Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ι τιμές-0τοχοι για τις μετοχές
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .ΤΦ.:1.00Ε Α.Φ.4940 Πμπτη 13.04.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Υπέρβαση
Πούνχερ
Hans Eichel
24% έναντι του
Αδιανόητο να βγει
Να δοθεί λύση για
στόχου για τα
η Ιταλία από το ευρώ
το ελληνικό χρέος
έσοδα των
Αλλαξαν οριστικά
Υπέρβαση από
τον στό
σοδα από τις Δ.Ο.Υ όλης
χώρας.
δηλώσεις σχετι%ές με τη
διοικητής της Α
ξάρτητης Αρχής Δημοσιο
Γιώργος
α 14 περιφερειακά αεροδρόμια
μιλώντας
φορολογικό
χεία,
Δ.Ο.Υ
Μάρτιο ανήλθαν
στόχου για 1,5
ρώ υπέρβαση 24%
πρώτο
τρίμηνο του 2017, το έσοδα
εφοριών ανήλθαν
ηρέας-Σ
δισ. ευρώ, οaξημ
8.396
Poli Follie: Δεν Αποτίμηση... δυο ταχυτήτων
θα διανείμει
από τις τράπεζες
μέρισμα
quτου 15νθήμερο, μετά (21,97% στη Σελόντα
κατάθεση
20,65% στη Νηρεύ
aster pl
τις βέλτιστες λύσεις
μβολική αξία
ένδυσης
τραπεζών από
αξινόμη
ις Νηeeίς NHP +0,50%
κατεχόμενα προς πώληση περGROUP
Σελόντα, ήρθε δημοσίευση ιουσιακά στοιχεία
ιxονομxών καταστάσεων
2016, γ
δώσει
μικρό Η Eu
bank, από πλευρά
μικό ημ
38,29% τη
δείγμα,
των δυσχολιών,
της, αποτ
Σελόντα
σε 0,3 εκατ. ευρώ Υπό νέα... διεύθυνση βρίσκονται από χθες τα 14 περιφερει
οποίες πρέπει να ξεπεραστούν,
εταιρεία
owά αεροδρόμια
της χώρας, καθώς ολοκληρώθηκε μετά από
διαγων
3,94% της Νηρεύς
λέσματα
τρία σχεδόν χρόνια η συμφωνία μεταξύ του εAnwού
σμός πώλησής τους
έτους σημερα μετά τη
δημοσίου
της ελληνογερμανικής χowοπραξίας Fraport
Οι τέσσερις συστημΜές το
αντbτοδα, η ΙΙeιραιώς, Greece «γεμίζοντας
τα δημόσια ταμεία με 1,23 δισ. ευ
μεγαλύτερο
ς, που αποτελούν, ταυτ
να, τους μεγάλους πιστωτές και
μεγαλύτερο
μέτοχο
Την ολοκλήρωση της συμφΥποδομών μαι Μεταφορών
ενημέρωση
δύο ομίλων της
ει στα βιβλα τη
μετόχους
ωνίας παραχώρησης των Χρήστος Σπίρτζης χαι Εθνιντών: Τετάρτη, 1204, 2017
θυoχαλλιέργειας, αxολούθη
κόστος απόκτησης 20,73
αεροδρομίων για 40 χρόνια κής Αννας, Πάνος Καμμέ
Ελώς διαφορ
33,85% της Σελόνή ευρώ γ
μεταξύ του
εMyrνwoύ νος. Ex μέρους του ΤΑΙΠΕΔ
κόστος ωώντησης 25,72
γραμμή
ψη Αποτελεσμάτων Α'Το
Ηρώ για το 33,1% της ότμοσίου χαι της Fraport έγραψ
ο διευθύνων
αποτιμηση των μετοχικών
Πέμπτη
μήνου
Greece υπέγραψα
σύμβουλος,
στις Νηρεύς ΝΗΡ +0,50%.
Αντώνης
08.06.2017
διοιυπουργο, Οικονομι%ών, Λεούσης.
Η Εθνική, λόγω, προφανώς
Ευκλείδης Τσακαλώτος,
η Γενική
Η Alpha, όπως κατέγραμe ήδη της μιxgής έxθeσης, δ
Συνέλευση
Μετοχ
η στήλη Χαμαιλέων,
ή, 23.06.2017
αποτίμησ
ιχεία.
2017:Ποιο
το σύνολο των συμμετοχών της