Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
οι Ελ)
σεις για έξτ00 ει00ημα
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00Ε Α.Φ. 4936 Σάββατο 08.04.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Σύμβουλο
Στα 1,116 εκατ. άτομα
για πώληση
Αμετάβλητη στο 23,5%
Βελτιωμένοι οι δείκτες της ελληwήςowoτου 5% του
η ανεργία
νομίας
ΟΤΕ ψάχνει
το ΤΑΙΠΕΔ
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
μικού
μβούλου
φορά στη
ΟΤΕ ΟΤΕ
δημοσίε
σε τρία προγράμματα ΕΣΠΑ
TAIΠΕΔ
ΟΤΕ ΟΤΕ -0,11%
TAIΠΕΔ,
ενδιαφέροντος
λήγει στις 10 Μαίου
17:00 (ωρα Αθήνας
όχος των πρωτοβουλιών
wεργασu ΒΕΑ με 0SR Hel as για
Κέρδη 109,2 εκατ. το
2016 προβλέπε
ενίσχυση του θεσμού ηςμιθητείις
η IBG
Στόχος
φαρμόζουν το θεσμό
θα αναπτύξουν το προσεχές διά- της μαθητείας είναι να οδηγστημα από xοινούoι δύο φορείς,
ούμε σταδιακά στην εφαρμογή
οδηmθούμε σταδιακά ενός νέ
από πλευράς
στην eφομοm ενος νέου
δύο μέρη
λαισίον
ιότητας από πλε
eπιχeigήσεις-μαθητeιόμενο
Σε συνάντηση
eπιτ χουν μακροπρόθεσμα
την Τετάρτη 5 Απα- οφέλη
ρδη 39.7
Καθαρά
υλου, μεταξύ
λουν στη μείωση της ανεργίας
Βιοτεχνιχού Επιμελητηρίου
των νέων.Η πιλοτική εφαρμογή
Σύμφωνα με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, το κονδύλι
η ΔΕΗ ΔΕΗ
Αθηνών (ΒΕΑ)
νέου αυτού μοντέλου
βγατίζε
τα 156 εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας του μεγά
0,34%
ζημιών 108,4
ητας, στοχο
ενδιαφέροντος από επενδυτές.
αντίστοιχο
Εταιρική
ινωνική στην άρση στegeοτύπων γυρω
τgmηνο του 2015, σύμφ
Ευθύνη
γνωρίση
από το θέμα της μαθητείας και
τεχνιuών επαγγελμάτων.
Τράπεζας Ελλάδος,
χάσματος Την αίξηση
ρούπολoΑλέξης Χαρίτσης,
πλαίσιο της ενίσχυση
στη σμίκρυνση
θεση της στήν οποία
του θεσμού μαθητείας, μέσω μεταξύ ζητούμενων δεξιοτήτων γισμού
και των ωφελούμε. κοινή συνεδρίαση της Ειδιηρεί στόχο
2,5 μ
ριτηρίων από πλευράς Επιχειρή
νων στα τρία πρώτα προ- κής Διαφούς Επιτροπής
σύσταση "red
ποιότητας στις πgooφερόμενες προσφερόμενων προσόντων γράμματα
ΕΣΠΑ Ευρωπαι
του για την Υποθέ
από τις
χειρήσεις θέσεις
από πλευράς επαιδευομένων.
της Ειδικής Μ
Η χρηματιστηριακή πgοβ
ενίσχυση
στη Ενίσχυση της απορρόφησης
χείρημα
μαθητείας,
ότι η ΔΕΗ ΔΕΗ -0,34%
τικότητας ανακοίνωσε σήμε
Επιτροπής
Περιφερειών
αριθπαραμονής στην αγορά
θα εμφανίσει έσοδ
και εν τέλει ρα ο ληgoτής υπουργός σημερα στη Βουλή
μού τέτοιων θέσεων
το δ' τρίμηνο, μειομέ
Στόχος των πρωτοβουλιών που στη βελτίωση, τόσο της παραγω- μίας
και Ανάπτυξης
βάση- T
θα αναπύξ
προσεχές διάEBITDA αναμέ
στημα από xowούoι δύο φορeίς, όσο