Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ «ΜΑΣΟΥΤΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΣHMANTΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Ένα νέο βοτανικό πάρκο
Μία ορεινή κατοικία αγκαλιά
έρχεται» στη Θέρμη
για παιδιά του «Χαμόγελου»
Το Χαμόγελο του Παιδιού απέκτησε την πρώτη ορεινή του εξοχική κατοικία
Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των δημόσι
χώρων στο Δήμο Θέρμης έγινε με
στην περιση Πέντε Βρύσες του Δήμου Λαγκιδί με χορηγία Μασούτη-ΣΕΑ 13
την έγκριση πρότασης, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. ΣΕΛ 13
ΜΟΝΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΠΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 9-4-2017 AP. ΦΥΛΛΟΥ 6806 ΕΤΟΣ 23ο www.typosthes.gr
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΘ
Χιλιάδες κπλοκάτιob
«Αναγέννηση δαπών
στο σκάνδαλο
της Novar
με χρήση βλαστοκυπάρων
«Χιλιάδες φαίνεται να εναι οι arτλΣαμενοι
κρατικοί λειτουργοί στο σκάνδαλο της Νοvartis οι οποίοι χρηματίζονταν κατευθείαν
από Ελβετία» γιαναπροωθούν φάρμακι
με παράνομο και αντιεπιστημονικό τράτο
εκτtησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος
πρώτες εφαρμογές βλαστοκυττάρων στα δόνπα6ουνεκνήσει
ΣΕΛ 5
Γ. ΜΟΥΖΑΛΑΣ
οι εφαρμογές βλαστοκυττάρων
ε, στο πλαίσιο του προγραμμα
από τη βασική έρευνα στη με
τος "Αριστεία ΙΙ", μελέτη για
για την αποκατάσταση και στην
τα φραστική έρευνα και την κλ
στα κονδύλια
αναγέννηση των οδοντικών
τους μηχανισμούς με τους οπο
νική έρευνα. Ηδη οι πρώτες
ιστών φέρνουν ένα βήμα πιο
ους μπορούν να αναπληρωθούν
εφαρμογές βλαστοκυττάρων
κοντά την οδοντιατρική του
οδοντικές ουσίες. «Εχει γίνει έχουν ξεκινήσει στην Οδοντια
για προσφυγές
μέλλοντος. Στην Οδοντιατρική πολύ μεγάλη πρόοδος τα τελευ
τρική», δηλώνουν οι επιστημοΣχολή του ΑΠΘ, ολοκληρώθη
ταία χρόνια. Έχουμε φτάσει
νες. ΣΕΛ 8-9
ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΙΟ
0 Ευρώ Tiκός
ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ» ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
Νότος κάνει oπόβαση
Σημάδια ανάκαμψης γα την αγορά των καταστημάτων
στη Διεθνή Εκθεση
Κάδοι για ρούχα
Και TTOITOUTσια
στοΩραιόκαστρο
Από την Πέμπτη 11 μέχρι την Κυριακή 14
Μαίου 2017 στο χώρο του Διεθνούς Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου Θεσσα
νίκης της ΔΕΘ-HELEXPO θα πραγ
ματοπom0εί φέτος η ΔιεbyήςΈκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ ΣΕΛ 11
ΣΕΛ 3
ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΥΚΙΕΣ
Στην τοποθέτηση 10 ειδ
Μεγάλα έργα
υλλογης μεταχειρ
κάδων
μένων ενδυμάτων και υπο
καιMφπνγκ με
δημ
εν τρικά σημ
ου διευρυμένου δήμου προ
Σημάδια ανάκαμψης άρχισε να εμφαντει από το τέλος του 2015 η αγορά των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη κυρίως όσο
χώρησε η διοίκηση του δή
10 εκατ. ευρώ
αφορά τη διαθεσιμότητα καταστημάτων στιςguτορικές αρτηρίες της πόλης όπως επισημαίνεται σε έκθεση της «Δανάς &
μου Ωρα
ΣΕΛ 13
αστρ
Συνεργάτες για τις εEελίξειςστηναγορά ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016. ΣΕΑ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα