Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26781 ΕΤΟΣ 88ον
Δ.Τzανακ όπουλος
Ετοιμο το υπουργείο Εργασίας να
Προυπόθεση για
φέρει τα θετικά μέτρα
την εφαρμογή των
μέτρων το 2019
Σύμφωνα με πηγές, τα μέτρα θα περιλαμβάνουν επιδότηση ε
μείωση της συμμετοχής των
συνταξιούχων στη φαρμακευτική δαπάνη κ.α
συμφωνηθεί τα
μεσοπρόθεσμα
λοκληρωμ
μέτρα το χρέος»
σχεδιασμός της ελληνικής πλευράς, ό
I got θεση γι
την εφαρμογή τω
μοθετηθο
ράλληλα μ
θα έχου
το 2019
σύμφωνη
2019, εφ
χθούν
ροθεσμα μέτρα γ
ηγες τ
λαβε μιλ
ην τηλεορ
ση του «Σκά
ργός Ε
ρατείας
αι avβερνητικός πος, Δημή
ο σχεδιασμός,
τρης Τ
διαπραγμ
σης μ
της 7ης Απριλ
group
ροβλέ
λική ευθ
μπει στη
για τη
ση τη
λοκλήρωση
θορισμέ
ή δαπάνη
αξιούχων στη φαρμαχε
με τον σχεδιασμ
ροβλέ
δεν υπάρχουν ανοικτά
μετοχή
γορές δ
ξιούχ
βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση
συντάξεις, μέχρι 700 ευρώ, δηλαδή
της αξιολόγηση
ρώτον να εκατομμύριο συντα
21-23 Απριλ
ξιούχ
ΔΝΤ, θα συζητη
ληθυσμού
ό 1.200 ευρ
σχεδιά
βρεφονηπια
σταθμούς,
ή έχει δ
ρώ. Σχεδιάξετα
δαπάνης 150 εχα
ση της συμμετοχή
ά 25%
Στην Ευρωζώνη οι
Αύξηση
σης, η αύξηση
δομών βρεφονη
ας, γ
δότηση
80 ευρ
άλλοι πάνε καλά
800 νέες δομ
μέσο όρο. Θα λαμβ
ΕΚΤ: Κ
1,9% αυξήθηκε
όψη εισοδημ
ά %ριτήρια χαιη οικογ
Εργασίας, σήμερα, σε
το διαθέσιμο εισόδημα των
η ζήτηση
ατάσταση
ριτο χαιY
Ενταξη
Επιδότηση
ροσφορά.
oΚυριωνστ
τρίμηνο του 2016
Εδώ και τώρα αποφάσεις για τις «τεχνικές λεπτομέρειες»
διαθέσιμ
ελάφρυνσης του χρέους znτά n Κρ. Λαγκάρντ
ης Ευρωζώνη
τέταρ
στο τρίτο τρίμη
Τη θέση του ΔΝΤ
ότι η συμφων
η Ευρ
της ελάφρυνση
παϊκή Κεντρική Τράπεζα.
δηλαδή μ
χνιχές λ
η Κρ. Λαγκάρ
ργαζομ
ρινίζ
ρογράμμ
γραμμ
υς πρέπ
αι «σύμφωνη με τους
χνικές λεπτομ
ο εύρος της αναδιάρ
ωζώνης αυξήθη%
επίσης
χαν, με έ
σης ό
αποφασιστούν ο
υ ΔΝΤ» εξέφρασε η επικεφακανόνες τ
θερο ρυθμό 2,7%
της. Η ίδια εξήγη
ης θα
ο τέλο
ρωτου
λης τ
ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ
ρογραμμ
δήλωση
Εξάλλ
η Κρ. Λαγχάρ
τη συμμετοχή του στο ελλη
Βρυξέλλες γ
ό ζήτημα
ξελίξ
ό ένα
ρόγραμμα, πρέ
της αναδιάρ
θαρή περ
ους αυξή
χνικές λ
βδομάδ
στη «σωστή
Η Κρ. Λαγχάρ
έφερε ότι
θρωση
θυνση
μφωνηθη
της Ελλ
στηρίξ
μευση
ΠΟΕ: Αβεβαιότητα και ανάπτυξη 2,4% του
δας για την εφαρμογή της. Υπογράμμ
την ελληνική
ως στην απόφαση
Μαίου
σε, θ
θετηθ
αι θα ε
παγκόσμιου εμπορίου χέρι-χέρι το 2017
συμπεριλαμβανόταν μ
σειρά
ρίοδο που ο
φαρμοστ
διάρθρωση
θα έχ
βελτιωθ
Λαγχάρ
2,4% φ
ρχει «βαθ
η συγ
στη μ
ρρύθμιση του ασφαλι
χωρίς λ
γενικό τρο
ς εξελίξεις, ιδιαίτερ
ς ΗΠΑ
για τις
μικές
ρχεται σε αντίθεση
τηγορ
Παγκόσμιος Οργ
μος Εμπορ
ΔΝΤ ότι ζητά
για την ανάλυση τη
ότερη «λιτότη
με του
διευθυντή
τον ΠΟΕ,
Ρομπέρτο Αξεβ
χρειάζ
αι εφαρμ
ου Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμ
ώ ζήτησ
μπορικές πολ
φωνηθ
υπάρξει α
απέναντι στον προ
2016, χωρ
1,8%. HLA
μπορούμ
με στη γ
Το ευρ
ξης για φ
θεωρήθη
%-3,6%

Τελευταία νέα από την εφημερίδα