Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
40 ΣΕΛΙΔΕΣ
TEAΡΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
τιμή: €1 ΑΡΦΥΛΛΟΥ. 21.568
Συναίνεση
Η απαγόρευση εισαγωγής
ΥΠΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΠΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙ
δεν πρόκειται
της «Ροδιακής» στην Τουρκία!
να υπάρξει
Με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου πριν από 60χρόνια. Ενα ακόμα δείγμα της ιδιότυπης
δημοκρατίας στη γείτονα χώρα
ΣΕΛ. 5
ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΔΟ
Έλεγχος για τις
Μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση
έστειλε από τη Ρόδο χθες πρό
εδρος του ΠΑΣΟΚ Φ. Γεννηματά
Ο ΣΕΛ. 6
Στην Κάσο
παράνομες συνδέσεις
ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας
Υστερα από αίτημα
της Αστυνομίας
Έκανε αποδεκτή την πρόσκληση που
του απηύθυνε η δήμαρχος
Ελέγχους στην περιοχή της Λάρδου θα ξεκινήσει άμεσα
Ο ΣΕΛ. 14
διεύθυνση περιβάλλοντος Δωδεκανήσου της περιφέρειας
νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΡ μετά από καταγ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
γελίες που αφορούν παράνομη σύνδεση αποχετεύσεων με
τα δίκτυα ομβρίων υδάτων Μάλιστα τη διενέργεια των ελέγ
χών ζήτησε ο αστυνομικός σταθμός Λίνδου μετά από παρά
πονα που σημειώθηκαν καθώς τίθεται σοβαρό θέμα δημό
σιας υγείας. Σημειώνεται ότι για την περιοχή της Λάρδου
υπάρχουν τα τελευταία χρ
συνεχώς παράπονα λόγω της
δυσοσμίας που υπάρχει, καθώς φαίνεται ό
Καποιοι παρα
βάζουν τους νόμους προς όφελός τους χωρίς να σκέφτοντα
Ο τουρισμός θα πρέπει να κεφα
Ο ΣΕΛ. 4
τις συνέπειες
ην υψηλή ζήτηση, το
λοποιήσε
νίζει ο ξενοδόχος κ. Αγγελόπου
ΣΕΛ. 15
Τα Επιμελητήρια ζητούν τα «κόκκινα» δάνεια
..w.3
Νέα δίκη
Ένας δρόμος
για το φονιά
Απογοητευτική
του Μπρούνο
κόνα της Τάφρου γεμάτος
λακκούβες
Η κατάσταση στην οδό Ερυθρού
Σταυρού παραμένει nίδια
Ο ΣΕΛ. 16
Δικάζεται Αλβανός
Σε πρώτη φάση ο δράστης έχει κατα
δικαστεί σε ισόβια
Ο ΣΕΛ. 9
που έσφαξε τη
Η κατάσταση μόνο τουριστική περιοχή δεν θυμίζε
Ο ΣΕΛ. 16
Ρουμάνα φίλη του
Μαραθώνιος
Γιορτή τηγανίτας
θα βρεθε
ήταν μόνο
θα γίνει στ' Αφάντου
τερη φορά
η αρχη
στο εδώλιο
του δικα
Η Περιφέρεια συνεχίζει τις προσπά
Με πρωτοβουλία του συλλόγου Νέων Αφάντου «Ο Αγιος Γεώρ
θειές της όπως τονίζει ΜΠαπαβα
στηρίου
γιος» την Κυριακή 30 Απριλίου
Ο ΣΕΛ. 13
Ο ΣΕΛ. 7
σιλείου
Ο ΣΕΛ. 8