Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣΣΑΣ
[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΟΥΛΛΟΥ 9208 ΕΤΟΣ 33
ΤΙΜΗ 1 ευρώ
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣΠΡΙΝ ΤΟ ΔΝΤ ΠΑΡΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
Στις 685,19 μονάδες
Ανοδος 0,75%
Σελ 5
ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΑΣΧΑ
ΕΔΩ ΚΑΙ
Επιστρέφονται
ΤΩΡΑ ΜΕΤΡΑ
ΠMακίδες και άδειες
οδήγησης
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ
Κυρ. Μητσοτάκης: Η συμφωνία της
λιγότερες
εισπράξεις κατά 919 εκατ.
Μάλτας, το Βατερλό της κυβέρνησης
ευρώ έδειξαν τα οριστικά στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος για τον ελληνι
κό τουρισμό την περασμένη χρονιά,
ενώ μέση δαπάνη ανά διανυκτέρ
μειώθηκε στα 68 ευρ
Ενας ύποπτος
Ειδικότερα, σύμφ
ς ΤτΕ
στα χέρια των αρχών
ΜΕΙΏΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 7.3% ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥΙΣΟΖΥΠΟΥ ΤΟ 2016
ταξιδιωτικού ισοΖυγίου έφθα11,2 δ
πλεονά
για την επίθεση
ς 12,1 δ
Σελ 6
μειώνοντας μείωση κατά 7,3%
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη
ΛΕΣΒΟΣ
ά 6,5%
πληρωμές μειώθηκαν κατά 32 εκατ.
ρώ ή 1,6%. Η μ
2016 ένα
έλεσμ
ρίως της μ
ωσης της μέσης δαπάνης
ανά ταξfδι
Αύξηση των τουριστών
κατά 70 ευρώ ή 13% (2016: 471
ευρώ, 2015: 541
ευρώ), καθώς n εισερξιδ
μενη Κivnσn μη κατ
ά 7,5%
Αναλυτικότερα, πτώση κατά
ρουσί
νση 2016: 68
ευρώ, 2015: 75
ευρώ), ενώ n μέση διάρκεια παραμονής
διαμορφώθηκε στις 6,9 δ
ρεύά 4,3%
ς, μειωμένη
συγκρ
Αλλαξαν τα νούμερα
2015 (2015: 7,2 δ
ς). Ο αριθμός
ρεύ2016
ρουσί
προσφυγών
σεων τ
ά 2,9%
διαμορφώθ
193.419 χιλ. δ
s (2015
Και μεταναστών Σελ4
188.012 χιλ. διανυκτερεύσεις)