Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20
Συνάντηση μ
ριφερειάρχη
Με τη
Συνελήφθη 42χρονη
μετοχη
Ράμα.
Δραμινών Συλλόγων
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Α
στη Δράμα για παράνομη
Η Μεγάλη
Το 9ο Παιδικο
Υπόμνημα προτάσεων
Εφηβικό φεστιβάλ από τους πυροσβεστικούς
κατοχή βεγγαλικών
Παρασκευή
Ποντιακών Χορών
υπαλλήλους Δράμας,
πυροτεχνημάτων
του 1966
ς θα διεξαχθ
Καβάλας και Ξάνθης
και φωτοβολίδων
ην Καλαμ
Καβάλας
σελ 3
σελ 3
σελ 8
σελ.3
ε αποφαση του διοικητη τη
A-Δ.Ε
φουσκωμένος» φέτος ο λογαριασμός
Ανοιξε η εφαρμογή
Παρελθόν αποτελούν
για το επίδομα τέκνων
οι αποδείξεις για
των εκκαθαριστικών της φορολογικής
το αφορολόγητο
δικαιούχων τέθηκε η
δήλωσης για τα εισοδήματα του 2016
ηλεκτρονικη
υποβολ
Χαρτοβασίλε
ζει, με απόφασή
Χαμηλόμισθ
της ανεξάρτητης Αρχής Δη
Γιώργος Πασιλής,
λωση γι
κρατού
δείξεις πώλησης
2016)
αγatών ή
ολογική δήλωση
Αναλυτι
λεύθερους
της πρωτη
λόγησης.
λογηθούν με
Στην απόφαση ορίζεται
Πρόσβαση
χαν εισόδημα
(για τα εισοδήματα του
γούμενο
εφαρμοστεί η Η δε προκαταβολη φόρου που θα πληρώσουν αυEaνεται ενδιαφερόμενοι
μεσα απο την καrvouργ
λόγητο -μισθ
ρτητης Αρχης Δηαπό 75%
μοσίων Εσόδων (www aade
ρότεςσυμφωνηθεί περυσι γεγονός
θα επη
οδείξεις. Οι συγ
κριμένε
ολόγητο
οβαλλο
την μηνιαία statement των Μικρή πιθανότητα βροχής την Κυριακή και έντονες τη Δευτέρα
γomxemση τοuενοiouεmbόματ
ό ραπεζών
αφορούν στην κίνηση
Γενικά αίθριος θα είνα
ογαριασμούς
υποβάλλο
US τρ
όφαση στη
χει την
Ο καιρός το Πάσχα στη Δράμα
ρίπτωση συζύγων με κοινό
ένας φορολογού
Αν εχει
ούται αφορολόγητο
ζονται Ολ
ΚΑ αίθριος
μέχρι
τα στοocεια συμπληρωμενα. 'ΕΤσι, οι
ελεύθερος επαγγελματίες), ο δικαιούχος
C. Σύμφω
αφορολόγητου μπορεί να χρησιμοπ
ιpός για
ηλεκτρονικών πλη
αναμένε- πληροφορίες εφόσον
Πάσχα
ογαριασμ
Χτισιμ
βατο, Κυριακή
χουμε
ολογητο
Αν δε
εις ήδη
ερα, στην περι
Υπενθυμίζετ
της Δράμας.
νών με πλαστικό χρ
ίζεται όμως από
φορολογούμεν
συγκεντρω
αφορολόγητο είν
ριόδους
εις βροχοπτωΕις την
ετησίου εισοδή
φό(ΑΜΚΑ
ς, δη
ννεφιά.
εις τη
ανέρχετ
Συμπλ
Το χαρακτηρι
0.001 έως
00 ευρώ
υπερβάλλον
προβλέψεις,
της αιτησης.
ρώ εισόδημα
αραιές νεφώς, υψηλή θερμοκρα
με ότ
23 BC
Rotary
υννεφιά
νδεχόμε
έχουμε αραιή
διαστήματα με
με τη θερC, όπως
Μ. 26
της Κυ
ση της συννεφιάς.
Δευτέρα
Πάσχα
εφιασμένη
ση της θερμοκ
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα