Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ειΤlιδιωτιHoπoήση της ΔΕΘ-HELEXPO
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4935 Παρασκευή 07.04.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
2 Ιουνίου στο
Φλαμπουράρης
Η Ευρώπη να δείξει αλληλεγγύη
Πριν το Πάσχα τα 14 αεροδρόμια
αιτηση
στην Ελλάδα
αχύρωσης του ν
στη Fraport
Κατρούγχαλου
Πρώτη αναλαμπή
δρίαση της ολομέλειας
Συμβουλίου της Επικρατείας
Ατριλίου 2017 για
ώρα 9
πρωί, γνωστοποιεί με
Ενιαίο Δ
Σunταξιούχων Στη
δρίαση θα
θείσα από
από 1872016
Συνταξιούχων
στην αγορά mηςτηλεφωνίας
,4387/16 (νόμος
αναφστην περικοπή
ΕπιHouρxών συντάξει
ΑΕΔ για τα διαθέσιμα
Κομισιόν
Σύγκλιση σε Στην ΤτΕ εξασφαλίζουμε
βασκά θέματα
διπλάσιο τόκο!
στις Βρυξέλλες
Οργανισμός μεταφέρει ανά λογαριασμό
Ταμειακής
τακτά διαστήματα ποσά
Διαχείρισης της ΤτΕ ΕΛΛ
eιάζεται στην ΤτΕ ΕΛΑ
0,88%
0,88% καθώς εξασφαλίζει μεγαλύτερες αποδόσεις από τις
σημαντικά τμηλύτεgo επιτόκιο, Εμποριxές Teάπεζες
σημειώνει, η διοbογση με αφοδυνατότητα
άμεσης
ρμή ότμοσιεύματα αλλά
Παρά τη μεγαλύτερη πτώση, σε σύγκριση με το 2015, που
όταν τηθούν. Τ
κατηγορίες της ΝΔ για τη μεταφορά 65
λογα κατέγραμε η αγορά κινητής τηλεφωνίας πέρυσ,
ση σε βασικά
Οπως σημειώνει σe ανακοίνωσή ιασμό της Ταμειακής Διαχε
Υπήρξε ταίο τρίμηνο ο ρυθμός ανάυτουξη
ς έγινε θεwός έπειτα από
Ο ΟΑΕΔ, όπως όλα
σης ΤτΕ ΕΛΛ -0,88% για
θέματα στις συζητήσεις
πολλά χρόνια. Μεγάλη υστέρηση στη χρήση δεδομένο
Β Εξάμηνο
2016 ανήλθ
Φορείς Κοινωνιχθες στις Βρυξέλλες,
Υψηλές επενδίσεις.
ής Ασφάλισης, υποχρεοίτα
3,1487%
στήριξε η
πρόσωπο
ΑΝ. 161150 όπως παραμείν
Κομισιόν
μεταφέρει τα πλεον«πρωτο εΕάμηνο
2017. T
Μείωση
τά 4,5% παρον- έπειτα από πολλά χρόνια. Η
πόuιο καταθέσεων στην Εθνι- σίασαν το 2016 τα έσοδα τον συνολιeή πτώση του 4,5%
ά διαθέσιμα κεφάλαιά
άντηση
του στην Τ
της Ελλάδος. κή Τράπεζα για το πρώτο εξάμΣημείωσε η
μεγαλύτερη
ρειών
νητής τηλεφ- πάντως
Thsονασματικά διαθέσιμα κεφ2017 ανέρχο
πρόσκληση
από τις απώλειες
τον Γερούν Ντάιowuπλουμ άλαια θεωρούνται τα
ποσά που 596-Ο ΟΑΕΔ θα συνεχίσει α
ωνα με τα στοιχεία της Ενωπου ειχε καταγράψει ο κλάπερισσεύουν μετά την κάλπη διαχειtsται τα ταμεuxxά διαθΠιερ Μοσ- Εταιρειών Kνητής δος το 2015, αν
υποχρεώσεων
ιά του, όπως προ
μού, λαμβανομένων υπόψ
από το νόμο, με γνώμονα την Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), αλλά
λεύτεται από το 6,8% που
θεσμών
βέλτιστη απόδοση στο τελευταίο τρίμηνο του
ειχε υποχωρήσει το 2014
εσόδων ασφαλή
Με στόχο βέλτιστη απόέτους ο ρυθμός ανάπτυξη
τη μεγάλη βουτιά
τους, προκειμένου
ΕHoryΕ λόγο για
φαλαίων
μαζί με
λλαγή
της αγοράς έγ
άντηση για
ΟΑΕΔ μεταφέρε
ριοδικά (ή
προς όφελος mς ανέργων
τακτά χgovxά διαστήματα)
σημαντική πρόοδος
θα γί
πλεονασματικά ποσά σε καταλήγει
στη Μάλι