Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20
Ηθη και έθιμα
Η Λαμπρή
από αμπαλά Ράμα.
Πασχαλινές εικόνες
Το εφτασφράγιστο του Πάσχα
1925: Πάσχα
Και Τα
στη Βόρειο Λαμπροήμερα των Ελλήνων
μυστΙΚΟ
στον Πόντο Πάσχα στη Δράμα
Κ. Χατζόπουλου, τ. Λυκειάρχη
Ελλάδα
Γ. σελ 3
σελ 4
σελ 8
σελ.5
Για το σχολικό έτος 2017-18
ΠΟΑΣΥ
Έως 28 Απριλίου οι αιτήσεις
Απόφαση ανάληψης
για αναπληρωτές κα
του κόστους για τη
ωρομίσθιους καθηγητές
μεταφορά
του Αγίου Φωτός
πίνακες
ωρομίσθ
Αστυνομuν αλλήλων. Στη σχετική
ανακοΠαιδείας,
ντικατοπτρίζει
Αγωγής
δευσης)
έτος 2017-20
ργείο Παιδείας.
'Ερευνας
Πέμπτ
χθεί το κόστος μετα
λου, έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου
ίους Τόπους
μπορούν οι ενδιαφερόμενο
mpίζοντας την θέληση
νό αίσθημα
εκτρονικά τη σχετική αίτησηόλης Αστυνομκής οικογέ
αλουν ηλ
ιαδικτυακή πύλη
ολοκλη
Πληροφοριακού
μαστε αρωγοί κάθ
ατος Διαχείρισης Προ
δευτεροβάθμιας
συγκεκριμένη
παν μας
υσης (ΟΠΣΥΔ
Καλή Ανάσταση
/opsyd
Οπως αναφέρει το υπουργείο, η επιγίου Φωτός
μεταγενέ
εταφορά
μερομη
ός από τις
έτους, κατόπιν έκδοσης νεότερης σχ
Το φως της Αναστάσεως
ροσκάφη π
μπορικές πτή
Η πρόσκληση αφορά πρώτ
σεις, την μεταφορά του
Κλάδων ΠΕΟ
ΠΕ04.
ΠΕ06, ΠΕ
θυγατρική
ας γεμίσει τις καρδιές μας
μεταφέρουν
ΠΕ09,
ΠΕ12,
αμέσως μετά την άφιξη
ίου Φωτός
ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, Τ
διαφορετικούς
ομείς
με αγάπη, υπομονή και ελπίδα
βάλουν αίτη
ένταξη
έναν προ
Συγκεαριμένα θα πραγματοποιηθούν πτήμόνο για την μεταφορά
για πρόσληψ
ικά Σχ
λεία. Και
Λάρισα, Αλεξανδρούπ
Αγωγής
ημαντική εβδομάδα της Διακαινησίμου
νδυασμό με τη
άφιξης τη
Έθιμα του Πάσχα
τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και
υτεροβάθμιας
δευσης
δρομολο
στην περιοχή της Δράμας
τις ισχύουσες
ξεις κλάδους
αφορά
γιου Φωτός.
Αθήνα- Λάρισα ΛαpoαMEξανδρούπολη
με εξειδ
στην ΕΑΕ, γι
Eανδρούπολη-Λήμνος, Λη
Αθήνα, Αθή
ούν στους οικείους πίνακες αναπληρωάμος
ωρομί
Ζάκυνθος-Κεφαλονιά, κεφαΑΣΧΑ,
κατερινίδης, σημειώνει ότ
Μεγάλη Εβδο.
σιος εθιμικός κύκλος
ικούς)
Χριστιανοσύνη
στη Δράμ
άBβατο
άλο Σάββατο
με τις προ
αυτό γιατί
άνοιξη
ότερη αλλά
εβδομάδα της
σμένες πτή
νηρτημένες στην
άσχα.
α σχετuιά κάλαντα του
Λαζάρου
ρος Ηράκλει
ρίνη, Μυτιλήνη, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Χανιά,
σχα εορτάζεται με ιδιαίτερη
λαογράφος Γεώργιος
Rotary
«Στην Εβδ
ροστάτη τους
μπρης, σύμφων
Εκκλησί
ερίοδος
μες ημερ
Στα έaμ
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα