Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
e aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
logosnewootenet.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ EUROGROUP ΜΕ ΜΕΤΡΑ 3,6 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
Στις 681.08
μονάδες
Ανοδος 0,48%
ΕΠΏΔΥΝΟΣ
AREXP 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
Νέα παράταση
στις δηλώσεις
Πόθεν Εσχες
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚ ΑΛΩΤΟΣ
Αυτο εκπληρούμενη
ΣΕ Κοινωνική πρόνοια
προφnτεία
Και φορολογία τα αντίμετρα
ς για να anοδιxt
τελικά
μετρα, not outως άλλως θα
Πυρ ομαδόν κατά
μασταν δεν υπαρ
εναλλακτικές ως αντάλλαγρα
μεν αλκυβέρνησης για τη
λά με μικρές n
εφαρμοΤΡΟΜΟΣ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
σύμφωνα
οικονομία ήρθε
και στρωOnΣελ. 2, 4
για καλό, οι καταθέσεις
ναν φτερά, n καταναλωτική εμποστο
oε Το κλίμα και οι εξαγωγές
άρχισαν δέχονται ισmpdς
mdoεις, ενώ αμφίΒολο είναι
θα n οικονομία στο
μελλον.
ώμaΦορτηγό Επεσε σε πεζούς
on της δι
γίνει για
ρόγραμμ
pωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρο
κής Τράntzος και αν εν θετική πορεία με δεφοροδοτική ικανόtnι
τα στοιχήματα
κάπως εισι, εκτιστο Survivor
ο λογικός