Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
eidisis gr
Επαγγελματικός Οδηγός
ΚΙΛΚΙΣ
ww.eidisis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Μ. Παρασκευή 14 Απριλίου 2017 έτος 18ο
αρ. φύλλου 4367-0,50 ευρώ
ΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΟΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Εξιχνιάσθηκαν κλοπές και
απόπειρες κλοπών σε σπίτια
Αναστάσιμο μήνυμα κ. Δημητρίου
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα οι δύο από τους οποίείναιέκλειστοι καταστήματος κράτησης Αραίρεσανκοoμήματα
ους και χρηματικά ποσά η αξία
οποίων ξεπερνά τις 5.000 Ευρώ
Αδελφο μου, ιστός ανέστη!
σελίδα 3
Δόξα σε κείνον! Χαρά σε μας! Αναδέχθηκε τη
ζωή μας με μιαν υποδειγματική τελειότητα. Και
στο τέλος σήκωσε πάνω Του το σταυρό μας, το
Απαντήστε επιτέ
θάνατό μας, προσφερόμενος σαν τέλεια προ
σφορά αγάπης στον Πατέρα, αντί για όλους
λους υπεύθυνα
εμάς. Εμείς λειτουργήσαμε σαν καταλύτης συν
χούς θεοάρνησης μορι και τηςθανάτωσης Του
Ομως Εκείνος λειτούργησε
σαν τέλειος καταλύτης θεοαγάπης ζώντας με υποδειγματική ζωή,
Η ΕΛΜΕΚλκίς γατo2ΕΠΑΛ -ΟΗΣΤΙΚΗΚΑ!ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΚΑΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΕΙΟΥΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ
πεθαίνοντας, μη όντας υπόχρεως θανάτου
και και σφερόμενος χωρίς κανένα κρατού
σελίδα 9
μενο. Και σαν Αυτοζωήπου είναι, τα μετέτρεψε
όλα σε ζωή δική μας
Ο Ν ΠΑCX 2017
σελίδα 7
E P ON ΚΟΙΝ 0 B ΙΟΝ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟ ΤΡΑΜ Μ Α
ΑΚΟΛΟΥΘΙΏ N
ΔΙΑΚ Α ΙΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 16 Anphoy
Στις προμήθειες της Υγείας
ΔΙΑΚΑINΗΣΙΜΟΥ
ΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
το πρωί:
κυβερνά πάντα η αρπαγή"
ΤΕΤΑΡΤΗ
& ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜ
ΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
εορτή τού άγιον
Ο επιχειρηματίας Πανα
ΣΑΒΒΑΤΟ
thςΔΙΑΚΑΙΝ
γιώτης Γιαννούλης με
αφορμή τη συζήτηση στη
0.30 το πρωί
οσιομαρτύρων τών έν τή Μονή
Βουλή για τα σκάνδαλα
στον χώρο της υγείας
σελίδα 5
Απάντηση του Δημάρχου Κιλκίς Δημήτρη
Γεωργικά Εφόδια-Γεωπόνος
Σισμανίδη σε σχόλιο των εφημερίδων
Ελ. Βενιζέλου 18 Κ
23410 79904
6972 131 366
Πρωινή'' και ''Ειδήσεις
Σισμανίδης: Φροντίζουμε
Το Πάρκο Κήπος
σελίδα 3