxο
άτομα με
πηρία, Εάν
Ομως η αναστολή αναιρέθη- μειώσεις στις πgοσφπιaές διαφ- στεί
εάν απόφαση
ΗBC.Ο Γενικός Δεί τη
ταβαλλόμe
τη πές
αφότου ο Αρειος Πάγος
Τιμών έxλε
στις 683,57
σιγxe κριμένη ομάδ
συντάξεων στο πλαίσι
Η υπόθεση αφορά την προ- ζήτησε
επανεξέταση της
μονάδες,
σημειώνοντας
μφωνίας με τους δανε
σφυγή της
απόθεσης από
Δικαστή
μικρή πτώση 0,24% Ενδ
Ο νόμος Κατρούpoιλου, σύμα- στές θα ηγίς
ταιρείας SAIC
τον ΗΠΑ, το οπο
νήθηzε
τα του
με τους eιδιaotς, οδηνetτις
κές διαφορ
εύρος διακύμανσης 5,45
πουργείου Δημόσιας Τάξης επι%ύρωσε ως άμεσα exτελε
ντάξεις αναπηρία
μονάδων. Κατέγραφε unμηλόγια την εγκατάσταση
του στή καταβολή χρημάτων
ρητιμήσης 686.23 μοwάδ
συστήματος ασφαλείας
των την Ελλάδα.
+0,15%
2ατώτερη στις
Ολύμπια κών Αγώνων του
680.78 μονάδες (-0.64%