Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτη
& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙONTOYΟ.Ε. ο Έτος 60ο Αρ. φύλλου 16.997
Τιμή 0,60€
Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2017
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ Τζαβέλλα 11- lΩANNINA 453 33 ο ΤΝΚέντρο26510 25.677,33.791- Fac 26510 30 350 ο http://www.proinoslogos.gr o [email protected]
Νέο διπλό γύπημα: χάνουν το 65% των εισοδημάτων τους 0ανταξούχο
ΣΥΝΤΑΕEE.0ΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ
αποχώρησε ο Φ.Βάβ
Αλλαγή «σκυτάλης» και σελίδας στο
Πανεπ/κό Νοσοκομείο Ιωαννίνων!
έχει τέλος το «ψαλίδι
πέφτει σης συντάξεις, στην
Εύλογη
πικρία για την ξαφνική «καρατόμηση» εξέφρασεοπρώην
βρεθεί η spυοή τομή στις διαΔιοικητής του ο Απολογισμός πεπραγμένων της περασμένης χρονάς
με τους
στές,έτοι
κλείσει ηp
Αλλαγή σκυτάλης η οποία
Βέβαaα για
σηματοδοτεί
αλλαγή «σελf.
δaςp έγινε
οoοκομείο luαννίνων.
μαντικότερο νοσηλευτικό ίδρυμα
πολύπαθους συνταξιούΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΏΣΤΑAΓΟΡΗ
Μετά και νέες περικοπές, n συνολκή μνημοMaκή
Ο PTA Z
απώλεια των συνταξιούχων από ες μειώσεις,
την φορολοτης Βορειοδυτικής Ελλάδας.
για και τις εισφορές
φτάσει το 65%!
μόνο ανέλαβε
πολιτικές σκληρής λιτότητας,
βαλλόμενες συντάξεις (2019)
έχουν αφήσει
όρθιο στην
έγινε χθες,
αυτό, θύς
ιδιωτικό τομέα,
Νοσοκο-μείου Φumς Βάββας
πρώην Διοικητής
Εναν συνοπτικό
παρά το γεγονός ότι αποδεδey. Κατρούγκαλου,
κολη λύση
ποχώρησε κάνοντας
λογισμό της τριετούς
μένα σημερα οι μισοί συνταξιούτρόπο στις συντάξεις
πολογισμό πεπραγμέμε τις πενιχρές
διάφορα νομοθετικά τερτma,
συντηρούν παιδιά
μοxού Νοσοκομείου έκανε οOώτης
Ετοιμα τα χωριά να υποδεχθούν
Έχοντας θητεύσει
Εγιναν... φιλοδωρήματα!
επτά χρότους επισκέπτες του Πάσχα
αυτό το γενικότερο
ΜΕ 17,5 μονάδες
κή ομολογία
κλίμα απαισιοδοξίας
Στο 80% η τληρότητα στο Ζαγόρι
έκρυψε την
πικρία του για την
δη πενιχρές ουντάEας δίνει η
ως 15M
αιφνίδια cαρατάμηoτp.
σελ.12
σχεδιαζόμενη κατάργηση
προσωπο αής διαφοράς
που έγινε υπό τη διοίκηση του
«Χατζηκώστα»όoo
ροπής αμπελώνω
Πανεπιστημακό. Ενα έργο
Πάσχα, περιμένονέα Διοίκηση με
τον Β. Τούταρη
Με 2,5 εκατ. η μεταμόρφωση»
χθούν εκατοντάδες
επισκέπτες, ωστότων πρ. στρατιωτικών φυλακών
την τιμητική
τους αναμένεται
Μ. 0 πρωτογενής τομέας
περιμένουν ενογuδεν στέtεται» χαλά στα ποiια του
παλαιών φούρνων
νίως τους απόδημους για
για τους Ελληνες πpoποφοις
τη σελίδ
πόδημοι από
πλέον είδηση ότι η
Ηπειρος
«Προωθούν» ρυθμίσες για προβλήματα
την ίδι
που έχουν βηλUθεί στο παρελθόν!
στις 20 φτωχότερες
στά κατά κεφαλήν
σχετuoή πρόταση εγκρίθrpε
από τη ΔαgριστικήΑρχή
ευρώ θα χρηματοδοτηθούν
ρεμβάσεις μεταμόρφωσης της έτις βαθιές πληγές
νοίξει στην κοινωνία
νομία, επιδίδεται
ένα ρεοπάλ
UγκροτηθnΚε το νέο
σήμερα μοιάζουν με... ζούγκλα
χρόνια κατέg
πρωτεία σε όλες σχε--11ησελ.
άτη σκοumίδια,
ρουσιάζεται έτο,
Δ.Σ. το ΤΕΕ ΗΠεiρOU
πάρκο Πολιτισμού, αναφuχής
αθληnσμού, σύμφωνα
ΕΠΙΣΗΜ ΑΝΣΕΙΣ
Δήμου luαwπών.
οποία, όμως, έχουν ή--11η
Ανάγκη προστασίας των
Ιστορικές Αναδρομές
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΙΙ
Εθνικών Κληροδοτημάτων!
Οι τελευταίες ημέρες του
Ο AΤΩΝ!
Λόρδου Μπάυρον στο Μεσολόγγι
Ηρακλή έκανε
Meσφορμή τη συμπλήρωση 193 ετών από το θάνατό
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Γράφει οΝΙΚΟΣ Θ. ΥΦΑΝΤΗΣ
Απογοητευτική η εμφάνιση
Ο ρωiνός Λόγος.
φέρει στο φως της δημοuμπληρώνονται εκατόν ενενήντα τρία χρόνια από
Συμπλήρωσαν επτά αyunστικές
Λόρδου Μπάυρον
πολιορκημένο
σχολικά κτίρια της πόλης μας τα οποία,
Χωρίς νίκη.
μεγάλος
Αγαθοεργά καταστήματα, χρησιμοποcού.
Ερασιτεχνικό, «πεντάρες
τής στις 18 Απριλίου, Κuριακή
Ελληνικό Δημόσιο
στέγαση 27 σχολείπέτυχαν Κρανούλακα Ανατολή
Είναι γνωστό σε όλους
Μπάυρον, κρίνεται
μεστή
Σερβιανά
mo πνευματική δημmpγκή περίοδος ήταν
οι τελε
απόλυτα ασαφές
μήνες της
απότη
(1-3)
στην επαναστατημένη
κανόνες αμοιβαίων υποχρεώσεων μεταξύ ιδιοκmpη
ποιητής, με κλονισμένη τηνuγεία
Δηλαδή πουθενά,
διαθήκη Νικολάου Ζωσιμά,
Λεπτομέρειες για όλους τους
αγthες καθώς το πλήρη αποτελέσματα
την Γένοβα επιββάζcται
πλοίο «Ηρακλής» για
Κανονισμό λειτουργίας
Αγαθοεργών αναγράφεται

Τελευταία νέα από την εφημερίδα