Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Από το πρώτο ευρώ τελικά οι περικοπές στις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ap φύλλου 29.510 Ιδρυτής Γ. Α. Βλάχος
Kiνδυνος
ΣΗΜΕΡΑ
Σεοριακό σημείο ΗΠΑ Ρωσ Από το πρώτο
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΝΑΔΩΝ
κατάσχεσης
ευρώ τελικά
Κυβερνητικές
αντιφάσεις
για τα αεροδρόμια
Οι περικοπές
περιουσίας
πολιτικής της κυβερστις συντάξεις
στις ΗΠΑ
Δεν αποφεύγουν τις μειώσεις
ός Υποδομών Χρ.
ούτε οι χαμηλοσυντaaouxοι
ελληνικού Δημοσίου
εξαιτίας
dδούςεπενδυτές
Περικοπές
αβαλλό- τελευταίαψήγμ
ανταπ
νέα επιστολή διαμαpτυρiας.
ήριο εις βάρος
συντάξεις, ακόμη
στις πιο χαμηλές, εξετάζει
Χούσυσmpατος
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ερώθηκαν τα υποupγεία Εξωτ
δενβγοtνουν,εtνα
ένου να εξοικονομή
Εξεταστική για την Υγεία
ομικό Συμβούλιο
εν μέσω έντασης
υπόθεση αφορά
επιχουρικώνσυντάξεων.
αμερνονταs εταιρείας SAIC>oτά
θεσμούς. Αρ- οι
acημούν ότι ακόμη
κής επιτροπής
συργείου Δημόσιας Τάξης
τώτατα όρια θα
εξαίρεση θητεία
Ολυμπιακών
προσωπικών περικοπές
βέρνησης αποφάσισε κατάπλεοψnφiα
2004 γνωστούasCAL
διαφορών
As ευρώ
μήνα. Ο
Χθες πΒουλή.
ψήφους υπέρ
3 το ελλnνιxόΔημόσιο
συντάξεις ωστόσοnαπόπε+
θετικά μέτρα
θα θετρόικας. Ετ
σμοθετηθούν ταυτόχρονα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ράEει παράνομα σύμ
αρνmxά αλλά θα
γινεται
ετυμηγορία. acτέλεσn
εθε πλαφόν
μοστούνμόνoαν υπάρχειδnΛαγκάρντ: Είμαστε
στα μισά του δρόμου
έκανε δε25% ώστε να περιοριστούν σχεδιασμό περναμβάνει
επιπτώσεις σε συντάξεις
δeνική συμμετοχή
Κριστίν Λαγ.
είχαν υποστεί μεγάλες
όσους έχουν
τις προσδοκίες
από συντάξεις
Σεργκέι Λαβρόφ
ζήτησε επανεξέταση
Αμερικανόομίλογό του ΡεξTDe
Ρώσος πρόεδρος δέ
αξιολόγησης
τά 50% σε συντάξεις από
Χθες το απόγ
Τιλεροoνοτοκρεμiνο, αφούτονεtχε αφήσε
ριμένει αρκετές
ετικές συζητήοποιο επικύρωσε άμ
έως 1200 ευρώ
ώρες. Σε δnkω
εκτελεστή πwxαταβολή
υψηλές συντάσυντάξει από 200
αφορά το χρέος, ξΕξεις θα εξανεμίσουν
κές λεπτομέρει
ελάφρυνσης
Αντιεξουσιαστικό «ΚΕΠ
Τουρκικές έρευνες
μέγεθος
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
2018.
στην πλατεία Εξαρχείων
στην κυπριακή ΑΟΖ
Τουρισμός: Αρνητικά ρεκόρ
Ζημιογόνες
μέση δαπάνη
μέση διάρκεια παραμονής
αντιφάσεις
HAyκυρa προανήγγειλε
θετική
στρατηγική
Κοντέινερ γι
a τήν ..επιμόρφωση όσων μάx
κατέγραψε οελληνικός
16. Ετσι, παρά
Οι κυβ
res αντιφάσ
Μαύρο θάλασσα. Ηνέα
δείχνουν
όσων μά
πλοιο εΟρούτ
ψίες χωρίς
hσεων προκαλούν μεγολn
αφότου
ό ότι αρχίζουν
όσαδιαδραματlζοντα. Ενα
διαφυγής
μά.Η χώρα δεν
Δημ. Αβραμόπουλος:
ββατοmpιακο ανθρώπους
κινούνται ενάντια τέλεια να περιμέ
κυπριακή
xασlεs, ο υπουργός Ενέργε
πλατεία
εβδομάδα νωρl
βερνnτικών δ
λαμβάνει Ευρωπαiκή
οανήγγειλε επBε
πανέλαβε ότι
πόοικόπεδο.
λειτουργήσει, γρά- δέχθηκαν
καμώματα όσων εmδiδ
Κύπρου δεν εtναι
ιστοσελίδα
τήσειςγο άσυλο
όπasπεριέγραψετnHe υπό δ
ού Χωρ
αζόμαστε επειγόντως δouλειέs,
υποβάλλεται προέργασίας. Ηδυ
Μετανάστευσης Δημήτρης
Επιστημονική
Καταρρέουν τα προπύργια του Μαδούρο στη Βενεζουέλα
μiων δ
ερευνα απο
τζοαντιστές
τη... σκοπιά.
ει στη
μελέτη ύψους
Οι περιπέτειες
Δnμόσt
αποδόθηκαν χθεςτοπρωi
75.000 ε
φονιού 23χρονου,
αποφυγή βεντέταςα αστυνομικές
Του ΟΑΣΑ για
σία, ο
λάβει δρακόντεια με
οτιδήποτε άλλο
τέβει
Σήραγγα Κλόκοβας:Χθες,ύστεnλacτρονικό σύστ
δόθηκαν
κυκλοφορία σήραγγα
Σέμαμε κατεύθυνση
μελέτη κόστους περί
75.000
ελεύθερη &αγορα. Μόλις
αυτής, μέχρι
ενημερώθηκε ότ
νέο σύστημα
tyoθα παρέ
Δημόσιο,
40.000 ευρώ.
θεί από
παραπάνω πληροφόρηση
Προκήρυξη Αμέσως μετά
Σε άNo συνάδελφό του το πρόστιμο
βερνώντοςιόμμ
00.000 ευρώ
αφορά πλήρ
νδtEuθυντών διοικητικού
νομικού προσωπικού σε όλα
ΣΧΟΛΙΟ Τ
«Γέφυρα» με την Ευρώπη
Ντοκιμαντέρ
Ενώπιον γενικότερης αστάθειας
Μαίου. Παρουσιάζει
λάμβανε
εξέλιξη
κυψε από τις αιρετικέ διακηρύξει
Μεσόγειο, σε πέντε
υποψηφίου
σαφώς τη σημαoiα
Προέδρου
Μεσόγειο εισάγει νέο
φαίνεται επιστρέφουμε
Λυμένα Κορδόν
εσεις Ουάαγ
διεξήγαγε σwαμ Νες
επιστημόνων προσπαθεί
ένα μευάλομυστήριοε
ν έχει σημασία
πρώτο δεκαπενθήμE
καλά, θα βρουν τρόπο να λυθούν Σ
θρυλουμένων επαφωνσυνεργατών
Μπόρις Τζόν
λο- ψή
δραση της Αγκυρας,
united
Πρόκειται να επαναληής περιόδου Τοβέβαιο
φθείο το συμβάν τηςBi
ομόλογό του Σεργκέι
υπεράριθμου επιβάτη
δενπερελαμβάνοντο
προτερα+ λαβρόφ, έγινε χθες δεκτός
ApάmimεAnνοτουρxικής εντάσεως
υποψηφίου
εδρο τηςΡωσiαςΒλαντιμίρ
ρίοδο δεν
United σύμφωνα
χθεονέςδnki
δρικό αξu
μετά την εγκατάυπάρχει αμφιβολία
σπουδαίας Αυστριακής καNπaviδοςMαpiας
διευθiνοντος συμβοίλου
σαβείμiα
ινακοθήκη του Δήμου Αθηναluν,
Κινηματογράφος πολλή δράση
μέλονεπrνοείται μεθραύαματα του παρελθόντος
εφημερίδα
ευρύτερο Θέμα
φύση επιφυλάσσει
έpνει αντιμέτωπους
ασφαλείας
βλέπουν οι άλλα Μεσω αυτής
έκθεσης, Δημοτική
δρόμων 8
φιλοδοξείναδημοup.
επιβεβαι
γήσειδιά της τεχνης, γερ
ταξί Αθήνας και άλλαν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα