Πρωτοσέλιδο Νέα Εγνατία:Recognized text:
Εγνατία

º°£¸»¶Ä¹Á¸ ¦Ã¤¹Æ¹º¸

& ùºÃÁû¹º¸ ¶¼¸»¶Ä¹¢° Ƹª º°μ°¤°ª

¦°Ä°ªº¶Ë¸
07.04.2017
ª°μμ°ÆÃ
08.04.2017
Îôï÷ 20ï
°ò. ¼àììïù 4707
ºöäéëÞ÷: 2974

ÆéíÜ: € 1,00

Πρωτοβουλία Πολιτών αρνείται να μείνει σιωπηλή για να «ξεχαστεί» ο βανδαλισμός του
Μνημείου των Εβραίων - Και ηχηρά ονόματα ανάμεσα στους πρώτους 68 υπογράφοντες

68

Καβαλιώτες και μη, προερχόμενοι από όλους
τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους, υπογράφουν ένα κείμενο θέσεων και
αρχών με το οποίο εκφράζουν την αποδοκιμασία και
τον αποτροπιασμό τους για την πράξη που στιγμάτισε
και δυσφήμισε την πόλη στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Η Πρωτοβουλία καταδικάζει τον αντισημιτισμό και τα
ακραία στοιχεία που δρουν στο σκοτάδι, διακηρύττει
την απαρέγκλιτη προσήλωση όσων υπογράφουν στις
αξίες του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας και καλεί
τους καβαλιώτες να υπογράψουν το κείμενο. Σελ.6

„ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ

Συνέντευξη: «O Ερντογάν
μπορεί να κάνει τα πάντα για
να ενισχύσει τον τουρκικό
εθνικισμό» Σελ. 4-5

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Φαρμακοποιός με
εμπειρία. Αποστολή
βιογραφικών και
συστατικών επιστολών (εάν υπάρχουν) στο email:
[email protected]
gmail.com

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/4

Αρνάκι - Κατσικάκι γάλακτος
Κεχρόκαμπου Λεκάνης
6,59 € / κιλό
Βακαλάος Νορβηγίας
LING - Φιλέτο
6,99 € / κιλό