Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Επαναστατικές συσκευές
Ένας... Φράγκος
Ελ.Τουλounάκη:
Ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Η λειτουργός που
έκανε τη διαφορά
για την προστασία μας
στις σελίδες 12 & 13
θα γράψει ιστορία σελ. 5
στη Σπάρτη
σελ 7
ΑΕ Σπάρτη-Χανιά 3-1
ελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Μ. Παρα
ή 14 Απρύλου 2017 ΙΈτος 21ο I Αριθμός 5135ΙΤιμή φύλλου 0,50€IThλ 2731081 253 Fax: 2731081250
ο e-mailinfoELakonikos.gr o www.lakonikos.gr
Περίπου στα 95 ευρώ σύμφωνα με έρευνα της ΕΣΕΕ
Προκηρύχθηκε
ο διαγωνισμός για
Οριακά μειωμένο το κόστος
την αΠΟΚατάσταση
του ΧΑΔΑ Αφυσσού
Η Διεύθυνση Τεχνικών
του πασχαλινού τραπεζού
Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακήρυξε την
επιλογή αναδόχου για την κα
Από 8,5-9,5 ευρώ το κιλό το αρνί στη Σπάρτη
τασκευή του έργου: Εργα
Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ
στη θέση "Προβατομάνδρα"
του Δήμου Σπάρτης». Το έργο
συντίθεται από τις
ακόλουθες
nγορίες εργα
γορία «Υδραυλικά» και κατη
γορία Εργα Πράσινου».
συνολικός προυπολογισμός
μελέτης υπηρεσίας του έργου
ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ.
Το έργο χρηματοδοτείται από
πιστώσεις του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛ
ΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑ
ΠΤΥEΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ). Διαβάστε
αναλυτική περγραφή του δια
γωνισμού στη σελ
Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την
υλοποίηση ενός έργου, το
ροαναγγελθ
αρκετό χρονικό διά
στημα, ωστόσο πέρασε από
σαράντα» κύματα προτού
μπει στην τελική του ευθεία.
Μικρή μείωση
κατά 2,73% 11 Απριλίου του τρέχοντος
προϊόντων σούπερ μάρκετ
να οριοθετείτα
εκτιμάται ότι θα καταγράψε
έτους. Η εν λόγω μεταβολή 0,58% και -0.18% αντίστοιχα)
ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα
απαραίτητη παρέμβαση
φέτος κόστος
πασχαλινού προκύπτει αποτέλεσμα Πιο αναλυτικά βάσει 822%). Παράλληλα, αμετάβλητη
που είχαν υποσχεθεί Περ
το του ως της και των τραπεζού (6-8 ατόμων), σε σύγ
γενικότερης πτωτικής πορείας ματοληπτικών ελέγχων που
παραμένει η τιμή του κοτόπουφέρεια Πελοποννήσου και ο
κριση με την αντίστοιχη περυ
ης τιμής των κρεατικών κατά διενεργήθηκαν στην Κεντρική λου, με τη μοναδική αυξητική
Δ. Σπάρτης, έρχετ
καιώσει τον πολυετή αγώνα
σινή περίοδο, σύμφωνα με 3.86%, ενώ μικρότερης έκτασης Αγορά Αθηνών Βαρβάκειος. n τάση στην ενλόγω κατηγορία να
των κατοίκων του Αφυσσού
μετρήσεις στις οποίες Προέθη
ναι n επίδραση των μειωμέ
τιμή του αρνιούτο φετινό Πάσχα
εντοπίζεται στην τιμή της χοιρt
το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υ
καταγράφει υποχώρηση κατά νής μπριζόλας (4.44%
Προσφέρει οξυγόνο
και να ρεσιώντηςΕΣΕΕ την περίοδο 6- λαχανικών φρούτων κα
ων 6.06% με την αντίστοιχη του Κα
υνέχεια σελ 9
στον επιβαρυμένο χώρο. Μια
μόνιμη και φιλική προς τοπε
Προσοχή στους παράνομους εράνους
ριβάλλον λύση, ενώ σύμ
φωνα με περυσινές δηλώσεις
δημάρχου Σπάρτης, στό
υποβαθμισμένη
εφιστούν τα ΑμεΑ Λακωνίας
χος είνα
περιοχή να μετατραπεί σε ένα
Πάρκο Πολλαπλών δραστηριοτήτων για τους πολίτες.
Επιτήδειοι αποσπούν χρήματα με το πρόσχημα ενίσχυσης κοινωνικών φορέων
έκτασης 200 στρεμμάτων
Για τον κίνδυνο εξαπάτησης
βοηθήσει τον συνάνθρωπο του
Τέλος, με το έργο αυτό. η Πε
ριφέρεια βάζει αφρέν
των πολιτών από επιτήδειους
Μεμονωμένοι ή κατά ομάδες
πλησιάζουν πολίτες και με πρό
ου υποτίθεται πως υ
σουχτερά» πρόστιμα
ζουν ανθρώπους με Ειδικές
σχημα την ενίσχυση κάποιου
η ΕΕ για τους
που προβλέ
ιδρύμ
Ανάγκες
σε διάφορα σ
ς συλλόγου κτλΑμεΑ
παράνομους ΧΑΔΑ.
Ελλάδας, ενημερώνει το ΔΣ του
τούς αποσπούν
χρηματικά
Σωματείου Ατόμων με Ειδικές
Ποσά. Μάλιστα
χουν στην Κα
Λαογραφικά της
Ανάγκες Ν. Λακωνίας.
τοχή τους και παραστατικά απο
α... Μεγάλης Εβδομάδας
Το φαινόμενο παρουσιάζετα
δείξεων
έντονα τις περιόδους
και του Πάσχα
τών, όταν ο κάθε πολίτης
φισθητήσουν
γράφει ο Γιάννης Μητράκος
σθάνεται την ανάγκη να
συνέχεια σελ 9
σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα