Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:Recognized text:
Πληρώνουμε την 3η ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπη
Παντα Πρωτο
PAOlO
101,5
ΠρωTνή Καθημερινή Εφημερίδα του Νομού Γρεβενώ ν
Ετος 34ον Τιμ
1,00 Ε.Τηλ.: 24620-80025-FAX: 24620-28005 e-mail: [email protected] Α.Φ.8343 Πέμπτη 13Απριλίου 2017
34 χρόνια
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Γρεβενών
Εμπλουτισμός γεωφραγμάτων με γόνο πεστροφαςplδίomς
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τι λέει η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Γρεβενών
κατατέθηκε τροπολογία του υπουργειου Οικονομικών στη Βουλή
Ανατροπές για αγρότες
Στα όρια της
φτώχειας
1,5 εκατομμύριο
τέλη κυκλοφορίας
συνταξιούχο
και 5η
Εως 30 Ιουνίου
μπορούν να υποβάλλουν
Σε φόρους
φορολογικές δηλώσεις
και εισφορές
Τα φυσικά πρόσωπα
το 40,2%
του εισοδήματος
ΕνοικιάζεTα
κατάστημα 65τ.μ. στο
κέντρο της πόλης των
Γρεβενών
Πληροφορίες
256949
24620-80025
Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στην καταληκτική
03-10
προθεσμία υποβολής
των φορολογικών
δηλώσεων, στον χρόνο καταβολής του φόρου
εισοδήματος για τις επιχειρήσεις, στην ένταξη των
Ζητείται
αγροτών στο κανονικό καθεστώτος ΦΠΑ και την
άρση ακινησίας αυτοκινήτων με την καταβολή
σταυλική
μην νοιάζεστε
τελών κυκλοφορίας με τον μήνα έφερε τροπολογία
εγκατάσταση
θα πετάξουμε εμείς
του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη
για ενΟΙΚΙαση
στη δική σας φωλίτσα
Βουλή
Τηλέφωνο
LOCO DELIVERY
6974326626