Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμ. φύλλου 35.303
ο Τετάρτη 19
Απριλίου 2017
www.tharrosnews.gr
DELIVERY
DELIVERY
THA. 2721 777 777
THA 2721 777 777
Έτος 118ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΡΩΙΝΗEO ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τιμή 1 ευρώ
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
139.683 στρ.
«Σε τεντωμένο σχοινί» λόγω
επιδοτούνται
στη Μεσσηνία
δακοκτονίας η ελαιοπαραγωγή
παράνομα
σελ.6
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΝΟΜΩΝ
ΚΡΑΧΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
το αεροδρόμιο Καλαμάτας
58χρονος
αλυσοδέθηκε
τηςΚαλαμάτας
σελ.4
ΠΑΤΑΤΑ
Πολύ καλή
ποioτικά.
η φετινή
παραγωγή
σελ.7
ΜΑΡΑΘOΠΟΛΗ
Πάρτυ»
Η ανάπτυξη του αεροδρομίου της Καλα- από το 2016 αναμένεται να διαμορφωθεί μάτας στην Πελοπόννησο αντανακλάται
μάτας, με σειρά συνδέσεων με ευρωπαικές φέτος η ζήτηση στην αγορά εξοχικής κακαι στο αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον
κάνουν oi
πόλεις, δίνει προστιθέμενη αξία στο τουρι- τοικίας. Ο κ. Κωνσταντίνος Σιδερής, ανα- για διάφορα σημεία, ακόμα και αν η απόστικό προϊόν της Μεσσηνίας, αλλά και των
λυτής της εταιρείας παροχής υπηρεσιών
σταση οδικώς είναι της τάξεως των τριών
κακοποiof
ακινήτων Algean Property, εκτιμά πως η ωρω
γύρω νομών.
Σύμφωνα με την Καθημερινή uηλότερα θετική πορεία του αεροδρομίου της Καλασελ.4
ΤΡΙΦΥΛΙΑ
Στόχος τα 5.000
Πυρηνοκάρβουνο
θερμοκηπιακά στρέμματα
ΚΛΗΜΗΣ
delivery: 27210 63003 &63007
Η αύξηση
των θερμοκη
η οποία θα δώσει τη δυνα
όλο το 24ωρο
Ασβεστοποιία
τάτητα μεγαλύτερης οιHονομμής βοήθειας
αναζητούν έναν τρόπο να καMτερεύοει η Βάση
τους, είναι ένας από τους τρόπους
που προσπαθούν
ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΡΟΣΟ0ΡΕΕΝΑΣ
αναπτύξουν περαιτέρω στην περιοχή της Τρquλίας. Αξι να σημειωθεί στην Πελοπόννησο
σελίδα 6
Ειδικός έλεγχος ABS
EXPRESS
100% Ελληνική
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
27210-66055
μας βρ
4ο χλμ. Meσσηνης
ης 31
Τηλ. :27210 22144
Τηλ. 27220-25311
To 10 ΚΤΕΟ
27210 2423