Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Προσοχή! Απαγορεύονται
40 θέσεις
Στn Σπάρτη παρουσιάζει
Ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
από το Νόμο οι κροτίδες
μεταπτυχιακών φοιτητών
το νέο του δίσκο
στις σελίδες 12 & 13
και τα «δυναμιτάκια» >σελ.7 στο ΤΟΔΑ σελ.7
ο Π. Μπούσαλης! σελ.11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
2017 lΈτος 21 Αριθμός 5136ΙΤιμή φύλλου 0,50εIThλ 2731081253 Fax:2731081250
o e-malUnfoOlakonikos.gro www.lakonikos.gr
M. Σάββατο 15 AnρNου
Συνέντευξη του σεβασμιωτάτου
Η τελετή
της Αγάπης
στη Μητρόπολη
Μητροπολίτη ΜΣ κ. Ευσταθίου
Σπάρτης
«Η πηγή από την οποία μπορούμε να αντλούμε δύναμη και ελπίδα είναι ο Κύριος μας»
Η τελετή της Αγάπης θα
λάβει χώρα, όπως κάθε
χρόνο, στο Μητροπολιτικό
Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σπάρτης την Κυριακή
του Πάσχα 16/4
Στις 9.30 το πρωί τηςΚυριακής θα σημάνουν παρατεταμένα, οι καμπάνες των ερών
ναών της Σπάρτης.
Στις 9:45 πμ, στο Επισκοίο, παρουσία κληρικών
εκπροσώπων των τοπικών
Αρχών, πραγματοποιηθεί
οντας το 37ο έτος δ
Εκκλησίες, ανθρ
ήμερα διακον
νική και φιλανθρωπική δια
αλλά κ
ς των
του σεβασμίωΓραμμάτων κοιτηςΤέχνης,από τη σχέσnομογένειαςκα
νίας του στην Ιερά Μητρόπολη νία, αλλά κοι σημαντικό συγ
τάτου μητροπολίτη ΜονεμβαΜονεμΒασίας και Σπάρτης, ο γραφικό έργο, ο κ. Ευστάθιος Υπουργεία και από την Πανελ-σίας Ακόμα, εξηγεί πως ο σύγ
Σπάρτης
σεβασμιώτατος Μητροπολίτης σηματοδότησε την anαρχή μιας λήνια Ενωση Ιδιοκτητών Enαρ
χρονος άνθρωπος μπορεί να
Ευσταθίο
Ευστάθιος αποτελεί φωτεινό νέας εποχής για τη Μητρόnολn χιακού Τύ
ανταπεξέλθει στα προβλήματα
με το
παράδειγμ
ς και Σπάρτης.
προκλήσεις που βιώνει,
σεπτός ποιμενάρχηςμιλά
Βυζαντινό τυπικό
ραρχn, μ
γνώριση του σπουδαίου έργου το 1980 όταν και χειροτονήθηκε
στο ελακωνικόΤύnop για τα έτη αναφέρετοι στη λύτρωση nou
Στις 10.00 ημ θα σχηματισθεί
Μητροπολίτης καταφέρνοντας της οιακοστροφίας του στην
σηματοδοτεί ο θάνατος κοι n
του, τόσο μεταξύ των εκκλησια
λιτανευτική πομπή, n οποία
σε σύντομο χρονικό διάστημα ΙΜΜΣ, που τον καθιστούν ως Ανάσταση του Θεανθρώπου,
στικών κύκλων, όσο και ανά
προπορευομένων της Δημομεσα στα μέλη της κοινωνικής να καθιερωθεί στη συνείδηση έναν από τους μακροβιότερους ενώ απευθύνει στους πιστούς
τικής Φιλαρμονικής των
και πολι
ς κοινότητας του των πιστών. Για το εν γένει έργο Επισκόπους στην Εκκλησία της τις σκέψεις, τις ευxές κ
ιερών λαβάρων και της ερός
υ.Μεπλούσια και αξιοθαύ- του τιμήθηκε με πολλά μετάλλια Ελλάδος, τα ιδιαίτερα γεγονότα
προσευχή του για τις Αγιες
τόπου. μοστn εκκλησιαστική, κοινω
και διακρίσεις από Πατριάρχες που χαρακτήρισαν την μέχρι αυτές nμέρες συνέχεια σελ. 9
εικόνας της Ανά
ς δια
ων οδών Λυσάνδρου, ΜηΕθιμα και παραδόσεις
τροπολτου Γερμανού,Αγδος.
Λυκούργου. Και Λυσάνδρου,
θα καταλήξει στο Μητροπολζωντανεύουν στη Λακωνία
τικό Ναό, όπου θα τελεσθεί ο
εσπερινός της Αγάπης.
Μετά την τελετή, πομπή θα
Σε κατανυκτικό κλίμα ο εορτασμός του Πάσχα
επιστρέψει στο Επισκοπείο
όπου θα επακολουθήσει δε
Σε άκρως κατανυκτικό κλίμ
Πάσχα γορτάζετα
μεχριστιανικό οποίοι αδράζουντην ευκαιρία γα
είωση των Αρχών και διακάθεγωνιάτης Ελλάδας γιορτά- ορθόδοξο τρόπο, με αναβίωση θρησκευτική κατάνυξnαλλά και
νομή,
ζειτην περίοδο του Πάσχα με τον
παλιών εθίμων. μια ομαδικά γλέντ, Χαλάρωση καιχαρούμενα
δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Το λαtκή διάθεση επιστροφής στη ανταμώματα με τα αγαπημένα
σεβασμιωτάτου μmponολίτη,
θείον πάθος οδηγεί στο θρίαμβο παράδοσ
n και επομένως και στις τους πρόσωnα.
ων Πασχαλινών αυγών.
της Ανάστασης, στο θάνατο
του. Πασχαλινές Ελληνικές παραδόΤο δικό τους ξεχωριστό
θανάτου τnνίκητηςζωής σημα
τοδοτώνταςτοτέλοςτου Χειμώνα τανεύουν τις άγιες αυτές ημέρες εκδηλώσει
και τα πατp
Αυτοδιαχείριση
ράκαιτην ορχή τηςΑνοιξης.
που διανύουμε, με ιδιαίτερη on- δoτα έθιμα σε διάφορες περιοχές
ου Παναγιώτη Τζουνάκου
Σήμερα σε όλη την Ελλάδα. το μαοία για τους κατοίκους,
οι της Λακωνίας συνέχεια σελ 8
σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα