Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΟΔΗΓΟ
Καλή Ανάσταση
ΑΡΘΡΟ
Δασικούς χάρτες
aλλionοUλο
Επιδοτήσεις 2017
35 PON A
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΘΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΑΑ.ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔoml
καλύτερα προtόντα χαμηλότερες τιμές
2 G 2.10 2 2 4 1
X,ΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΜΕΡΟ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
TYPIOΕΤΑ
ΕΝΕΧΥΡΟAΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΥΣΟ PA MA