Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Επαγγελματικός Οδηγός
ww.eidisis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 έτος 18. αρ. φύλλου 4362 0,50 ευρώ
Παράλληλα με την ΠΑΘΕ με αερογέφυρα
Γκουντενούδης με Μουζάλα
και Μπαλάφα στην Αθήνα
αλλά χωρίς ...διόδια η νέα γραμμή
σελίδα 7
Σήμερα στο Κιλκίς με Αντιπεριφερειάρχη και Δήμαρχο
Κιλκίς ο αν. Υπουργός Αμυνας Δημ.Βfrσας
ssw Λία μέρα από τα στρατόπεδα
Καμπάνη και Κρήστώνης σας φαμε
σελίδα 3
Επιταχύνεται η κατασκευή της νέας διαδρομής του ΟΣΕ
έξω από το Πολύκαστρο μέχρι την Ειδομένη
Ενταξη δικαιούχων στη βιολογική
σελίδα 3
γεωργία, νέα προκήρυξη για
Στον αγώνα οι δάσκαλοι τη βιολογική κτηνοτροφία
καλλιέργειες» με
Η πρόσκληση του Μέτρου 11 Βιολογικές τις 4 διαφορετικές δράσεις (νεοεισερχόμενοι στηβιολογκήγε
της ειδικής αγωγής
ωργία, νεοεισερχόμενοι στη βιολογική κτηνοτροφία, «παλιοί
στη βιολογική γεωργία, «παλιο
στη βιολογική κτηνοτροφία)
βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από αγρότες- βιοκαλλιεργητές,
οι οποίοι εκδήλωσαν τεράστιο ενδιαφέρον για ένταξη
έτρο. Υποβλήθηκαν συνολικά 64.016 αιτήσεις με αιτούμενο
προϋπολογισμό που ξεπέρασε το 1,5 δις ευρώ
σελίδα 5
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ
Σεμινάριο παρουσίασης του Προγράμ
ματος του Σώματος Ελληνικού οδηγ
σμού: «Προσφυγικές Ροές, Ανθρώπινα
Την Τετάρτη 5 Απριλου οι δάσκαδιαμαρτυρίας στην πλατεία Ειρήνης
τέρω την ειδική αγωγή
λοι σε ειδικά δημοτικά σχολεία σε ε- για να αποτρέψουν τον υπουργό Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγiςδιεκδι
Δικαιώματα και Διαπολιτισμικότητα»
δικά νηπιαγωγεία πιαγωγεία, σε Παιδείας από το να
βάλει την υποούν την απόσυρση των τροπολοκαι της αντίστοιχης δράσης «Μια Βαλ
τμήματα ένταξης και παράλληλης γραφή του σε μια νέα Υπουργική γών που έχουν στείλει την ΕΑΕ 20
τσα Κόσμος»
στήριξης οργάνωσαν συγκέντρωση Απόφαση που υποβαθμίζει περα- χρόνια πίσω, όπως καταγγέλλουν
σελίδα 5
σελίδα 6