Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
&Ε. ΚΟΥΤΣoΝΟΝΤΟΥΟ.Ε. ο Έτος 60ο Αρ. φύλλου 16.995 οTuή0,60 €
17 Απριλίου 2017
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 ο Τηλ.Κέντρο 2651025.677, 33.791-Fac26510 30350 ο http://www.proίnoslogos.
gro [email protected]
Μερύθμισηγνεται εξαγορά εκτάσεων με30 ευρώΤομήνασεέως και 100 δόσεlς
AΑΣΙΚΟΙΧΑΡΤΕΣ:ΟΛΑΓΙΑΤΑΛEOTA
Γιαννιώτης ερευνητης συμμετέχει σε νέα
ανακάλυψη για τον καρκίνοηκεφάλου
λαο, λέει
όποιο μεγαλο Μomούτο,
νοσηλευτικό ίδρυμα
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ANEA
τηςEuptinης ή
προσπαθεί με κάθε τροπο
βρεις έναν Ηπειρώτη
φέρει λεφτά στα Δημόσια
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
λαίσιο λοιπόν
ΚΏΣΤΑAΓΟΡΗ
σχέδιο γα
κατατέθηκε αργά
της Τετάρτης, δίνοντας
την δυστήμονα να διδάσκει
νατότητα σε χhάδες ιδιοκτήτες
παράγει έργο
μπορεί κανείς
περήΑυτός ο άγονος πος εξακολουθεί
σήμερα ακόκάνει πράξη το σύνθημα το πάρκο οMieειστους Πανvemcp
"γεννάει καθηγητές
έως σήμερα τις εκμεταλΤα διασυνοριακά έργα θα αλλάξουν
σημίοu γιατρούς, ερευνητές
ζεις, ακόμη
την τύm%αι του Δήμου Δρόπολης
διαπρέπουν διεθνώς
καθένας τους
λέξει να ασχοληθεί Συχνά δε, πρόVE
Δεν έχουν τέ
νέους ανθρώπους
Δυο γυναίκες ασκώντας βία
εξωτερικό όλήστεψαν 83χρονο στην
Και νέο α
της Ενωσης Γονέων Μαθ
Ο Δήμος Ιωαwmάwνα φροντίσει
πρόλαβε να στεγνώoaι
μελάνι από
Χθεoνό κύριο
επιτέλους για δημιουργία ΚΔΑΠ ΑμεΑ
τους απαmiαλωνίζουν την Ηπειρο,
βάζοντας
στόχαστρο κυρίως
αλαιπωρούνται δεκάδες γονείς
διά...
στατικό καταγράpηκαν
ανάγκη δημ
νομικό δελτίο.
οιppος Κέντρου Δημ
Ιωαννίνων αναζητά ο Δiμος
ouργικής Απασχόλησης
ρομεθόριες περιοχές του νομού πολης Αργυροκάστρου,
ΑμΕΑ, επονοpέρει
της κατάρτισης
κόμη μια φορά στην
οδομικού Σχεδooομού
Εκτεθειμένοι στους πάσης
Σε συνάντηση
έγινε στην
παρανόμους οι μεγάλης ηλτη σελίδα
νέων Μαθητών Δήμου
Περιφέρεια Ηπείρου, με αντικείμεβρίσκονται σε εξέλιξη.
μελλοντικά σχέδια
πρωτοβουλίες, μος
Στην τύχη τους αφήνοντα
όπως τονίζει
υπάρχουν από πλευράς
πκή ανακοίνωσή της
οι προστατευόμενες περιοχές
Ευρωβουλευπ της
τονικό Δήμο Δρόπολης,
ραμματέας Δήμητρα Ηλία), η
αμιγή ελσχολική χρονιά
μεγαλώνει η ανηoupα
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ
προστατευόμενες περιοχές οι σοσmκά εγκαΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ταλεinονται από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝEA,
Βίκτωρ Τύπου
Λιόντο
εργαζόμενοι εξακολουθοιν να βρίσκονται σε αδιέξ
ότι από
Δημοτική Αρχή
δο, τονίζΕι σε ανακοίνωσή
Σταύρος Καλογιάννης.
πήρξε κάτι
Δύο Γιαννιώτες στους κορυφαίους
dφειάστηκε να περάσει σχεδόν
ανάληψη πρωτοβοuλίας
αντιληπτή από όσους θεuρούoαν όπ
Δημοτικό Συμ
του Μαραθώνιου Θεσσαλονίκης!
βούλιο, παρά το γεσθησία για τη προσταotα του
περιβάλλοντος, η ανάγκη αποχρηματοδό.
Φορέων &αχείρισης,
Μιλούν
τους δαπανών, ακόμη η συγχώνευση τους-, αναφέρει ο
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σπουδαίους αθλητές qουν
Ο Τσίπρας και το «σταάxτρο
Η Παιδεία μας σήμερα
των Εξεταστικών Εmτροπών!
Γράφει οΑθΑΝΑΣΙΟΣΔΕΜΟΣ
ΓράφειoΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
λες &οργανtioας ανάμεσα σε
πρ. Δημοτικός Σύμβουλοςloαννίνων
γεγονός ότι
δες άλλους αθλητές.
Αυτό συνέβη
Στα χωριά συνηθίζουν
οι αγρότες να στήνουν
Μαραθώνιο «Μέγας ΑέEαν-.
φορ ζουν τα πουλιά
Έλληνες. Διότι,
τις αλεπούδες, τους κόρακες
γουρούνια και έτσι
διαρκώς ξένα πρόσu
φυσικά ως κακέmuπα, αφού
της κότες. Κάτι παρόμοιο εφαρμόδεν ταιριάζουν
ΤΕΛΟΣ Η ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ
ταυτότητα Παιδείας, όπως η Ελλάδα, έχουν γνει
ξοδα λόγω της πολιτικής
όταν είναι ανήμπορος να κυβερΤΟΝ Θ. ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟ
ρατηρούμε, δηλαδή,
Εκπαίδευση έχει απομακρυνθεί
Αριστερά ο Αόντoc.
νήσει, υψώνει
σημαία της κάθαρσης
σθητά από ό,τι περιλαμβάνει ο όρος «Ελληνική Παδεop,
ακονίζει τη
λ. 16

Τελευταία νέα από την εφημερίδα