Πρωτοσέλιδο Αυγή: Λύση δι-εξόδου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΥΓΗ
ΠΡΩΙΝΗ
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
www.avgt.gr
ΕΑΒΒΑΤΟ8ΑΠpΙΛΙΟΥ 2017
ΕΤDEΙΑΡΥEHE1952.Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ .ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ
12853
NOVARTIS- ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚA
ΚΑΤ ΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
PANAMA PAPERS
Σηκώνουν
ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ-ΧΡΕΟΣ
μανίκια
Λύση δι-εξόδου
οι εισαγγελείς
Στο μικροσκόπιο ανακρmsνmι
νώνται nαράλληλα από τις δικοστεκέςaρ.
Επιστροφή στο ευρωπαικό κεκτημένο των συλλογικών συμβάσεων από τον
TEA, 14
Σεπτέμβριο του 2018, δημοσιονομικά μέτρα 1% 1% το 2019 και το 2020με
ΑΠΟ ΖΗΜΙΑ ΤΟ 2015
ισοδύναμα δημοσιονομικά και Κοινωνικά αντισταθμίσματα
Σε κερδοφορία
Σε συμβιβασμό που
Ηεριλαμβάνtt
πέρασε
αι των θεμάτων της δεύτε- amtonumbούν άμεσα
οι παρεμβάσεις στο
n ΔΕΗ το 2016
ρης οξιολογnα
ωστό.
ροσδιορίζει το δημονα αναληφθούν ομτσα για τα πρώtογevΛ πλεονέAnάνtn on
μικό πλαίσιο
θεο χρόνια
on για tnνέξοδο από to Μνημόνια κοτnν
ληξαν στο
αποτελέσματα της ΔΕΗ, που avaootνωor
μετά λήξη
ΙΕΛ. 2-5
MALTA
έναντι του 2015.
ΣΕΑ.?
E1.ΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Οι κωδικοί που
εξασφαλίζουν
φοροελαφρύνσεις
ΣΥΡΙΑ
Τελεσίγραφο Τραμπμε πυραύλους
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ευρώπη
των πολλών
μαwxτα τον Βaυλο επικοινωνίας γatnν
ταχυτήτων με
Χώρες των πολλών
ανισοτήτων
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ tΠrΤΑΜΕΛΑ
ΣΕΛ. 19
ΣΕΛ. 26-17
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ν. ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φορτηγό θανάτου
Διαγωγή κοσμίa, κονωνική
Νεολαίες
συνοχή και αποiκοκρaria και στη Στοκχόλμη
συντονίστηκαν
Τυφλή
για την ανεργία
στο Κέντρο
Σουηδίας με
Enτά αντιπροσωπείες από Ελλάδα,
Αυστρία,
vin, Ιρλανδία, Φινλανδία
Kατάργηση
ου της Ν.ΣΥ.
Υnάρχουν συμπολίτες μας που πιστro.
tptva καταστήματος και διtφυγε τρέχοντας.
ανεργίας μέσα από
Το Συνέδριο, όπου xopctiocι onΣΕΛ. 13
ΣΕΛ. 6
ΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 21

Τελευταία νέα από την εφημερίδα