Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 13.04.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5750
Απέδωσε μερίσματα 2010 στη ΦΑΕ Αθηνών
Nexans: Στις 15 Ιουνίου η ταχτική Γενική Συνέλευση
Αθήνα s
Αεροδρόμιο
ο δεύτερος κύκλος του διαγωνισμού
Τον Δήμαρχο
Digital Gate», που οργανώνει το αεροδρόμιο
Αθηναίων είδε ο
σύλλογος προσωπιτης Αθήνας σε συνεργασία με το OHονομιxό
κού της Alpha Bank
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στις 5 Μαΐου λήγει η φάλε
22έντρο της
προθεσμία υποβολής προτάσεων συμμετοχής.
πόλης ήταν μεταξύ
ξητήθηρeαν στη συνάνείχα
πρόεδρος
τησης
Συλλόγου Πο
λαπήριο» καινοτομίας Alpha Bank
ΑΛΦΑ -0,57% T
ψηφιακής και υπο- Γκιάτης (φωτό)
στήριξης νέων επιχειρήσε
ων, οι οποίες επιχεντρώνον
Γραμματέας Π. Αδαμόπουλος
Τέσσερα ελληνικά σχολεία
ται στην ανάπτυξη πρωτοποριακών μηφucών υστήρεΔήμαgχο Αθηναίων
σιών με πεδίο εφαρμογής τον ευρύτερο χώρο των αερΚαμίνη ο ποόeδ0
%αι ο Γ.r
ομεταφορών παι του τουρισμού, εξελίσσεται
το αεροεπιλέχθηκαν Microsoft
eνημέωσαν τον Δήμαρχο για
δρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθ
μία σειρά ζήτημα
συγκεχριμένο, με αφορμή τον δεύτερο κύκλο του διααρμοδιοτή
Showcase Schools
γωνισμού Digital Gate
βρίσκονται
στο πλευρ
Δήμου,
πρωτοβουλία
ναληφθεί πο
νση βελτίωσης
διαβίωσης
κέντρ
πόλης, αλλά της βελτίαxη
ήτο Συνέδριο
φάλειας. Παράλληλα
ένωσε ότι σύντομα
Microsoft
Χρηματοοιχονομιχού
Σύλλογ
για το νέο σύγχρονο ΙΙο
τρείο, αλλά
Αλφαβητισμού
ς εργαζόμενους
τους, στην καρδιά της Α0ίνας
Ο Γ. Καμίνης από την πλευρά
Το Ελληνοαμερ
από Τετάρτη 19 Απριλίου
Διοργανώνεται
αφού eξέφφα
γιο Αθηνών Κολλέγιο Ψυχιxού
Πανεπιστήμιο του 12:00-15:00 στο Χρηματιποίησή
του για τις πρωτοβου
Μαντουλίδη
Aurrουλέα-Λιναρδάτου,
Χρηματ
στήριο της Αθήνας
σχολεία
Αθηνών
Ερμής
ην πόλη, ζήτησ
ξεχώρισα
how ease Schools
Σύλλογο τη
Το τμήμα Οργάνωσης να
οργανώνετα
2017, γ
του Πανεπι- θηγητή Χρημα
ναδεύ5ουν ακόμη
ερισσότερο
cloud
χνολογιών της
στημίου του Πειραιά διοομικής του Τιήματος
ή πλευρά της
ισχύουν την wποub
και πρόεδρο του
ργανώνε
φωτεύουσας
μεταξ
φοδιάζουν τους μαθητές τους με τις δεξιότητε
Συνέδριο Χρημα
νομικού Αλφαβητισμού
Αλφαβητισμού
νηματογράφων
ρικών
διεξαχθ
Neeόλαο Φίλιππα
Απόλλων
Σταδίου,
στην με άλη πυoxαγιά στην
Marfin,
ην ζωή
με τρεις