Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3493O •ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,
ΜΙΛΤΙΑ∆Η ΚΑΡΠΕΤΑ, ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 25ης
ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΤΟΛΜΗΡΗ
ΣΥΝ∆ΕΣΗ
Οι οµιλίες που εκφωνεί ο ∆ήµαρχος Μεταµόρφωσης, κ. Μιλτιάδης Καρπέτας στις εθνικές επετείους, διακρίνονται για το ουσιαστικό τους περιεχόµενο, τις τολµηρές προσεγγίσεις και το συσχετισµό τους µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα.
Στην πρόσφατη οµιλία του για την Εθνική
γιορτή της Επανάστασης του ‘21, ο δήµαρχος συνέδεσε την 25η Μαρτίου 1821, µε την
25η Μαρτίου 1957, που υπογράφτηκε η
συνθήκη της Ρώµης και τα 60α γενέθλια της
Ευρωπα κής Ένωσης.
Ο άξονας σύνδεσης των δυο επετείων, κατά την άποψη του ∆ηµάρχου, εντοπίζεται
στο γεγονός ότι η Επανάσταση του ’21
ήταν µια επιλογή τάξεως του νεώτερου Ελληνισµού, συνιστάµενη στον αποφασιστικό προσανατολισµό του στη ∆ύση, τις ∆υτι-

Συνεχίζεται ο
αγώνας του
∆ήµου για το
Κτήµα Φιξ
Η απόφαση που πήρε το δηµοτικό
συµβούλιο Ηρακλείου Αττικής.

>> ΣΕΛ. 5

“Το 3ο Γυµνάσιο
Ηρακλείου Μεταµόρφωσης
δοκιµάζει τις σχέσεις
των δύο ∆ήµων”
Συνέντευξη του αντιδηµάρχου
Ηρακλείου Αττικής
Μανώλη Κουτσογιαννάκη.

>> ΣΕΛ. 4

«Με σταγόνες
αγάπης ανθίζει το
δέντρο της ζωής»
Ο «Κωστάκης Μεσογίτης»
διοργανώνει το 8ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Νέων
Εθελοντών Αιµοδοτών

>> ΣΕΛ. 2

Αναπλάσεις 1,5 εκατ.
ευρώ για το Άλσος
Εξασφάλισε ο ∆ήµος
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

>> ΣΕΛ. 6

Α λα καρτ καταδίκες επεισοδίων
από τη ∆ηµοτική Αρχή Ν. Ιωνίας
Ο επικεφαλής της αξιωµατική αντιπολίτευσης, κ. Παναγιώτης
Μανούρης, στην πρόσφατη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Νέας Ιωνίας κατηγόρησε την ∆ηµοτική Αρχή για υποκριτική
στάση στο θέµα της καταδίκης των επεισοδίων στη Νέα Φιλαδέλφεια διότι ποτέ δεν έφερε κανένα ψήφισµα καταδίκης
σε αντίστοιχες προηγούµενες βίαιες συµπεριφορές.
>> ΣΕΛ. 11

κές αξίες και τον Ευρωπα κό Πολιτισµό.
Για το περιεχόµενο της οµιλίας εκφράστηκαν αντιρρήσεις σε πρόσφατη συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από τη «Συµµαχία Πολιτών» και υπήρξε σχετική τοποθέτηση της «Ανατροπής και Αλληλεγγύης».

>>ΣΕΛI∆EΣ 12-13

«Ανεξάρτητο
Καντόνι η
Καναπίτσα»
Ο επικεφαλής της «ΠΝΟΗ Ηράκλειο» κ. Κουτρούλης
για τις πρόσφατες
µονοδροµήσεις.

>> ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα