Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
918-1959
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ο ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ιδού γιατί
Τηςάλειφάσης τον Κύριον μύρω πόρνης γυναικός
δεν αρέσουμε
Αριθμ 40727 rΕτος 14
Τιμή 1.50
Σeλήνη18ήμερawΙΑνατολή Αλίου 654 -Δύoις 7.58
ΑΝΑΣΤοxΑΣΜΟΣ άπο τελετ, κατά wν γνώΠολιτική χαrτηλείοι
ΗΠΑ ατα Ρωσσίας
ρική διεργασία γιά &ους, πρωτίστως δε γιά
στα Βαλκανια
κάθε εξάμηνο διαβάζω τα γραπτά μου καίμε το χιλιόμετρο!
χαίρομαι, διό
μέσα στις προβλέψεις μ
όμως καθώς λάθη και όστοχίες
μέσα στό πρόγραμμα.
Ο... νονός τώντούννελ Αλέξης Ταπρας
Κάνω αυτή τηνμuκρή elσαγωγή. γιατι σήμερα eMa μέρα άναστοχασμο0. Καιρό τώρα
πίσω μου σε ένα ράφι σιωπηλέςP οι ημερήσιες εφημερίδες
τοΟ τελευταίου δenνου κol μέ ακaλοooαν- μέ
Παπανδρ
υς να τις ξαναδιαβάσω. Μέ
τόν τρό
απόσταση τοoxρόνουatτήν τη φορά. Μπογιάτικες. Την Κυριακή υπέκυψα στό... λέρ
τά πρωτοσελιδα
τόνμά
τούτο κόσμο;
Νομίζω τιπρέπe νά τό
κάνουμε &οι τακτικότερα 1οως τότ
λάβουμε γιατίέπi10έκατομμυρίων Ελλήν
με κάτιouο. Παρατήρηση δεύτερη
ανακριβείς.
ντγράφω τίτλ
γιά νά δοομe τόπρόλ της λιτότηβλημά μας:
τος. (Αυγή 21-2-201), Πόcceρμέτiς συντάδιαπραγματευτικό ά
βέρνησης ή ύπερ-απόδοση
μείων. (ΕΟΣΥΝ 28-2-2017, Εργοσιακό
βέρτrΥ
ΣΥΡΙΖΑ, κρίση προσανατολισμοo
Μαρίνου Αντtwa.
Κονσταντiνος Καραμανλής μέ
λόκ άουτ. (Νέα 13 -3-20171. Κίτρινη κάρτα
&πόφαση Βλης κυβερνήσεως.
'Yoοκύττοντας στο μικροκολι.
2-3-20
Κίνδυνος απομόνωσης στήν Ρώ«Κωστής Στεφανόπουλος
νδρέα
τις συντάξεις. (ΕΟΣΥΝ 1-42017. Χάν
προθεσμία γιά τόBrogroupτης 7ης Απριλίου.
ήματος μετά τις τελετές ρα%μία τέταρτη «Κωστής
INέa3 1-3-2017).
Tiάπόaύτάτeλικaς συνέβη;Προφανoyd
τότέλος τήςλ
Αλιεύουν θολά νερά
τότητας Προφανaςκοί
δόθηκε μονομαχία
γάτiς συντάξεις. Προφανώς κοί δεν κερδίσομε άπό τό άτού τής aύπeρ-απόδοσης-.AMά,
όΠρωθ
ργός. Προφανος καiolοθεσμοίP
βαλαν στό τσεπάκι my κίτρrm κάρτα γιότό
«Ανοιγμα» σε ψηφοφόρους τής Χρυσής Aiγής
ομαδικών άπολύσεων
Παρατηρώντας dvαδρομικάτο πρωτοσελ
στρατηγική τοDΚομμουνιστtwi
δaδαeρivetκανείς δύο τάσeς όνάλυσης
γεγονό
Τήν όπερ αισιόδοξ
η-κυβερνη
μετά το πέρας
κή και την
ροφολογική, της άντιπολKoku,
Koiή&λλη.Αυτό cναινομKu Koi τό πρόβλημα
τοΟ τό
WoμέριμνοςΑριστερά και κοπράσει στις τάξεις
ρίς στρατηγική γνolαγά τόν
Διατάσσει
τμήμα
ΣΥΡΙΖΑ- Att χώρισε την θέση
άπό τήν ΛΑΕ στο
βάσανο κάστόχευσε στοές ομμουνιστογeθέσεις
ίας ΝοΣήμερα
Τής ημέρας
Oi νεραντζιές πού φέρνουν την άνοιξη
ργός ΥΥelaς
σμένη σαλάτα ala
«όlaτρ6 κάθε ΈλληΗ Εστία κάθε πρω
στην πορτα σα
τον Πούτιν λίγο
Μόνα τηλnφώνημα στό 2130170670
ξανά προ
στορικές οικισμός
λιμένος της Pa Νος.