Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26779 ΕΤΟΣ 88ον
Handelsblatt: Η
JP Morgan: Ως τις 22 Μαίου
Κόντρα ΔΝΤ και
«Κλείνει» συμφωνία με
ΕυρωΖώνης
βλάπτει σοβαρά
τους δανειστές
την Ελλάδα και τις
επενδύσεις της
Αμέσως μετά n ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα
αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ
τα απο επ
δύο ολοκληρωμέ
ρογράμμ
ης θα έλεγ
τες τη
ητα 85% δ
χώρας θ
αλλά δ
ς χρημ
ό φταίει η ελληνική κυβέρνηση, αλλ
ςJP Morg
το ΔΝΤ
χαι η ευρ
ης Ελλάδ
ζώνη ρίχ
η της Ευρωομάδας
ξέλιξη της Ελλάδας
τις 22 Μ
διερωτά
για δύ
κανείς
ι πιθανόν νωρίτερα.
MORGAN
διαφορ
ρωζώνη γ
ς χώρες
ς σημ
ΔΝΤ όλ
ρει ε
ρετιχα
δοξο,
λευρές στη
τύχημα που θα οδηγ
μερα, δη
ργώντας σύγχυση χα
τη φήμη της Ελβλά
Eurogroup της περασμέ
ν Financial Times
ης Παρ
ής. «Δ
ροθεσμ
με μια μ
«Τρέμει»
δομητική πρ
η για τη
Μέρκελ την
γορά τ
κλήρωση μία συμφω
σε τεχνικό επιτ
μοιβή
Κάποια συμφωνία μεταξ
ν ΔΝΤ
χαι η
για τ
δο (Staff L
Περαιτέρω
της Γερμ
χρειάζε
τική», σημ
ριλαμβ
μοθέτηση μέτρ
ην έκθεση τ
δεσμε
εξασθένιση της
την Ελλάδα γ
Εξηγώ
ό της σενάριο, που
για μέτρα μ
φορολό
συντάξ
κεντροδεξιάς μετά
αντιμετωπίζει
έλεσμ
γαλύτερης ελάφρυνσης του χρέους (δηλ
το καλό α
ρίοδο 2019-2020 (που
ορίου τη
Morgan σημ
η ελλη
ή κυβέρ
ριόδων αποπληρ
το Brexit
ριλαμ
μμορφωση μ
ροπρόθ
μιχούς στόχ
ρύττωση που
ής θέση
ά στη
υς στόχο
Η Γερμ
δα καγκελάριος, Αγγελ
υχθούν αυτο
τη Φινλανδ
Μέρχελ
ράτη μέλη της Ευρωπ
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,7% του πληθωρισμού τον Μάρτιο
με φιλελεύθερες
ις εκφράζουν πιο σθεναρά,
Ανοδο 1,7% σημείωσε ο πληθωρ
Για τη
ληθωρ
λχοολούχ
ρει δημ
ίευμα των Financial Times,
φέτος από άνοδο 13%
μος τον Μάρ
βιριξ
Το Βερολ
ριο 2017
ήσυχο
η διατροφής, αλκοολούχα π
Κατά 0,1% της ομάδ
Ενδυση
η ΕΤΑΑ 2
έξοδο της Βρ
γραφη
γάρα, πετρελ
υπόδηση», λόγω αύξηση
ίδη ένδυση
δησης.
Υπερχρεωμένες επιχειρήσεις: Τον
να με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξησ
3,6% τη
μάδας «Στέγαση
ύ δείκτη
Ιούλιο ξ
n διαδικασία κατάθεσης
ροήλθε κυρ
θέρμανσης, φυσιzό αέριο. Μέρος τη
θες μεταβολέ
αιτήσεων για ένταξη στον εξωδικαστικό
αύξηση
θμίστη
της α
Από τις αυξή
6% τη
Διατροφή
Κατά 8,6% της ομάδ
φορές»
λόγω αύξησης υρ
μοσχέδ
με προς ψήφιση στη
λαχανικά, ελαιόλαδ
τη ρια
Μέρος της αύξηση
θμίστη
μία ρύθμιση δεν
Βουλή δεν εγγυάτ
η ρύθμιση οφειλ
χείρησης
Μέρος τη
ντια στη βούληση της πλειοψηφ
αλλά θ
της αντισταθμίστηκε από τη μείωση
δημητρ
ά ψάρια, γαλ
ησης μεταξύ
ς προσφέρ
μών στην αγορά αυτοκινη
περχρεωμέν
χειρή
ηραμένα φρ
Κατά 2,1% της ομάδ
Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Οικονομίας, Δημήτρης Παπαδημητρ
σε συνέντευξη
2,8% τη
μου γ
τηλεφ
ές υπηρ
τη Βουλή
Κατά 1,7% της ομάδ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα