Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ρεκόρ σε αύξηση φόρων και εισφορών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος ο Αρ. φύλλου 29509 Ιδρυτής: Γ.Α. Βλάχος
Κακοπληρωτής
Ρεκόρ αύξηση φόρων και εισφορών
το Κράτος, παρά
σε τα πλεονάσματα
Στην Ελλάδα αυξάνονται οι επιβαρύνσεις, ενώ στον ΟΟΣΑμειώνονται-«Τιμωρούπα» οι οικογένειες
ειρήσεις
ιδιώτες
τά 1,06
s. Στην Ελάδα, για ζευγάρι
με δύο ενώ
Το μεγαλύτερο μέρος
ρύνσεις εργαζομένων καιεργοδοτών απόφόρουs σχέσn
40,2% καθ
εργαζόμε
pes μειώ
φορολογmτο όριο
νοικοκυριών σε σχέση με αυτά
υπέρβαση
Ελλάδα αυξάνοντα, συρρικνώνοντας
λιστικές εισφορές
μέσο όρο
μόλις 266%
άλλων ανεπwμέ
νές πλεόνασμα,
ΟΟΣΑ.
ΟΟΣΑ ,όπου εφαρμόζονται αποτελεσματικότερες
απότιsοσφαλιστιxέs εισφορέs, oιοποiεsεtνα
οικονομίας. Σύμφω
γούμενο χρόνο. πολπτέsστήριξns
50% υmλότε
ρώντας πολύτιμη ρευστότ
συνολική Το παράδοξο
ζόμενος με δύο παιδιά
Ελλάδα παίρνει όρο
ΟΟΣΑ το
ομία. Συμφωνα
άγαμο μισθωτό
Ελλάδα
χέρι το 7%
μισθού, όσο
Γενικού Λογιστηρίου
Φεβρουάριο
μόσιο βαλε για ληξιπρόθεσμες
Με τον μήνα
Νέα σελίδα για τα αεροδρόμια
3,79 δισ. ευρώ, μόλις 48,6
ίδιο μή
τα τέλη
Το ίδιο
κυκλοφοριας
σοδα ανήλθε
ξόφλησε
ιλes μό
ώ. Επίσης, ο μέ
Δηλώσεις έως 30 Ιουνί
ποπληρωμns
ιδιώτες ανέ
τά μέ
5nμέρες ένα
2015.
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
ΣΗΜΕΡΑ
οπολογία
Βουλή Σεπερtπτωσnάρms
ένα μήνα θαxαταβάλλονΑΠΟ
ΠΕΡΥΣΙ ΤΟΝ ΜΑΡΤ
τελών
4/12, ενώ
Εφθασαν 30.000
θα καταβάλλει
λογούν ποσό
Και αποχώρησαν
11/04/2011.
μόλις 944 μετανάστες
ίδια τροπολογία
30 Ιουνίου προθεσμία
δες άνθρωποι παραμένουν
ρολογιών δηλώHELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND
ποπληρωμής
31 Ιουλίου
234,000,000
τέλη Σεπτ
Νοεμβρίου.
euros
Ο εξωδικαστικός
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥΠΕΔΥ
Greece.
from FRAPORT AG & SLENTEL L.T.D
Νέο δίκτυο Πρωτοβάθμιας
προκαλεί
Φροντίδας Υγείας
αντιδράσεις
δημιουργία ενός
Προτάσεις από
διευθύνων σύμβουλος το
Λεούσης (κεν
παραλαμβάνει μiασυμβολικήεπταγή123
φαλής της Fraport
βάθμιας ΦροντίδαςW
ξόντερZhvΕ
Δημήτρη
αίζο(δεξά πρόεδρο
αμίλουΚοπελοίτου.Στοποσό αυτό
Κογενειακός γατρός
Αντιδράσεις προκαλούνοιπpοβλέ
εφαλής τηςμnτρικήςFraportAG δρ
ΗΠΑ- Β. Κορέα: Ακόμη
ικό συμBuβασμό.Ο πρόεδρος
ραπεζών, Νικος
ραμούζns, μιλώντας στη Βουλή
Σημάδια
Σκληραίνει θέση των ΗΠΑ για Ασαντ
υπέβαλε προτόσεsoΝαγών
ιδοποinσε
επόμενης εβδομάδας
ελπίδας
Μόσχα για συγκάληψη της συριακής επίθεσης μεxnακά
ο Λευκός Οίκος
yoρεi
κής Χερσονήσου.
νομός θ
στη Δήλο
Κυπριακό:Στις 20 Απριλiου
τοποιήσει εξοτέθεσε
γού Εξω
πλευρά
Πραματοποιηθεί ο επόμενος γιpος
tται ότι επιχειρεί
λαντιμίρ Πούτιν συνέχρι
νιnαστική έρευνα
συνομιλιών ανάμεσα
λύνει τη συριακή επιθεση
αμερικανική πupαwim
ρχαιολογικό χώρο
πόλεμο στο Ιράκ Ινύtμπ.Νωρίτερα,
Πρόεδρο
Κυπριακής Δημοκρατίας
έδωσε χθες
ασίας από
νέα "προβο- νοδος
G7 εκε απορρίψει βρεδιαδικασία ρύθμισης,
ηγέτη Μουσταφά Ακιντζi
χρόνο τώ
ξanνούσ
αέρια
νικές προτάσ
επιβολή πρότόσο από
τράπεζες ό
σκό. ΟΡώσ
ρόεδρο ζήτ
Ρωσία.
εiραλnστάN:Yoτερα από έρευνες μηνων Π Ασφάλεια ΝΑ Αrτι
oέρηδε
διέπραττε ένοπλες
ρόνια, όμως, δυ
Πολυσυλλεκτικές
ηστείες και διαρρήξει
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ικρίζοντας ελλείψεις
σήραγγες
Πούλιτζερ
:Με χειραψiεςσυ
θετική
σήραγγα της Παναγοποiλαςόπου
εξέλιξη
ά έργα
δημιουργία ενός
νητόδραμουΚορίνθου
σύγχρονου μουσείου το σπobθα
πρωθυπουργού Αλέξη
στόχος της κυβέρνησης
Παύλου και Αλεξάνδρας
ρειακών αεροδρομiω
ήταν να προκαλέσει Θόρυβο
πολύ θετική εξέλιξη.
550.000 ευρώ
τiεs Ελλάδα δυσφnμεi
αυτό επετεύχθη
ούνιο. Επισns,
ικές συνθήκες
από τον υποupγόhοδομών
Αρχαιολογική Σχολή θα δοΧρήστο Σπipτζη
θέσει κονδύλι
φαiων τουριστικών προορισμών.
μνημείων xαιoΔιμοs Muκόνου
πανδρέοιι Κωστής Στεφανόπουλος
βραβε
tναίσus, n αρχή
χώρα τις πύλες εισόδου
αλλάξει
τικά κάτι σ'
έτσι ώστε ο ελληνικός
Πετικάς Παναγιωτάκης Γερ αpής,
ισμόsνα περάσει σε ακόμη
δώκεταιμόνο 120,000
ψηλότερο επίπεδο.
προάστιο Γκραντ
Δουνκερκης, αφήνοντας άστεγους
ΣΧΟΛΙΟ Τ
ΑΛΕΣΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ
Τρεις εκρήξεις στο Ντόρτμουντ
Η ιδιαίτερη ελληνική περίπτωση
Χθες ο εκπρόσωλώς παράδοξο πές ο
δραματικές
εγάλο ερώτη
ό,τι πολέμ
νώντας τους θαλάμους oΕρων.
Santopoly:
σύμβασης
γνοούν τηζημ
μέτρα χupςπολλές αντίδρό
Βενεζουέλα φοιτητής που μετείχε
πράξη.
έχει πέσει σΕ θυμωμένο
έβγαζαν
νεζουέλα πυροβολήθηκε
Δευτέρας με αποτέλεσμα
άσει τη
ος χρειαζόταν
ριβό φροντιστή
όταν στο γήπεδα
Λέσβος:αγδρoρομπότο
κειμένου να αντιμετωπίσει τnΜονακόγια τον πρωτο αγurνα
ληα. Ελαφρά τραυματπροημιτελικής
από ταθραίoματα τι ντζαμth του αήματος olorονός
Λέσβου, με τη βοήθεια τ
ίς δυνάμεις.
κής ομάδας ΜαpκΜπάρτ
οποίος θα διεξαχθεί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα