Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
&Ε. ΚΟΥΤΣΟΛlΟΝΤΟΥΟ.Ε. οΈτος60ο Αρ. φύλλου 16.998 ο Τιμή 0,60 €
Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 201
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ Τζαβέλλα 11- lΩANNINA 453 33 ο ΤΝΚέντρο26510 25.677,33.791- Fac 26510 30 350 ο http://www.proinoslogos.gr o [email protected]
Πρέπει να επιταχυνθεί ο ρυθμός υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτ. Ανάπτυξης
ΝΑΔΟΘΟΥNΠΟΡΟΣΤΙΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
«Εξυπνη κι ελεγχόμενη στάθμευση
σύντομα στο κέντρο των Ιωαννίνων!
Την ανησυχία της για την
PΣεΕυρωπαiό ΕργοματμεduεςμεσογειακέςπόλειςσυμμετέριοΔήμος,μεστόχοτη
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά2020, μεταφέροντας παράλληλα την
κτηνοτρόφων, εξέεπεκτείνουμε Tοσυστημα..
φρασε η Ένωση Περιφερειών
Υπουργό Αγροτ
έχει η
κής Ανάπτυξης Ευαγγ. Αποστόλου, κατά
τελευταία χρόνια, χαρακτηρ-,
Βοσκό αίτημα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΏΣΤΑAΓΟΡΗ
το κέντρο
Ιωαννίνων, τις
πολύ μεγάλη καθυστέρηση
ευκαιρία, είναι να επιταχυνθεί
συνέπειες της οποίας λίγο
τος Αγροτικής Αναπτυξης θέτει σε Ννδυνο την
ρυθμός υλοποίησης
λύ όλοι
στόχων που ώrουντεθεί από την Ε.Ε. επεσήμανε στον
καθημερινή σχεδόν βάση.
γρα. Ανάπτυξης
πόροι στις περιφερειες 67
πορεί να αλλάξει κάτι ώστε
διοχετευθείζgστό χρήμα στην αγροτuοή παρα- xpιμάνης έχει ζητήσει
την στήρι
καρδιά» της πόΠατ
σε 10 λεπτά.
λης Μέτρα
βγάλει από
Χθες παραδόθηκε η Ολύμπια
κονομκό τέλμα
την περιοχή μας.
Μάλιστα επανetημμένα
Περιφερειάρχης Ηπείρου ΑΚα- και προς την κατεύθυνση
σήμερα σειρά παίρνει η I
Πρόγραμμα Αγροτ. Ανάόμως να εφαρνεχιστεί η καθυστέρηση
ύστερα από
στη OJξηση της φορολογ
Συνάντηση όμως η Ενωλους τους εμπλεκό
Στη σελίδα
Υπουργό Εσωτερ
γεμάτη- κορδέ
μέτρο σαφώς
είναι η επαναφορά
λεγόμενης στάθμευ
καθώς εγκαινιάοριακά φθηνότεροφέτος
ζονται νέοι
το πασχαλινό τραπέζι
τμήμαMIX ΠΛΙΑΚΟΣ: Να σταματήσει
άλλων μεγάο εμπαιγμός για το Αεροδρόμιο
Στα 5,50 ευρώ το κιλό η μέση ημή
έχουν φέτος ένα
ασφαλές ταξiδL
Μετά, λοιπόν, τα πανηγυρικά
Εύσημα στην ΕΚΟ.Η
για το Κέντρο Αγριας Πανίδας!
από τα μεγαλύτερες έν.
αυτές τις
διεκδικήσουν ολοκλη
μέρες είναι αναμφeολα
Με mσητης Olympic Ar
λόγο ο Δήμαρχος Ζτοας Μιχ.
ρές για το πασχαλινό τραπέζι
σμός για τη χώ
Το Αγιο Φως σταΠάwενα
Πλιάκος, αναφερόμενος
Περιβαλλοχει ήδη
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
συνολικά 17 ντικό Κέντρο Άγριας
προορΗ ΠανBaς προχωρώντας
βάθμισης, έτσι
ραίτητη έρευνα αγοράς το προησμούς θα μεταφερθεί αεροποθήρας που δημιούργηγούμενο διάστημα.
ρικώς το Αγιο Φως.
κυνηγετική
πτήσεις, με
πολλές, οι τιμές ποικίλουν, όμως
φτάσει το βράδυ
EMηνική Συνομογάλου Σαββάτου, στις
χρόνια στους
λόγο λomόν ζητά
μμ, με την προγραμμαnομένη
moάδες,με στόχο την
τικότητας (ΕΣΕΕ)
τη συστράτευση όλων, προκειμέπηση της Olympic
λινό τραπέζι
ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Από το Σ
Σε προτεραιότητα δασικοί δρόμοι
Ο Γιαλός δεν
Η Στολή της ψυχής
και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών
είναι στραβός
Γράφει ηΑΙΑΤΕΡΙΝΗΝΤOTH
KAXPlΜΑΝΗΣ: Αν συνεργαστούμε θα oουμε
ΑΛ θετικά αποτελέσματα το καλοκαίρι...
Μεγάλη εβδομάδα
Χριστιανοί παρακολουΔιανύουμε ήδη το όγδοο ετος της παρατεταμένης-γενικευθούμε, ή μάλλον ζούμε το θdo δράμα όπως λέγονται
δημιουργία αmmuprτών
μένης κρίσης και δυστυχώς κάθε χθες,
Θεανθρώπου
ότι, ήταν
από το σήμερα. Ολα
οι δε.
μας Ιησού Χριστού που έδωσε λύση στην τραγωδία
βεβαιώνουν
δασικών δρόμων
δtαfτερες γνώσεις
αναλύσεις. Οι μόνοι
είμαστε Θεολόγοι ήΙεροκήρuκες για ασχοφορά τους οικισμούς τους
ληθούμεμεelέματα πίστεως που αwίζουντηvφunsαιμαsκάνουν
αυτό είναι
για παράνομη εναπόθεση
εξακολουθούν ζουν εγκλNβιομ
okλαίος κοι μαθητών
απορριμμάτων, όπως επίσης
«Βρήκαμε Αυτόν
κατανοήσουν τα απλά και τα αυτονόητα. Διόπ,
βασικές προτεραιότητες
υποθέσει κανείς, αφού όλες οι πολιτικές
που εφαρράμλλο λόγο σοφία, με
θηκαν κατά τη χθεorή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα