Πρωτοσέλιδο Ελευθερία: Σαμποτάζ στην κινητικότηταRecognized text:
Αύριο εκτάκτωs μετ.
ΚΥΡΙΟ
Ο κaτriφοροs
ΑΡΘΡΟ Από την πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση
Ο πέμπτοs τόμοs
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. ανέλαβε τη διαχυβέρνηση
της χώρας φρόντισε να θίξει όσο το δυνατόν
του ΛΕΞΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ
λγότεροορισμένες χοινωνιχές ομάδες τις
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ
TAΝΗΣΙΩΤΙ
οποίες θεωρούσε Φύuxές προς αυτηνΗπgώτη
ολυτελήs και σκληρόδετοs
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ
ΣΕΛ.2 OOO
Η εφημερίδα της αλήθειας
γιαννης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 22
ΤΙΜΗ € 1,30
του Τύπου
120.000.000 € ετnσiωs
Στοιχεία-σοκ!
ο τziροs τηs διαφθορά
φορολογική καταβύθιση
στιs άδειες οδήγnσns
τηs μεσαίαs τάξns
Ιησού!
Πρόταση για κάμερες στα
Επτά στα δέκα νοικοκυριά
«αυτοκινητα εξέτασns
Ζουν με 1.000 €τον μήνα
Σ. 18-19
Πως την
(με άγνωστουs
Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
περιγράφε
διαλόγου)
ΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣΚΑΙ ΑΥΤΗ ΗΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
το Κατα
Νικόδημον
Απόκρυφο
Ευαγγέλιο Σ. 22
ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Προειδοποinσn
σε υπουργοUS
από τον Τσίπρα
Τι είπε για το κυβερνητικό
έργο και ποιουs «έδειξε
στο χθεσινό Υπουργικό
ΣΑΜΠΟΤΑΖ
Βιβλίο
Παρουσιάσει
εκδόσεις, κριτική κα
Top 10 .23.26
ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
«Πονnρέs» καθυστερήσεις από υπουργεία στην
Νικnσε ΑΕΚ
παράδοση των οργανογραμμάτων των υπηρεσιών τουs
τον Ολυμπιακό
Επίθεση απο τα ΜΑΤ
Ποιοι δεν έχουν στείλει τιs λίστεs με το πλεονάzον προσωπικό
καταγγέλλουν
οι παίκτες του Θρύλου
Σ 2-3
οι εθελοντικές μετατάξειs θα έπρεπε να ξεκινούν αυτέs τιs μέρεs και μετατiθενται για το καλοκαίρι, και αν
Το εστιατόριο, το ολισθηρό πάτωμα, ο γύψοs και n αποznμiωσn των 1.834,40€ Σ. 29