Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ «ΜΑΣΟΥΤΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Μία ορεινή κατοικία αγκαλιά
Ενα νέο βοτανικό πάρκο
έρχεται» στη Θέρμη
παιδιά του «Χαμόγελου
Το χαμόγελο του Παιδιού απέκτησε την πρώτη ορεινή του εepκή
κατοικία
Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων στο Δήμο Θέρμης έγινε με
σmyπεριοχή Πέντε Βρύσες του Δήμουλαγκαδά, με χορηγία Μασούτη. ΣΕΑ 13
την έγκριση πρότασης, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω πό ένα εκατομμύριο ευρώ. ΣΕΑ 13
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΠΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 9-4-2017 IAP. ΦΥΛΛΟΥ 6806 ΕΤΟΣ 23ο www.typosthes.gr
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΘ
ΣΤ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Χιλιάδες απλοκάτια»
Αναγέννηση της σκάνδαλο
Novartis
στο με χρήση βλαστοκυπάρων
«Χιλιάδες φαίνεται να είναι οι
επλεκμενοι
κρατικοί λειτουργοί στο σκήδαλο της Ν
artis οι οποίοι χρηματίζονταν κατευθεία
από πvΕβετίο» για να προωθούν φάρμακα
με παράνομο και αντιπιστημονικο τροπο
εκτίμησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος
Κοντονης ΣΕΛ5
Οι πρώτες εφαρμογές βλαστοκυπάρών στα δόνπαeουνξεκινήσει
Γ. ΜΟΥΣΑΛΑΣ
κε, στο πλαίσιο του προγράμμα
Οι εφαρμογές βλαστοκυττάρων
από τη βασική έρευνα στη με
Σκιές» από ΜΚΟ
τος Αριστεία ΙΙ", μελέτη για
ταφραστική έρευνα και την κλι
για την αποκατάσταση και στην
στα κονδύλια
αναγέννηση των οδοντικών
τους μηχανισμούς με τους οποί
νική έρευνα. Ηδη οι πρώτες
ιστών φέρνουν ένα βήμα πιο
ους μπορούν να αναπληρωθούν
εφαρμογές βλαστοκυττάρων
για πρόσφυγες
κοντά την οδοντιατρική του
οδοντικές ουσίες. «Έχει γίνει έχουν ξεκινήσει στην Οδοντια
μέλλοντος. Στην Οδοντιατρική πολύ μεγάλη πρόοδος τα τελευ
τρική», δηλώνουν οι επιστήμο
Σχολή τ
ΑΠΘ, ολοκληρώθη- ταία χρόνια. Εχουμε φτάσει
νες. ΣΕΑ 8-9
ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΙΟ
Ο Ευρωπαϊκός
ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
Νότος κάνε απόβαση
Σημάδια ανάκαμψης γα την αγορά των καταστημάτων
στη Διεθνή Εκθεση
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Κάδοι για ρούχα
στο Ωραιόκαστρο
Από την Πέμπτη 11 μέχρι την Κυριακή 14
lαίου 2017 στο χώρο του Διεθνούς Εκθ
σιακού & Συνεδριακού Κέντρου Θεσσα
λονίκης της ΔΕΘ-HELEXPO θα πραγ
ματοποτηθεί φέτος η Διεθνής Εκθεση Βιβλίου
εσσαλονίκης (ΔΕΒΘ). ΣΕΛ 11
ΣΕΛ 3
ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΥΚΙΕΣ
τοποθέτηση 10 ειδικο
Μεγάλα έργα
κάδων συλλογ
μεταχειρ
ν ενδυμάτ
σημάτων σε κεντρικά σημεία
Σημάδια ανάκαμψης άρχισε να εμφανίζει από το τέλος του 2015 η αγορά των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη κορίως όσον
διοίκηση του δ
10 εκατ. ευρώ
χώρησε
αφορά διαθεσιμότητα καταστημάτων στις εμπορικές αρτηρίες της πόλης, όπως επισημαίνεται σε έκθεση τής «Δανός &
ΣΕΛ 13
Συνεργάτε9>για τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016. ΣΕΛ7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα