Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| 32

ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣΜΗΤΑΦΙΔΗΣ

Ο πιο διάσημος «Ιησούς»
ξεκίνησε από «Ιούδας»
• Ένα δράμα που ζούμε 38 χρόνια

του Σαββατοκύριακου
ΙΔΡΥΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ

| 13

ΤΙ ΝΟΗΜΑ
ΕΧΟΥΝ
ΣΗΜΕΡΑ
ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ

Boυλευτές
πρώτοι στους
αγώνες και
στο επίδομα
των 300 ευρώ
16
16
Ξεκάρφωμα
Ξεκάρφωμα
16
α
μ
ω
Ξεκάρφ

| 36

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

www.tokarfi.gr

08. 04. 2017

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 827

(3,5€ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ)

2€

ΕΝΑ ΑΓΡΙΟ ΠΑΖΑΡΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΝΑ
ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ...

Ποιοι θέλουν
«σταύρωση»
της Ελλάδας

σελίδες
σελίδες

ένθετο
ένθετο
ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
σελίδες
ένθετο
ΜΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΉ
ΜΑΤΙΑ ΣΤΉΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΉ,
ΤΉΝ ΤVΤΉΝ
ΚΑΙΤV
ΤΟΝ
ΤΟΥΤΟΥ
ΘΕΑΜΑΤΟΣ
ΜΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΉ
ΜΑΤΙΑ
ΣΤΉΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΉ,
ΚΑΙΚΟΣΜΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΘΕΑΜΑΤΟΣ

ΤΟΣ
ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑ
ΣΤΉΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ, ΤΉΝ ΤV
ΜΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΉ ΜΑΤΙΑ

Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΑ
Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕΝΙΔΙΑΤΗ
ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ
Σ ΜΕ… ΣΩΡΡΑΣ ΤΑΣ ΦΡΕΝΑΣ!
ΑΛΕΞΗ

Του Άρες Μάρες

Του Άρες Μάρες

Ε

ΕΟ

Άρες Μάρες
πιτέλους! Ο Κώστας Κα-Του
πιτέλους!
Ο Κώστας Καραμανλής έλυσε τη σιω- ραμανλής έλυσετου
τη σιωκινήματος
αρχηγός
πή και πήρε θέση πάνω πή και«Ελλήνων
πήρε θέσηΣυνέλευσις»
πάνω
εθνικός ευστα φλέγοντα προβλή- στα φλέγοντα
προβλήκαι επίδοξος
Η κλοπή
εντιμότατος
εργέτης
ματα που ταλανίζουν ματα που
ταλανίζουν
τον κύΣώρρας,
ριος Αρτέμηςγετον τόπο μας! Το κοσμοϊστοριτόπο μας! Το κοσμοϊστορικό
της πατέντας
την ακόλουθη μη αποέδωσε
μας
κό γεγονός συνέβη την Τρίτη
τοσυνέβη την Τρίτη το βράδυ
γονός
πρόκλειστική συνέντευξη (γιατί
Η
βράδυ στην αίθουσα της Παλαιστην αίθουσα
της Παλαιάς Βουλαβε ο Θέμος στον Αντέννα).
όρθια στα
άς Βουλής, όπου παρουσιάσθηλής, όπου
παρουσιάσθηκε
η βιοέγινε στα
συνέντευξη
Όλα
«
εκπομπής
κε η βιογραφία (από τις εκδόσεις
γραφία του
φίλου τουτης
αείμνηστου
παρασκήνια
δεν είναιτονκαθόλου
όλα» και(πέθανε
«Μένανδρος») του φίλου τουΜιχάλη
αεί- για
Μενιδιάτη
ή…
μνηστου Μιχάλη ΜενιδιάτηΑύγουστο
(πέ- αποκαλυπτικ
του 2012) που έγρα- προΞΕΚΑΡΦΩΤΗΣ: Από πού
θανε τον Αύγουστο του 2012)ψεπου
ο γνωστός
ερευνητής του λαϊέρχεστε;
έγραψε ο γνωστός ερευνητής
του
Πάτρα. Αλλά
κού
τραγουδιού
Κώστας
ΜπαλαΑπό την
ΣΩΡΡΑΣ:
λαϊκού τραγουδιού Κώστας Μπαχούτης. ποια Πάτρα; Την Πάτρα της ΑχαϊΠάτρα των
Συμπολιτείας.
κήςστις
λαχούτης.
Ήταν γύρω
9 μ.μ. ότανΤην
είχαν
Θεών. Την Πάτρα των
αρχαίων
Ήταν γύρω στις 9 μ.μ. όταν είχαν
ολοκληρωθεί
οι ομιλίες
των ομιΈλπρο- Ελλήνων. Και όταν λέμε
ολοκληρωθεί οι ομιλίες τωνλητών
ομι- (Θανάση
Πολυκανδριώ- είναι
λην, εννοούμε Ελ-λην που
λητών (Θανάση Πολυκανδριώτη, Γεράσιμου
και του η εκ του
διότι εδημιουργήθ
Θεός,Ανδρεάτου
όπως
και,
τη, Γεράσιμου Ανδρεάτου και
του Θεούμαϊντανού
των ΘεώνΓιώργου γράφει
νοστιμότατου
βιβλίο
Φουράκης
νοστιμότατου μαϊντανού ΓιώρΛιάνη) καιο Ιωάννης
ενώ ο άξιος
γιος τουαστο
των Δελτου «Τα προ-μηνύματ
γου Λιάνη) και ενώ ο άξιοςμεγάλου
γιος τραγουδιστή
Χρήστος
φών και ο σιωνιστικός πύθων»,
του μεγάλου τραγουδιστή Χρήδια
Μενιδιάτης
ευχαρίστησε το ποεστάλη επί του πλανήτου μας
στος Μενιδιάτης ευχαρίστησε
το να
λυπληθές
κοινό
των
θαυμαστών
και δότης και τροφορεύς
είναι
θείου
πολυπληθές κοινό των θαυματου πατέραφο-δότης
του - στηντου
μνήμη
τουπνεύματος
τούτο δεν ήτο ποτέ
Διάτραγούκαι λόγου.τρία
στών του πατέρα του - στην οποίου
μνή- ερμήνευσε
ποτέ ανόητος,
δεν θα καταστή
καιορχήστρας
μη του οποίου ερμήνευσεδια
τρία
συνοδεία
- ο πρώάφρων και άλογος !
τροφαρμακευτική περίθαλψη,
τραγούδια συνοδεία ορχήστρας
ην Πρωθυπουργός
έκανε την έκκαι καΞΕΚ: Ξεκινήσατε ως τεχνίτηςήδη σχέδια ΞΕΚ: Μόνο;
δωρεάν μεταφορά καθώς
- ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε
πληξη! πλακατζής, μετά ασχοληθήκατε λέγεται «Ελλήνων Συνέλευσις», ΣΩΡ: Έχω καταρτίσει
ΣΩΡ: Να διαγράψω το μεγαλύτερο τάργηση της κατάθλιψης, των αιγαλαξίες που αριθμούν
φουσκωτών
την έκπληξη! Σηκώθηκε από
την
Σηκώθηκε
από
την καρέκλα
του παιχνι- διά του οποίου θα επιχειρήσω στις για τους άστρα. Θα ξεκινήσου- μέρος του χρέους σε διεθνή συνδιμε ενοικίαση
των ρευματικών, της
100.000
παραλίτο 1953 για το μορροΐδων,
παιδότοπους
μέση,
διών για ύφος
καρέκλα του και με αργό μάγκικο
και με αργό μάγκικο
πλησί- καιανήλθατε ερχόμενες εκλογές να σώσω την με, αύριο Κυριακή, την εκτόξευση άσκεψη όπως έγινε
αρθρίτιδας, του πόνου στη
σωθώ
ύστερα
ες της Αχαΐας,
νέφος χρέος της Γερμανίας.
Ελλάδα και παράλληλα να
ύφος πλησίασε τον μπουζουξή,
ασε τον μπουζουξή,
του σφύριξε
και στα άνω και κάτω άκρα.
προς το μεγάλο γαλαξιακό
ΞΕΚ: Μόνο;
Αλλά αυτά τα
στο ανώτατο αξίωμα του εισαγω- και εγώ από τα δικαστήρια, όπως
μετά
Σώρρα.
κ.
αμέσως
Μα,
,
ΞΕΚ:
του σφύριξε στ΄ αυτί τις παραγΤα
στ΄ αυτί τις παραγγελίες,
πήρε το
τον ΕΝΦΙΑ.
Πρωθυπουργοί. του Μαγγελάνου
ΣΩΡ: Να καταργήσω
γέα φορτηγών και εκσκαφέων.
Άλφα
και ο Αλέξης Τσίπρας.
κι ας
μη μ’ς αγαπάς
να μουτολες
νατου
μηΚεσε
σφυρίγμακι ας μη μ’ αγαπάς
μου
λεςαγαπώ.
να
μη σε αγαπώ.τη δικήτημου
δικήπρόδωσες
μου έλεγε
πρόδωσες
(Χειροκροτήματα,
σφυρίγμαότι οι διατελέσαντε
θα στοχεύσουμε
γελίες, πήρε το μικρόφωνομικρόφωνο
από (Χειροκροτήματα,
ισχυρίζεστε
από
τα χέριαχρόνια
του ΧρήΞΕΚ: Μόνο;
τελευταία
ως γνωρίζετε, οι Έλληνες
ερχόμεΔιότι,
παλιόπαιδο!
της
Α, τομου
τέλος
ΣΩΡ:
στοξυκαι
μι-τσαρδί
Τι θα
γίνω μες στη
ζωή
ανμες
ξυΔώσε
την καρδιά
σουκαρδιά
σ’ όποιον
καιτοντοκατώτατο
ταπεινό
μου
τα,πουλήσατε
φωνές:
Μεγάλε!)
νταύρου
Πρόε- Μεγάλε!)
Τι θα
γίνω
στη ζωή
αν
Δώσε
την
σου σ’ όποιον
και το ταπεινό
τσαρδί
Αμερικανό
στον
τα χέρια του Χρήστου Μενιδιάτη
στου Μενιδιάτη
και… Και
έγινε
ο τα, φωνές:
βουλευτές εφηύραν μια τρομερή νης εβδομάδας θα βάλουμε πλώρη ΣΩΡ: Να αυξήσω
ΞΕΚ: Παλιόπαιδο τον πρωθυπυεκτόξευση
πνήσω
ένα
πρωί
αγαπάς
κι
άσε
με
εμένα,
μην
μου
το
περιφρόνησες.
για
«βουλευπνήσω
ένα
πρωί
αγαπάς
κι
άσε
με
εμένα,
μην
μου
το
περιφρόνησες.
λέγεται
σθό.
που
δρο τεχνολογία Στον
και… Και έγινε ο χαμός!
χαμός! ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ:
της Ανδρομέδας.
Αλέξη
πουργό της χώρας; Που βαδίζει
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ:
Στον Αλέξη
για τον γαλαξία
αυτής τεχνολογία
και
κοιτάξω την αγκαλιά
μου
καρδιοχτυπάς.
άναψα
ένα βράδυ
ΞΕΚ: Μόνο; ΦλόγεςΦλόγες
και κοιτάξω
την
αγκαλιά
μου
καρδιοχτυπάς.
άναψα
ένα βράδυ Αριστερά; Που διραύλων στο διάστημα και εξ
ασυλία».
τική
μας…
ΞΕΚ: Έχετε πολλά προωθητικά ΣΩΡ: Να επαναφέρω την 13η και πρώτη φορά
μας…
τράπεζα
διαθέτετε σε
πουλήσει;
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Αφιερωμένο
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ:
Αφιερωμένο
άλλο έχετε
της πώλησης
ηκε 17 ολόκληρες
απόΤιμέσα
να λείπεις
εσύ να λείπεις εσύ
το τσαρδάκι
το `καψα
ΞΕΚ:
από μέσα
το τσαρδάκι
τοαπραγματεύτ
`καψα
εκ τώρα
Μ’ του
αφήνεις
τώρα
πουδολάρια,
έμαθα
1 τρισ.
Μ’
αφήνεις
που
έμαθα
σύνταξη.
14η
Μόντρεαλ
πουλήσει στον αρχη- βλήματα;(Σπασίματα
στον Αντώνη μας…
Έχω
στον Αντώνη
μας…
βλήματααπό
τα θηρία των δανειστών
κι ύστερα
πάνωπάνω
στη
στάχτη
πιάτων
προώρες
κι ύστερα
στημεστάχτη
πιάτων
από προΈχουμε πολλά(Σπασίματα
στο ΣΩΡ:
δισ.σου
δίνετε τα 300
κοντά
σου
γένους Πούτιν μυ- ΣΩΡ:
οποίων
ΞΕΚ: Μόνο;
κοντά
των πια
του ξανθούαπό
γό(Θύελλα
εγώ!
να πάει τουαλέτα;
Μην περιμένεις πια να ξαναΜην περιμένεις
να ξαναπρώτο είμαι
το σωπικό
μου έκλαψα
σερβιτόρο
του τέως του τέωςμοναχός
χειροκροτήματα,
πρόγραμμου χωρίς
έκλαψα
σωπικό σερβιτόρο
(Θύελλα απόαλλά
χειροκροτήματα,
ξεχρεώτομοναχός
δημόσιο
τεχνολογία
ζω
γιαγια
τοννα
έρωκαι
ζω μονάχαστική
για τον
έρω- για εκτόξευση ΞΕΚ: Εκτός από την εξόφλη- ΣΩΡ: Να εφαρμόσω ς που προ- ΣΩΡ: Ε, λοιπόν, αυτός ο τύπος
σμίξουμε και την αγάπη μας
σμίξουμεκαι
καιελληνικό
τηνμονάχα
αγάπη μας
Επιπλέον,
)
ιαχές: Φωνάρα!) στον Άρη,
Πρωθυπουργού!
) Θεσσαλονίκη
Φωνάρα!) Πρωθυπουργού!
χωρίς
μα της
σει το ελληνικό χρέος.τά
βλημάτων στο φεγγάρι,ιαχές:
τά σου
μου έκλεψε την πατέντα
σου
χρέους τι άλλο υπόσχεστε
του
τη
δωρεάν
ση
από
να ζωντανέψουμε.
στέγαση,
να ζωντανέψουμε.
κληρονομιά
Αυγερινό.
δωρεάν
(Λουλούδια
σωρός
μπροστά
βλέπει
(Λουλούδια
σωρός
μπροστά
λέτε ότι έχετε
Πούλια και στον
στην
δώσει ούτε μία συριζέϊκη
λαό; ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ:
ελληνικό
κι είμαι
κομμάτι
καρΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ:
Στην
Ντόρα…
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ:
Στον Κούλη…
στονΣτην
κιΤράπεζας
είμαι
κομμάτι
από
την καρ- ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ:
Ντόρα…
Στον Κούλη…
ένδυση – υπόδη- να μου
κοντόΜην περιμένεις πια, όλα τεσας
Μην περιμένεις
πια,
όλαμετοχές
τε- απότηςτην
γιαγιά
του,
καταιγίδα
αποθέωσης,
πυΞΕΚ: Μήπως είναι λίγο
μνημόνιο σίτιση, δωρεάν
του,
καταιγίδα
αποθέωσης,
πυτο
δραχμή!
καταργήσω
ιαΝα
να
ΣΩΡ:
πρόΣ’ αγαπώ σε πονώ
άλλος
Πετραδάκι
πετραδάκι
ρεύμα, δωρεάν
σας
διάέχετε
σου
Σ’ όσο
αγαπώ
σε πονώ όσο
άλλος
Πετραδάκι πετραδάκι
ση, δωρεάν ροβολισμοί
Ανατολής. Τίποτα άλλο
λειώσανε
λειώσανεδιά σου
φθαλμο το διαστημικό
από τη
άρθρο!
ροβολισμοί
απόφρουρά
τη φρουρά
με ένα μόνο
όχι όχι
μηαχ,μεμεπαρατάς
όχιόχιόχι
κανείςόχι όχι
για τα σένα για
το `χτισα
μη με παρατάς
κανείς
τα σένα το `χτισα
δηλώσετε;
αφού τα χείλη σου, αχ, με προαφού τα χείλη
σου,
προ- όχι
του). του).
που γραμμα;
και ένα κομματάκι
Έχω
μη μ’
αγαπάς
Μα για αντάλλαγμα
εσύ
με πε- της
αγάπης
το τσαρδάκι
κι ας μη μ’ αγαπάς
Μα για
αντάλλαγμα
εσύ με
πε- της
αγάπης το τσαρδάκι
δώσανε.
δώσανε. κι αςΣΩΡ:
Μείνε μαζί
μ’ αγακι όμως δε σ’
εθνάρχηςμαζί μουριφρονείς.
και μη μ’ αγα- ριφρονείς.
κι απόχτησα.
όμως δε σ’ απόχτησα. Ο φέρελπις
Ο φέρελπις
εθνάρχηςΑπό τα φαρμάκια που μουΑπό τα φαρμάκια
που μου
μου και μηΜείνε
πήσεις
Περιφρόνα με γλυκιά
μου,με γλυκιάΤα
ψηλά ταΤα
σκαλοπάτια
προκειμένου
νανα
πήσεις
Περιφρόνα
μου,
ψηλά τα σκαλοπάτια τραγουδιστής,
τραγουδιστής,
προκειμένου
`χεις δοσμένα σκότωσες ό,τι
`χεις δοσμένα
σκότωσες ό,τι
μόνο
χάδια σου να μόνο
μου χαγέλα
μου
όσες
μην πέσουν
πάνωπάνω
του του
σανσαν
λυστα χάδια σου
ναμε
μουτον
χα-έρωτά
γέλα
μεστην
τον έρωτά μου
στηντ’ ανεβήκανε
όσες τ’ ανεβήκανε
μην πέσουν
λυσείχα όμορφο για σένα, είχα όμορφο
γιατασένα,
καρδιά μου μίσοςκαρδιά
δεν κρατώ,
μεγαλεία
οι φαν,
φυγαδεύτημου μίσος δενβρήκαν
κρατώ, πλούτη,
βρήκαν
πλούτη, μεγαλεία σασμένες
σασμένες
οι φαν,
φυγαδεύτηκι απ’ τον έρωτά μας μοναχά
η τονρίσεις
κι απ’
έρωτά μας μοναχά η ρίσεις
και έχει
λίγομείνει
λίγο τώρα
θα με συνηθίσεις
και μη με προσέχεις
μα καρδιά
δε
τους
της της
ασφάκαι λίγο λίγο θαγέλα
με συνηθίσεις
γέλα και μημα
με προσέχεις
μα
μαβρήκανε.
καρδιά δε βρήκανε. κε απόκε
απόάνδρες
τους άνδρες
ασφάκρύα στάχτη έχει μείνει τώρα
κρύα στάχτη
όχι μη με παρατάςόχι
όχιόχιόχι
δικαίωμα
δεν έχεις
μοιράζοντας
φιλιά.
μη με παρατάς
όχι όχι
δικαίωμα δεν έχεις Για μια πλούσια
Για μιααγάπη
πλούσια αγάπη λειάς του
λειάς
του μοιράζοντας
φιλιά.
μες στην καρδιά...
μες στην όχι
καρδιά...

ηξη
Παρουσία- έκπλ
λή
στην Παλαιά Βου

Διαβάστε

ηξη
Παρουσία- έκπλ
λή
στην Παλαιά Βου

Πέταλο, Αρένες,
Μedia, Ό,τι πεις

ΣΕΛ. 4-7, 17, 19-25, 40-41, 47

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τι ζητάει
από τους
αρχηγούς
ο Κυριάκος
| 10

•Χωρίς αντίμετρα η μείωση συντάξεων και φορολογικών συντελεστών
•Οι πολιτικές ακροβασίες της κυβέρνησης και η χείρα βοηθείας της Μέρκελ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

| 16,33
| 12

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΑΖΗΤΑ «ΕΧΘΡΟΥΣ» ΚΑΙ ΦΟΒΑΤΑΙ... ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΓΡΑΜΜΗ
ΠΥΡΟΣ

Προχωρά
μαζί και
ο Βαγγέλης
|9

ΠΟΛΕΜΟΣ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ
www.tokarfi.gr

τον Στουρνάρα

Συνάντηση
με Φώφη
σε καλό κλίμα

|3

ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ
ΟΙ ΧΡΗΣΜΟΙ ΣΗΜΙΤΗ

AΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ
ΑΛΑΖΟΝΕΣ
ΑΦΗΝΟΥΝ
ΕΡΕΙΠΙΑ
ΔΙΧΑΣΜΟΥ
|2

| 11

Ο ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ
ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΤΟ «Κ»

«Είναι εξουσιαστές
και καριερίστες.
Όχι αριστεροί»
Ο μεγάλος
ποιητής
λύνει τη
σιωπή του
μετά από
καιρό | 34-35

Στα χέρια
Σκοπιανών
οι Σκουριές!
ΥΓΕΙΑ

Κούρδισε σωστά
το βιολογικό
ρολόι σου | 30