Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Λίγοι σηκώνουν το βάρος των φόρων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ιδρυτής Γ. Α. Βλάχος
Ετος 98ο
20.511
ΣΗΜΕΡΑ
Αδειάζει Αθήνα για το Πάσχα
Λίγοι
ΕΙΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Με πιστωση
σnKOVOUV
111 ημερών
δουλεύει αγορά
ο βάρο
βαθμό τις τράπεζες-Σύμφωνα
των φορων
dius, φέτος ο μέσος χρόνοςαποπληρω
ημέρες, έ
513.509 φορολογούμενοι
πληρώνουν το 60%
ΠΡΟΣΤΙΜ
01.500 ΕΥΡΩ
Υποχρεωτικά POS
μεσαίας τόEnsεπβεβαιτο 60%
εντος τριών μηνών
συνολικού φόρου.
δηλωθέν εισόδημα
σθωτών διαμορφώθηκε
δέματα 2015.Οπus προα3000 ευρώ.
Ανεξάρτ
Αρκής Δημοέσοδnatέν εισόδημα
στον Εσόδων, 513.509
εματικές δραστηpcότnισοδήμα- πάν ανήλθε
8000ευρω,
30.000 ευρω,
9.400
γότεροι από
εισοδηματιών
MEΔΥΣΚΟΛΙEΣHΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Αρκετοί
των φόρων, δnλοbάπερtπ
Ηλεκτρονικά διόδια
48 δισ. ευρώ. Περtπου 3,3
έως το καλοκαίρι του 2018
οποία εφορία
συνόλου 6,2
δώρισε
αναλογική χρέωισόδημα 8 δ
υρώ από
δύο, δεν πλήρωσαν
είχαν δηλώσει οι
τμήμα Ελευσίνας-Κορiνθου, έως
xαβόλουφόρο.
εισοδήματά
αναλογούντεsφόρουs.
αυξημένη ήταν
πβάτες έφυγαν από
ερισσότερο από
δεν ξεπέρασαν
Λαύριο. Μεγάλn τον
στονσταθμόλαpiσης
λόγnτο όριο. Επισns,
εισόδημα ανήλθε σε 82,16
ευθέριοςΒενιζέλος»
από πέρυσι
τινά Πάσκο, το ταξίδι
σθωτο1
ξιοίxοι ευρώ
φόρος εισοδήμαενδιαφέρον λόγω της παράδοσης
8 δισ. ευρώ
στους κόμβους εισόδου/εξόδου
τοποθετηθεί εκαμάραo
lατροEOκεντρικός ρόλος
ΟιΗΠΑxρησιμοποinσαν
Καθημερινό πεδιο
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
επαγγελατώνWείας,όπως οι ματη «μητέρα των βομβών»
μάχης στο Κέντρο
Σuλλόγου Αθηνών,
θα αντέξει
ζητούν άμεση απόσυρση
Αλλαγή ρότας
θέσεις
Χαρ. Τρticού
του Τραμπ έναντι ΝΑΤΟ
Ρωσίας
φροντίδα
ειάζετα ασφαλή sναδιαοτελούν πλέον ποτέvασUNaμβάνονται.Ατθέτas,
πέντε τόν
βάσουμε μελέ
ργκό συμβούλιο: ΥπεραεπΒέσειsμε μολότοφ
τέρα όλων
βομβών,
ξύ, ποικίλες αντιδρά
σταθμεύουν έξω από
διεθνή
ίας τάξης. Ολοι
ΠΑΣΟΚ στη Χαρ. λεμοφόδα, παρασκευάζουνμαλότοφ
πλες δυνάμε
βλέπουμε την πραγιατxότIπα
εταίρους ο πρωθυπουργός Μέξης
επιστρέφουν εξαπολύοντας
πλήττονταsσπολιέs όπουxρύβονται προέδρου Ντόναλντ Τραμπ οοπotos
Το εδωφρε
Dσίων. βράδυ, εορol επιθέσεις.
Ισλαμικού κράτ
ότι οι φόροι μας γαίνουν
γικό συμβούλιο,ζήτησε
καλυμμένα πρόσωπα
ούν πέ- μοιρies διαρκεί δυο ώρ
Αφγανιστάν. βόμβα, που είναι n Tτια παρompένο
μεγάλη μαύρ
κuβερνητικού έργου.
βόμβες μολοτοφ
διάστ
μεγαλύτε
ύν ένα αχρείαστο κομμά
Πατησίων διακόπτετ
ΗΠΑ, περιείχε περί
στοές σχέσεις.
Εκπαίδευσ
διouτούμενεs ΔΕΚΟ Οσο
Κρίσιμο
ρωμένο το Σαββατ οxupι
κόμβο κανουποβαθμιστεί
δημοψήφισμα
ποτέμεσαατάξnσυνεciζει
πληρώνει ήπpοσπαθεd
στην Τουρκια
Μικρή διαφορά υπέρ
Με συνεντεύξεις
Βραβε
δημιουργικό γραφείο
δημοσκοπήσεις ενόψε
οι προιστάμενοι
Typical Organization
Στο Δημόσιο μετά
ένεται να εντmσειπsεξουσίεs
προέδρου
χώρας Ταγίπ Ερντογάν.Η εταιρεία κόπαπαρουσίαζε
Πάσχα προκηρύσπροισταμένων
51.4.
νίζοντας όμωs
λεια έχουν
ό λάθ
περιλαμβάνουν
axανελόγο
τήσεις ανοικτού τυπου,
διέμεναν σε προσφυγικό
ψαλίδας μεταξύ
ελεύθερες απαντή
πxoiαναλυτέs
ούνότι,όποo
ανάπτυξη υποθετούσεναpου
Πρόσφυγες:το
όυπέρ
πρόσφυγες και μετανάστες
ικανότητες του εξεταζομένου.
Σελ.4
μέσω Εβρου,
ΣΧΟΛΙΟ Τ
φθηκαν από
Μία υπαίθρια γλυπτοθήκη
διακινητές
Μύθοι, βαφτίσια και αυταπάτες
Ανώγεια: Ανατροπή
ζήλος
nΝέο Υόρκη, ΠΝέΟΣμup
δράστη ανελαβε
βαφττσντός
κει σημ
Λάνθιμος επιστρέφει
όραnό
τονίζει ότι βρίσκεται
διαγωνιστικό τμήμα
όνομα.
ζοντας το όρος ΜαivλElτουψηλό
βουνό
βαλαν ονόμ
Βορείου Αμερικής. σε Ντεν Aτoόνομ
έςδημ
ιθαγενείς to
Αφροδίτη της Μήλ
ξένα ονόμ
ονόματα, όπως γνωρiζpuμε no στην
σοβαρή
σύμβολα της Αριστερός.
ντiμεoδοίς
πγί τριβής. Αςθuμ
πρωθυπουργού
Καισαριανή, είτε
ληνικής Δημοκρατίας
προεδρί
oιδρόμοι
χρήση ενός
εογιάννη,είτε
συλλογή υπογραφω
Παγκοσμίου
Πέρυσι oΕρντογόνονόμ
Γαλλία λεπτομέρει
υπαίθρια γλυπτοθήκη.
θε πόλη
16χρονου μαθητή
λυκείου ΕμαΠολυτεχνείου το Στάδιο Ειρήνη
Χρόνια έoφοξεκάθαρο:
Μπριζ τ,προσφέρει
80 Σε όλο τον κόσμο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα