Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Ηλεκτρονική πλατφορμα για να καταγγελουν οι ασθενεις το «φακελάκι»
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τρίτη 11/04/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Σύμφωνα με τον αν. υπουργό Ερευνας και Καινοτομίας
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Μετανάστες έγιναν 20.000 επιστήμονες σε μόλις 5 χρόνια
Βορείου Ελλάδος
σχεδόν δεκαπλασιάστηκε αυτό το ποσοστό
Μ. Τετάρτη η
Μ. Πέμπτη θα τελειώσει το ν/σ
Βούτσης
Νομοθετικές πρωτοβουλίες
για δασικούς χάρτες εξωδικαστικό
πλεονάσματα
3,5% επ
Μ. Τετάρτη ήΜ. Πέμπτη θα τελεώσειτο ν/σ για τους δασικούςxάρ
τες ενώ το για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα έρθει στις 24
Απριλίου στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση. Βέβαιος τι δεν
ΗΝllCll Gll θα υπάρξει ζήτημα διαρροών στην ψήφιση των νομοθετημάτων της
συμφωνίας δηλώνει ο πρόεδρος της Βουλής,
Με πλούσιο νομοθετικό έργο
νομοσχέδιο στην σημαντικό
Στα 25,3 δισ. δολάρια το εμπορικό
οτέντα, των
πλεόνασμα της Ιαπωνίας
στκού συμβιβασμού, ονομένετοι
σχοληθs ηΒουλή μετά το Πάσχα
Επιπλέον, όπως είπε στο Αθηνor
λεόνασμα 2,81 τρισ. γιεν (25,3 δισ. δολα
ψεων αποδίδεται στην άνοδο
εξαγωγ
ΚόfMoΚεδαγικό Πρακτορείο Ειδή
ρων) στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
στην ευρύτερη περιοχή
σεων, ο πρόεδρος του ΚοMαβον
κατέγραψε τον Φεβρουάριο η
Ιαπωνία. Οι Η γενική εικόνα
των ιαπωνικών εξαγωγών
λου Νίκος Βούτσης η κυβέρνηση
οικονομολόγοι ανέμεναν πλεόνασμα 2,62
προς την Κίνα και άλλες ασιατικές χ
παρβρίσκεται σε οwομονή των νομοθετ
ρισ. γιεν, ενώ η αύξηση έναντι
ροβλέ
αμένει σταθερή, με τις τάσεις αύξησης στς
ημάτων που θα έρθουν κοτ' επιτοψεων αποδίδεται στην άνοδο των εξαγωγών
πμές του πετρελαίου να αποθαρρύνουν τις
Yη της συμφων
εισαγωγές προϊόντων, εξαπiας της αύξησης
στην ευρύτερη περιοχή
α ανέμεναν πλεόναoμα
των τιμών και του λειτουργικού κόστους της
τρισ. γιεν, ενώ η αύξηση έναντι των προβλέ
παραγωγής.
Ελληνική
Το ΥΠΟΙΚ
Με αφορμή δημοΕλληνική Παρα
ης κλίμακας ΚΟΙ η
Προσθέτει πως "η
μόνο τη Βιομ
γωγή" κα Μαρία
δραστηριότητά ηχανία
ανάδειξη
σιεύματα
Λαζαρίμου
ης είναι πλήρως
λαiσιο
Παραγωγή
αναφέρονται στην
συμβολής
Και έχουμε τονίσει ότι
δρυση
της στήριζε, με ανα
της διακρ
Ελληνική Παρα
μεταποιητικής
συμπληρωματική
Κονωση της πως
συνεργα
υ ρία ρ χ ο ς βομηχανίας στην
υδόλως στούμε στενά με
Δεν είμαστε
γωγή Συμβούλιο
Βιομηχανιών για
στόχος
ανάπτυξη και την
στική τον ΣΕΒ και με
την Ανάπτυξη" ως
Ελληνική Παρα
απασχόληση για
όλους τους θεσμ
προς τον ΣΕΒ,
Πάνω από 2 εκατομμύρια
η μια ισχυρή, αντα
οποίος άλλωστε κούς, κοι
δήθεν
κινηση
ανταγωνιστές
οι πελάτες
ανταγωνιστική προβολή
γωνιστική
και παραγωγικους
προς τον ΣΕΒ, η βιομηχανικής βώσμη Ελληνική σύνολο
φορείς
επιχειρήσεων κα
Υπεύθυνη Επικο
Οικονομία
χωρας
Του ΣΕΒ
της μικρής και μεγάλ
κλάδων και όχ