Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4514/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΜΑΛΛΟΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆Ο
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

Εγκαίνια µε ... τροπάριο
- ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΦΙΕΣΤΕΣ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ
- Ν.∆.: ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ∆ΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
- Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΟΥ / ΣΕΛ. 5

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ

Συνάντηση
µε «δώρα»
/ ΣΕΛ. 9

ΣΗΜΕΡΑ (8.30 µ.µ. - «ΑΣΤΗΡ»)
Η ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ

«Για την Αχαΐα
της προκοπής και
των ανθρώπων...»
/ ΣΕΛ. 4

ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ

∆ουλειές

και ανάπτυξη µέσω φράγµατος
n Σχέδια επέκτασης της

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
σε συνάντηση µε τον
Αντιπεριφερειάρχη
Γρηγόρη Αλεξόπουλο
n ∆ηµοτικές παρατάξεις
ζητούν «λύση εδώ
και τώρα» από Σπίρτζη
/ ΣΕΛ. 10

7.30 µ.µ. ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

Ο Παπαδηµούλης
σε εκδήλωση
του ΣΥΡΙΖΑ
/ ΣΕΛ. 5

ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΚΑΙ ∆ΝΤ
ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ

Συγκρατηµένη
αισιοδοξία
για συµφωνία / ΣΕΛ. 38
OΛΟ ΤΟ Π.Γ.Ν.Π. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟ ΤΟΝ Γ. ΠΥΡΠΙΡΗ

Πελετίδης:
Οι Πατρινοί ζουν
µια τραγωδία

«Στερνό αντίο»

στον συνδικαλιστή της ενότητας

/ ΣΕΛ. 8

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η «PATRAS IQ 2017»
ΣΤΟ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ

Τριήµερο
καινοτοµίας και
επιχειρηµατικότητας
/ ΣΕΛ. 12

C M
Y K

/ ΣΕΛ. 4

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ αποτελούν πυλώνα
ανάπτυξης τα έργα υποδοµής σε
διάφορες περιοχές της χώρας.
ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ από τα έργα υποδοµής που βρίσκονται σε εξέλιξη
στη ∆υτική Ελλάδα, είναι σε καθυστέρηση, γεγονός που φρενάρει την
ανάπτυξη και την απασχόληση και κατ΄
επέκταση και την ανταγωνιστικότητα
της περιοχής σε προσέλκυση νέων
επενδύσεων.
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ την πρόθεση της Αθηνα κής Ζυθοποιίας, όπως εκφράστηκε σε πρόσφατη συνάντηση µε τοπικούς φορείς, να προχωρήσει σε νέες
επενδύσεις που αυτόµατα µεταφράζονται και σε θέσεις εργασίας, εφόσον δηµιουργηθούν οι αναγκαίες
υποδοµές (όπως το φράγµα ΠείρουΠαραπείρου) αλλά και τις πάγιες θέσεις των παραγωγικών φορέων της
περιοχής για επιτάχυνση και σε άλλα
σηµαντικά έργα (φυσικό αέριο, οδικό
δίκτυο ΒΙΠΕ κ.ά.), νοµίζουµε ότι πρέπει να καταρτιστεί ένας χάρτης προτεραιοτήτων και να διεκδικηθεί συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ το τρένο θα έχει χαθεί...



Τελευταία νέα από την εφημερίδα