Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Επαγγελματικός Οδηγός
ΚΙΛΚΙΣ
ww.eidisis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 έτος 18ο
αρ. φύλλου 4368 0,50 ευρώ
Κεραυνόπληκτο Κιλκίς
Ο Γιώργος Γεωργαντάς μέλος
της εξεταστικής για την Υγεία
σελίδα 3
Tooύγκρισαν το πασχαλιάτικο αυγό
με τους ασθενείς του Νοσοκομείου
σελίδα 14
Με 9 μετάλλια και 22
Ανοιξαν οι ουρανο το βράδυ του
Η φωτογραφία του Κώστα Τερζενίδη
δίκτυο και μ
000 χτυπήματα μόνο
Πάσχα στο Κιλκίς με ισχυρές βροχές σε
από την πόλη του Κιλκίς είναι ενδεικτική
στοfacebook της ηλεκτρονικής μας εφη
όλη την έκταση του νομού πολλού
ης κοσμοχαλαoιάς που
ζήσαμε. Μα
μερίδας, ed
gr (για όσους θέλουν να
μα πολλούς κεραυνούς.
ην απολαύσουν έrρωμη).
φωτογραφία π
έγινε
ral στο διασυμμετοχές ο Αθλος
ΣΥΡΙΖΑ: Παράγοντες και "παράγοντες
ανησυχούν (ξανά) για τους πρόσφυγες
νόμαστε μάρτυρες το τελευταίο διάστημα
συμπολίτες μας που όλο αυτό το
διάστημα
άμμου ενδιαφέροντος παραγόντων
ου τόπου
25 χρόνων ελάχιστα ασχολήθηκαν
μας για την εξέλιξη του Μεταναστευτικού στην
με τα προβλήματα
των προσφύγων. Και όταν το
περιοχή μας, και ειδικότερα στην πόλη του κλ
καναν, πρόθεσή τους ήταν να ασκήσουν κακό
ενδιαφέρον
ρώνετα στη δράση
πιστη κριτική στην διαχείριση μιας έκτακτης
κις. Τ
φορέα Σωματείο) μ
την ονομασία
τάστασης που προέκυψε σ
τόπο μας,
υλοποιεί πρόγραμμα αναλcγκής
διαστάσεις της οποίας αφορούσαν όχ μόνο την
ΣΥΡΙΖΑ
χώρα μας, αλλά όλες τις χώρες της Μεσογε
νσωμάτωσης προσφύγων στην πόλη
Το όψιμο αυτό ενδιαφέρον προέρχεται από
σύνολό της.
σελίδα 9
σελίδα 3
ΑΓΙΟΝ ΠΑCX A 2017
E PON KO
ΝΟΒΙ 0 Ν ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ
Πάνδημη και κατανυκτική
POT PA
E PON
ΑΚΟ ΛΟΥ 012 N
ΔΙΑ ΚΑΙ ΝΙΣ 1 ΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔ0
η Ακολουθία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
της Αποκαθήλωσης
7.30-9.30 τό
στον Όσιο Νικόδημο
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
εορτή τού
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 22 Anριλ
σελίδα 7
ό πρωί:
Onομορτέρων τών έν τή Μονή