Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ww.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26778 ΕΤΟΣ 88ον
Ανοδος του
Γ. Ντάiσελμπλουμ
«Επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα το
συντομότερο δυνατό»
εμπορικού
ελλείμματος
Την επίτευξη συμφωνίας στα βασικά
στροφή
της Μάλτας. «Σημ
με σημαντική
την αύξηση των
σημεία ενός
στην Αθήνα θα γ
ο συντομό
παχέτου
μεγάλων μ
ροηγουμ
προεδρ
ου Μαρτίο
ώ προσθ
πογράμμισ
εξαγωγών
group, Γερ
λμπλουμ, μ
ι εντατικές διαπραγματεύσεις
ρνήθη
ρας τη
συνεδρίασης των υπουργών της προηγούμενης εβδομάδας απέδωσαν
ριμένη ημερομηνία
Οικονομι%ών της ευρ
στη Βαλ
Αύξηση 17,7% σημ
το έλλειμμ
υ εμπορικού ισοζυγίου τ
ης χώρας
Εν. Τσακαλώτος: «Καταρχήν
θώς η αύξηση τη
13,8%) ή
ξαγωγ
10,4%). Τ
συμφωνία εφοσον
λειμμ
μφανίζ
48,9%, λόγω κυρίως
ό τρίτες χώρες το
αποσαφnv1στούν τα μέτρα για το
ερα, από τα στοιχεία της ΕΛ
ΣΤΑΤ γ
τις εμπορευματι
γες πρ
ελληνικό χρέος»
Η συνολική αξ
ανήλθε στο
σό των 4.085,2
2017, έ
3.588,6
διο μή
ύξηση
ν θα α
δή παρον
ίζουν την παιδ
ρώ ή 2,5%, χωρ
ρόβλημ
ρώ ή 2,5%
γασης,
Η συνολική αξία
ξαγωγώ
ροβλήματα τη
ανήλθε στο ποσό των 2.107,4 εχα
έας γενιάς για
908,5
την σχόληση
ση 10,4% (χωρ
δή παρουσίασε μείω
ου θα συμβιβά
Πετρελαιοειδή και
με την
ξιακή πολ
πρώτες ύλες
βέρνη
τη συμ
«Πρωταγωνιστές»
βολή των συ
των εξαγωγών στο
ξιούχ
α' δίμηνο του
έτους
Σε μία
καταρχήν συμφωνία σ
ι αυξήσεις στις διεθ
τιμές
την ελλη
ούς πυλώνες του μεyματος πολιτικής
wηλότερ
αλώτος
διχότερα τον ελληνικό λαό
η Ελλάδα τ
λουθή
ς ελληνικές ε
γωγές
χαι εξαγωγές
ΑναΖωπύρωση του
τέληξε σήμερ
ρασκευή) το Eurogroup, ανοίγοντας τ
λλειμμα στ
ενδιαφέροντος για
γάλα ζητή
δρόμο γ
α την επιστροφή των θεσμών
ης χώρας
goup αφορά θ
ά μετρ
το Χ.Α. τον
στην Αθήνα,
ανέφερε υπουργός Οικον
προβλη
όσο, προκαλ
1% του ΑΕΠ
2020,
Ευκλείδης Τ
αλατος, λίγο μ
γεγονός ότι εξαιρουμένω
ράλληλ
Μάρτιο
τά τη λήξη
η Βαλ
μφανιστη
2019,
ης Μάλ
ξαγωγ
2020,
Ο Τσα%αλ
όνισε ότι η
μμετοχή
ργός Οικονομικών
dimoprasion
βασίζ
επί της αρχής συμφ
ξεχαθάρ
ά μέτρα θ
στη στρατη
χαρα) τη
στο τέλος του Μαρτίου
μοθετηθ
βδομάδες,
συνυπολογίζοντ
την συμμετοχή του
ράλληλα θ
μοθετηθ
Το 1970 σTolNTERNET
δηλαδή παράλληλα με
59,1%
σταθμ
ά μετρ
στικά μέτρα θ
μοθετηθούν θ
ντας μείωση συγxpιτιχα με τ
φαρμοστούν αν η Ελλάδα
μέτρα
χε διαμορφωθ
τέλος Φ
την ελλη
βρουαρίου 2017, ενώ χωρ
ην συμμετ
η σημερινή
ΤXΣ τ
διαμορφ
Εν. Τσαχάλ
έφερε ότ
dimonewsEdimOprasion.gr
Email
ρχήν συμφ
το 61,6%
61,8%
2019 θα φτά
,8 δισ.
έλεσμα ενό
μβιβασμού
Οι Ελλη
ριλαμβά
τη μεριά
2103215877
βιβασμ
ριλαμ
ου μη
ατείχ αν το

Τελευταία νέα από την εφημερίδα