Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 28 .ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1.325
Αριστεράς
Ιiiπεδa1διωτών
ΚΟΙΝΣΕΙTavaκυκλώνουν
Αντίο σε
με δημόσιες
Την ανεργία, φnaσιδώνουν
mρωromόρο
δαπάνες
αγωνιστή
12.13
4 μνημόνιο μεσφαγή
σε συντάξεις-μισθούς
pnonς της κυβέρνησης, n ουσία της προxθ
νnonς-ΕΕ τις ευλογες του
φαλαίου.
Πάμε ξανά:
νεται και μετά
Ποτέ την Κυριακή
μιnμόνιολnYet to 2018. Αρα
πολιτική
Χfζασύριο, όμως σήμεΑντεργατικό λεπίδι
Εργαζόμενοι στον
μώνιο (και μάλιστα
Anon too λαού, αυτή
χωρίς
ματοδοτηon!) μέχρι to 2020 και
και μετά τη λήξη
ήμια Κυριοκή των Παθών. Αυ.
ο ΣΥΡΙΖΑ πανηαποφάσισε ηKuβέρνησηΣΥΡΙZAPANEΛπου επέτρεψε το poor
καλύτερο antτυx
του 3ου μνημονίου
to 2019 and τnν ncρικοπή των συντάξεων που bev
Broτώτος rpγασιακής ζούγκλας,
min o
παραmpu αντιδραστικές
αντίθετο, η Κυβέρνηση
ουνtul διαφορά αλλά θα μείωσει
αλλαγές βρίσκονται
Εφαρμόζει τον νόμο για τις
mou to 2020 (1% του ΑΕΠ Εmonς) οδοΥnorι αrtti»
xώμrνrς δυνάμεις tης Αριστεράς
να σημάνουν συ
δuotmmΜον στο πλαίσιο των
μέτρων
Η Kat
Σελ. 2,5
λοκαταστήματα
Συρία
Συνέντευξη
Επικίνδυνη πολεμική κλιμάκωση
σμό της
στους εμποροinάλληλους. Πρόδυνατά χτυπούν
τα Τυμπανα του
μετά την επιδρομή
Τραμπστη Συρία.
Το «Συντονιστικό ΔpoσηCo
με στόχο τη Puno.
ενάντια στην κατάργηση της
ΕΕ Κοι ΝΑΤΟ στο
του προέδρου ΗΠΑ,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ
ορμητήριο άλλη
αυτονόητο
φορά η Σούδα,
θα κανουν ψώνια tους ση.
Το εργατικό δίκαιο
μερα δεν είναι αBώoa η θέση μας
από υβέρνηση
γίνεται εργοδοτικό
είναι στοπλtupό των μαχόμενων
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΑ.