Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ
Στην επισημανση οnoΟΠΑΠ
υπερχρέωση των επιχειρησεων είναι
Στη δημιουργία ηλεmpovκής
ένα από τα οξύτερα οικονομικά προαποτελεί ζωντανο και αναπόπλατφόρμας όπου οι ασθε.
σπαστο κυτταρο της ελληνικης
βλήματα των τελευταίων ετών, τόMσε
νες θα μπορούν ανώνυμα να
ο υπ. Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημηκαταγγελλουν mφακελάκ
οικονομιας και Κοfνωviας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του
τpiου παρουσιάζοντας το σχέδιο νόμου
Υγείας Αν.
αναφέρθηκε σum.
Εξωδικαστικού Μηχανισμού».
ΟΠΑΠ, Καμίλ Ζγκλερ.
δρέος Ξανθός.
Σελ. 9
Σελ. 5
Ο ΣΕΑ. 4
Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2017 Αριθμός φύλλου 851 ο 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΡΧΙΖΕΙ «ΠΟΛΕΜΟΣ» ΣΥΡΙΖΑ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Τ θα γίνει με κπροσωmκη
Πότε επιστρέφουν
διαφορά» κι αφορολόγητο
σενάρια εκλογών
οι θεσμοί
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚEΣΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στο όραμα Ομίλου Υγεία, nou
την αναγκη αλλαγων στις συντα
Εος στηνuγεία και στις φυσwεςκατα
είναι η συνεχής αναβάθμιση των
υπηρεσιών του, αναφέρθηκε
Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελ
εδρος Tou Ομίλου Υγεία Αθανασος
λάδος, Δημητρης Μοζαράκης, εnoηP
απανnολάου ,επισημαίνοντας πως
Ανεπαίσθητη άνοδος με χαμηλό τζίρο
μαivον Τος πως Κύριο μέλημα της Ενωστοχος αυτων Εivol να παραμένουν
εν όψει της επιστροφής των Θεσμών
εφάμιλλεςτηςwηλότερης room.
τερους πολιτες,
Σελ. 11
ΘΕΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Enιτυγχάνοντος άνοδο-ρcκόρ του
Μαveagωτογραφικη προσεγγιση.
Τάρou κατά 53 εκατ ευρω .cλοκλrr
νοντας με τροπο
pωσε το δεύτερο έτος λειτουργε ής
μία ζεστή ατμόσφαιρα το γεματο
κερδοφορίας το μέλος του Ομίλου
Olympia, iδpύσcως Πάνου Γερμο
υιοθέτησε η καμπάνια Ανοιξη Κα
νου, Public Ret
world Α.Ε., με τον
λοeapι 2017 της Links of London
δecυθύνοντα σύμβουλο Χρήστο
της Folli Follie, με την αντιn
ρόεδρο
Kam Κουτσολιούτσου
Σελ. 6
τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr