Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Εποχή:Recognized text:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημερίδα της Ανανεωτικής Αριστεράς Σάββατο 15 Απριλίου 2017 Αρ. φ. 1343
Να ξαναπιάσουμε
ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ «ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ», ΑΛΛΑ
Το νήμα με την Κοινωνια
Η Ανάσταση αργεί ακόμα
3 μελών
ς Κεντρικής Επιτροπής
του ΣΥΡΙΖΑ
ρτάζ γ
αι ρ
Το γήπεδο της ΑΕΚ
Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από
χαρμόσυνο μήνυμα της εκ
μνημόνια
ρων έγερσης, ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας επέλεξε
Παρότι ο πρωθυπουργός τό
ρα αυτό τον
και άλλα πολλά
συνεδρίαση τ
ργικού συμβουλίου να δώσει μια
μικό, κυρίως, στόχο, πο
έδεσε
με «μια
Αρθρο το
Παύλου Κλαυδ
αισιόδοξη νότα, με αφορμή τη
ρο συμφωνία για τη δε
ερη μεγάλη πολιτική αντεπίθεση» για την
όκρουση τω
γιατην τροπολογία που ψηφίστηκε
ξιολόγηση
σχεδ
της ΝΔ, δεν περιορίστηκε σε αυτόν. Επισημα
στη Βουλή σχετικά με το γήπεδο
Εκτιμώντας θετικά το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης
χυνθεί το έργο των κρίσιμων γι
σης, την ανάγκη
της ΑΕΚ
κυρίως από τη σκοπιά της
ροπής των κινδύνων πο
την κυβερνητική δράση τομέων (ζητώντας, μάλιστα, εντός
σκληρό
ρχικές απαιτήσεις
γκεκριμένο χρονοδιάγραμμα»), όπως
5 ημερώ
Χρειαζόμαστε
τους δανειστές
αψε τα επόμενα βήματα π
μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην εκπαίδευση
διεθνιστική αληλεγγύη
ομένουν ως την τελική έγκριση της συμφω
τη συνταγματική αναθεώρηση
στην
Συνέντευξη με την ευρωβουλε
κτη συνεδρίαση της Ευρωομάδας (αρχές Μ
Πάντως, η ίδια η
απαρίθμηση, ιεράρχηση και περιγραφή των
τρια των Πράσινων-Αριστερ
κρίσιμο ενδιάμεσο σταθμό την εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ (21-22
θμών και των στόχ
αισιόδοξο τόνο και τη
Τζούντιθ Σαργκεντίνι γι
θανόν να δούμε
Απριλ
αλήγουμε σε
δικαιολογημένη διάθεση επιτάχυνσης των προσπαθειώ
μενη μέρα των ολλανδικώ
σχέση με το χρέος». Αμεσος στόχος, η «πολιτική δ
σκιαγραφεί τη ρεαλιστική εικόνα, όπου η έλευση της
Uνατ
εκλογώ
ένταξης εκ μέρους της ΕΚΤ
στο πρό
ποσοτικής
σης δεν είναι θέμα ημερών, εξαρτάται από πολλούς
χαλάρωσης
ράγοντες και συνδέεται με τη συνδρομή σημαντικών
Τουρκία: η επόμενη μέρα
Ομως αυτά δε
ρά τα προαπαιτούμ
βήμ
Η επαλήθευση της δ
προϋποθέ
ελεί ένα θαύμα
για
την επίτευξη του βραχυπρόθεσμ
Αρθρο του
Δημήτρη Ρ
στόχου της ανάκαμψης
είναι αποτέλεσμα της δύσκολης εφαρμογής ενός σχεδίου
μίας και της εισόδο
ροχιά ανάπτυξης
εξόδου από τα μνημόνια
δημοψήφισμα του "σουλτα
της
προεισαγωγής σε μια προοπτική,
στοιχεία που αποτελούν προυπόθεση
νου" Ερντογάν αυτή
μπορέσουμε
μώνει τους σχεδιασμούς
μάχεται κα
να οδηγηθούμε σε έξοδο
την Κυριακή
ό την επιτροπεία
εξυφαίνουν
κέντρων
Απειλή για την υγεία
και το περιβάλλον
Επικίνδυνη
Γιώργος Μπάλας γράφει για
δυνότητα των δευτερο
γενών καυσίμ
επίδειξη δύναμης
Κώστας Βεργοπουλος
Μια νεα ελπιδα αναδUετα
στο βάθος του ορίζοντα
τη Π
Μελαν
Η μη αναγκαία
αναγκαιότητα
Του Κυρ
Δοξιάδη
θέλουμε να κρ
γεγονός ό
ψουμε
λιτική αυτή
συμφωνί
υπάρχουν μέτρα γι
Γιώργος Κατρούγκαλος
Γαλλικές εκλογές: Η μεγάλη έκπληξη
ίοδο μετά τη λήξη τ
ρογράμματος 2019-2020
με βάση
Η καλύτερη συμφωνία
υς δημοσιονομ
ύς στόχους
που πετυχαίνουμε, ούτε και θα
υπό τις παρούσες συνθήκες
πιλέγαμε ποτέ εμείς
λάβο
Σχολιάζ
ο απόασμα από τηνομιλ
ξη Τσίπρα στην ΚΕ
του ΣΥΡΙΖΑ
Σελίδες 6,7
την περασμένη Κυριακή
παρα
ς λίγες σειρές
λαιότερο άρθρο μο
ύτη
Παναγιώτα Θεοδώρου
την εφημερίδα («Εκτός
μνημό
Το δικαίωμα του λαού
Εποχή
26.7.2015
στον αιγιαλό καταπατείΤα
με την έναρξη ισχύος της
ά μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση
Ζαν Λυκ
ράτη
όν στη Μασσαλία ήταν έ
όμα σημάδι
βεβα
ρίσκ
θερά ανοδικής τάσης
ωσης της
της αριστεράς
ψηφ
διάζ
καθεστώς θεσμικού
στις προεδρικές εκλογές της 23ης Απριλίου. Οι τελευταίες δη
Σελίδες 16, 17
δυϊσμ
οφά
ήσεις φέρ
τονΜελανσόν στην τρίτηθέση (19%), μετά
φορο
Χρημ
Μακρόν (23%
τη Λεπέν (24%), της
ΑΛΕΞΕTΠΕΝΖΙΝ
συστημ
Χωρεί για τρίτη εβδομάδα. Ο
ψήφιος της αριστεράς ξεπερνάει
δημ
λιτική δ
μική
Η ανανέωση της δυνατότητας του
με βραχεία κεφαλή τον Φρ. Φιγιό
υριότερο, φα
δέχ
κομμουνισμού θα μετατόπιζε ριζικά
ς από ψηφοφόρους
ενισχ
ν αποδ
αλλά
σμε
απο πολλές
ευθ
ό την επιρροή
τη συνέχιση του καπιταλισμού
ρκρα
της Λεπέν, ε
μειώνε
θορ
σμούς
θυνόμ
ο ρώσος μαρξιστής
οχη. Η
νησυχητική» άνοδος το
προς τη
νε τον αΕκ
φιλόσοφος μιλά στην «Εποχή» Σελίδες 303
μιλ
φιαλτικό ενδεχόμενο» ενός
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
β' γύρ
άλους τη Λ
Μελανσ