Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3500O • ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

«Πράσινο»
µάθηµα

ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Μία κόντρα
µε παρελθόν

Ο ∆ήµος Αιγάλεω, σε συνεργασία µε το Εθνικό Συλλογικό Σύστηµα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών “Ανταποδοτική
Ανακύκλωση” συµµετέχει στον Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό ∆ιαγωνισµό
Ανακύκλωσης για τους µαθητές, στο οποίο όλοι µπορούν να ανακυκλώνουν άδειες συσκευασίες, συµβάλλοντας ενεργά στην προστασία
του περιβάλλοντος και επιτυγχάνοντας εξαιρετικά σηµαντικά αποτελέσµατα.
Στο πλαίσιο της ανάδειξης της δυναµικής της ανακύκλωσης, ώστε
ακόµα περισσότεροι δηµότες και µαθητές να γνωρίσουν το Σύστηµα
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και να συµµετάσχουν στη διαδικασία
της ανακύκλωσης, θα πραγµατοποιηθεί ο “Πανελλήνιος Εκπαιδευτικός ∆ιαγωνισµός Ανακύκλωσης για τους µαθητές” έως 28 Μα ου 2017.
Λόγω της σηµαντικότητας που έχει η ανακύκλωση, αλλά και η περιβαλλοντική εκπαίδευση των µαθητών, τονίζεται ότι ο “Πανελλήνιος Εκπαιδευτικός ∆ιαγωνισµός Ανακύκλωσης για τους µαθητές” τελεί υπό την Αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύµου και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

>> ΣΕΛ. 5

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Ένα ακόµα
σηµαντικό έργο
στο Αιγάλεω

>>ΣΕΛI∆Α 6

>> ΣΕΛ. 6

Κινητοποίηση του
∆ήµου Πετρούπολης
για την άµεση
πληρωµή των
συµβασιούχων

Αθλητική Άνοιξη 2017

«Η παραπληροφόρηση
δεν έχει τέλος»

Η συµµετοχή
των µαθητών
της Πετρούπολης
ξεπέρασε κάθε
προσδοκία

>> ΣΕΛ. 8

Ανησυχητικό
περιστατικό
Πυρκαγιά ξέσπασε στον περίβολο του ΚΑΠΗ
Νέας Φιλαδέλφειας. Ευτυχώς, η επέµβαση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άµεση αποτρέποντας την εξάπλωση της.

>>ΣΕΛ. 8

>>ΣΕΛ. 2

«Κόκκινη» παράσταση
διαµαρτυρίας στο ΥΠΕΣ

Άµεση ήταν η
απάντηση της
δηµοτικής αρχής
Ιλίου στα
δηµοσιεύµατα που
κυκλοφόρησαν και
τα οποία
αναφέρονταν σε
«απόπειρα
αποξήλωσης αντλίας
νερού» από το
Πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης».

>>ΣΕΛ. 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα