Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
email:dimone
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26777 ΕΤΟΣ 88ον
Το Βερολίνο πίσω από τις
Ευχαριστούμε τον
ESM! Η ανθεκτικότητα
οικονομίας βελτιώθηκε
εξοντωτικές απαιτήσεις του ΔΝΤ
της ελληνικής
Η Κομισιόν znτά τα ρέστα, λέγοντας ότι καn Αθήνα «άνοιγε
Χάρη στο Προγραμμα
κεφάλαια της διαπραγμάτευσης ήδη συμφωνημένα
οικονομικής στήριξης
πιστεύει ο Μηχανισμός
με πληροφορ
Σταθερότητας
μανική πλευρά εξέφρ
τη δυσαρ
αλλαγή θέση
την Ελλά
μπέρασμα ό
Βρυξελλ
χαρακτήρ
,αν, από τις
μικής στήριξη
ΔΝΤ, ση
ρίεργή» τη στάση
ην ανθ
ης ελληνική
ς, παράλληλα
Ελλάδα
μού Σ
φάλαια τη
πραγμα
Στην εν λόγω
ολογεί
ση ο ESM
που θεωρούνταν ήδη, συμφωνημέν
όλων των χωρών που έχουν π
ς» Σε χά
ράττωση, Ευρ
πρόγραμμ
ήριξη
χος υπογράμμιζ
Στόχος της ερ
ΠΕ-ΜΠΕ
ζει εγκαίρως
p. Ετερος
χαρακτη
Αλ. Τσίπρας: «Η
ά πως
για την Π
νή», ενώ στις Β
κυβέρνηση δεν θα
την ανάγκ
φαρμογής
bgίαση
ητο. Μία τις πηγέ
την άρση
ρόεδρος
ΑΠΕ-ΜΠΕ «έδε
Κάνει Π1σω στα
μφανίστη
ην Τετάρτη
ΓερούνΝτάισελμπλουμ, ειχε εξαopiς στόχ
ως ιθύ
ιλούν τη δυ
τελευταία μέτρα
έλειναξ
ν συμφωνίας στο Eurogroup της Παρασκευής
στη Β
μια τη
Βρυξέλλ
ρόμο για τη
018. Ως
έλεσμα,
αλά πληροφορ
στροφή
στην Αθην
διαπραγμάτευσης»
της αξιολογήση
χνικό
φγκανγκ Σόιμπλε
ΔΝΤ έχ
τημα τη
μέτρων ήδη από
φαρμογή
Εγκαινιάστηκε παράκαμψη Τεμπών
θεσμο
μετρά τη
και ο Πλαταμώνας
ύ λαού
ς, Αλέξη
την τελετή εγ
με την
νητόδρομου Μ
ός. Κλειδί
Το πιο αιματοβαμμένο τμήμα της ΠΑΘΕ παίρν
τέλος
Τέιπη, μαζί με την επίτροπο Περιφ
κής ΙΙ
λιτικής της ΕΕ, Κ
ημέρα ιδ
για όλ
ρης Χ
ς,τις αδειοδοτή
γενιά έργω
«για τη
στην παραγωγική
τη σημερινή
Σπίρτξη
ως το 2014 θα περιοριζό
συγκρότηση της χώρας, την έξοδ
ό την ρίση
Υποδομών, Χρή
ο πρώ
υργός χαρακτήρ
ολοκλ
την ανάπτυξ
γραμμίζο
γα» ση
Σπίρτtης,
την ελλ
άματηεπίάδοση
των ΤΕ
σηράγγ
η ονοματοδοσία τών
για τη συλλογ
βερνητική
0:. Σπίρτζης
μόνα, ύ
ργού Επικρ
ς, Αλ
τριών σηράγγ
ό χρόν
ολοκλη
η μεγαλύτερη
υράρη,
ηρωτή υπουρ
Αλέξη Χαρίση
μπνευση από τη
ορία της Ελλάδ
Περιβάλλοντος.
μου θ
ιατν τη τους
ό τμήμα της οδο
την Ευρ
Επιτροπή μαιτην παρευρισκόμενη
ΣπίgΘΕ.
Επίτροπο, Κορ
λιχος Ηλά
της σή
2015, μέσα στη μεγαλύτερη
Σταματήστε να καταστρέφετε
ότι η
Αλέξη Τσίτρ
την Ελλάδα»
Κοινή δήλωση 44 ευρωβουλευτών
ψηλών διοδ
ών αποζημιώσεων
Σταμάτημα της λ
ή ελάφ
ήγορη ολοκλήρωση τη
εύτερη
ητας,
νή δήλωσή
λο «Σταματή
όγηση
ύ προγράμμ
ητούν μ
μάδα της Α
υς. Κ
ην Ελλά
ouλευτές από
λιτικές ομά
ρας, Σο
μετωπίζ
λιστές, ΙΙ
ή Συμμαχια» (P
ην «Προ
μικρό χρ
ούλιο,
Eurog
p της 7ης Απριλί
Στη δήλωσή
ονίζουν ότ
ζημιές καθ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα