Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: "Συνέχισε τις μεταρρυθμίσεις"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 08ο ο Αρ. φtλλου 29.505 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
Βαρύτερος
«Συνεxiστε τις μεταρρυθμισεις»
Μειωμένες
ο λογαριασμός
έως 20%
της εφορίας
Συνέντευξη
στιν «Κ» του προέδρου Στatνμάγερ, που αναγνωριζει τις θυσίες των πολιτών
01 νεες
ελληνικού
α θέση ερολtvου ότι
γxρεμlζοιμετιs γέφυρες
Βολή δηλώσεων
λαού, αλλά
δεν υφίσταται πολεμικόν
ταtημάγερ επισημαί
συντάξεις
ρυθμίσεις θ
ελπιδα
Ελλάδα
Γερμανία ναεργαστούν
Γερμανία Φρανκ- αποδεκτή ιστορική μνή
Παράλληλα,
σwστά από
λότερο κόστος για τους φορολογουμέ
ταινμάγερμέ
Γερμανός πρόεδρος ασκεί
στάσεις
λαμβάνει ο πρόεδρος
ha όσους έ
πό χθες άνοιξε -νωρί
Σταpάγερ, ο οποίος φθάνεισήμερα
επιθετική ρητορταa
τόναλντΤραμπαπό
κάθε ά
φορά-nnλεκτρονική
«δεν πρέ
Ανεξάρτητης ΑρmsΔημοσώνEσόμειώσει από
έως 20%
νέες συντάξεις φέρνει ο νόμος
Εγκαίνια της σήραγγας των Τεμπών
θα έxουν προθεσμία έω
Ιουλου
ρούγκαλου
ξιοδοτού
2016.
ρύθμιση. Για όσους
λάβουν μειωμέ
ψει φόρος, πρώτη δόση θ
αποδοχές είναι περί
56,00031 Ιουλίου, δε
Σεπτεμβρίου
30 Νοεμβρίου. οκαθοριστικάBα
νόμου 4387/2016, δnλοδή μετά
βαριά,λόγω
3Matου
ένου έτ
φορολογ του ορου,
ισφορά αλληλεγγύης, αλλά
ξημένnsπροκαταβολής φόρου
Κοινωνικής Ασφάλ
λεύθερους
γγελματίε
Πετρόπουλος,
οποία ανol
συντάξεων Μεγάλοι
ΣΗΜΕΡΑ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ TOA
Απειλές Αγκυρας
Αλλο ένα
κατά Λευκωσία
Eiότι
Κρίσιμο
Eurogroup
γραψε Κυπριακή Δημοκρατία
Αγκάθι»
ότι μέ
ΗΝΙΚΏΝ Π
OΟΝΤΏΝ
Κίνδυνος αποκλεισμού
στις εξαγωγές
υπουργός Οικονομ
διεθνείς αγορές
προιόντα από
ίσοδος
niραςστα έμπη, μήκους 624,
πρωθυπουργοί Αλεξη
επόμενο μήνα,εξαπi
λήψης μέτρω
ζωντανή μουσική
άμετά τελετή Η κυβέρνηση
υπουργείου Οικονομί
τέθη από
όλα τα προβλήματα
ωρήσεων στις πponγούμενες κυβερνήσεις
εαυτίν ως σωτήρα των έργων Επίσης, δεν πpοσκMΕναρμονiσειτοελληνικό θεσμικό πλαρμανικό υπουργείο Οικονοκόρόλο στο έργο, υπό
ότι τα έργα
έτοια περίπτωση υπάρθεσμών
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
Γερμανό υπουργοsQuoναμxών
Νέος φορέας
Ο Τραμπαπειλεί με επέμβαση τη Συρία
Βόλyγκανγκ Σόιμπλε δήλω
Δική της πρόταση
δοξος ότι μπορείσwτ
Καταθέτει Ν.Δ
εκπροσώπησης
μότητα
στηρίξει
επιχείρηση των ΗΠΑ υπογράμμισε
Ερντογά
αντιxάθe
της βιομηχανίας
ένουν ανοικτά.
Σύρου προέδρου,
αφορά τηδιερεύνηση
Συρίας εξετά
λάδου
Χατόπν εντολής
όεδρο Ερντογά
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
μέχρι σήμερα,
ενδεxόμ
Δαμασκού, λέγοντας
φορέα εxπροσωmons απέ
ρόεδρο
Χωρίς συστολή
γείου Αμυνας οι Αμερικανο
Ασαντ, μετά
Ασαντ δεν πρέπει θεωρεtταιοδ
λες εξετάζουν κάθε επλογή ανά
χώρο Χαν πραγμά
Πρόστιμα: Από
ραγωγή-Συμβούλ
αποκτά επιτέλους, έπειτα
από δεκαετiε
πλήρες οδuoό 6ώκουνμε γάλα ονόμ
οξiζεToμεγαλύτερο
Η Αθήνα ετοιμ
αποinσns, όπως ο όμιλος
χρηματοδοτηθεί από
έργα σχεδιάστηκαν
για την documenta
Ηρακλής, οι Ελλmνικό Λευ
προχώρησαν πολλά χρόνια
Οι κυβερνών τε
υπουργείου Οικο
μmxανικό σύνδεσμοι(Αττxns
Αθήνα αupco.
άκριτη στήριξη
διαμαρτυρίες τπου «Δεν
Πελοποννήσου).
Ο φορέας θα
ρώνωο. Τώρα
εκθέσεις κια δράσεις docume
παράτες οι οποίες μεταδίδο
σημειώθηκε χθες το βράενώ δεν υπάρχειxαμiα
όs, φάρ
φορά σεόσουsδιαδραμάασανxρίαiΕ
όuπα. Καλό είναιότι ταeξέ
ταdα 10ετια, υποβαθμίστηκε ορόλos
πλεξανa
τελειωσαν,αλλάολtγn
Μπόρις Τζόν
Πώργου Κοτρούγκοδεν θα έβλαπτε.
εξελίξεις.
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Η αποκάλυψη ενός πολεμιστή
Η ντουλάπα της Πανδώρας
Υπ. Παιδείας:
μετά 14Lρη διαμονή ενώεδ
ευθύνη διατηρή
γείου Παιδείας τοΤμήμα Πρότυπων
ενες γενιές.
υτό το κλιμα, δεν
ούτε, ασφαλώς.
λειτουργεί σιστο.ο
Το υνήγι της
οποίο δεν
μmeςAρουμε ακριβές αυτό
ότι είτε ξένωνείναι ομόνος τρόπ
έλα οικονομικής
λόγω προβλημ άτωνζωής.
εναι μόνο οι φipαι
προκαλεί το κυνήγι
ότι ενα
Νίκος Στέλγιας:
δύσκολες αποφά
ότι ndpό
δαμερισμο
άλλοθι ότι δεν θαumστοψ
ντουλάπα. Ετε
ουρκικήΔημοκρατion (εκδ. Παπαζήση)
τέρων ότι
συγκινούν. Οπως αυτήτοι πολεμιστή
Κριτές μος δεν
ρότερη ματιά.
θάφτηκε(περ.
δημόσιο τομέα
σωστές αποφά
κέντρο της μεtληςπεδιάδαςτοuΜαραθώνα, πεpinου1
Κάπνομα: Μπορεί
μέτρα απότον Τύμβο
μέτρα απότοΤpόπαιο της μάρόθεσμου συμφέροντος. Επεσpoρό
εύρημα τουMuαπναiου πολεμιστήθα παρουoιαστεί
υπεύθυνος
κουκουλοφόρος και οπλισμένος ξε
απόγευμα, δείτερη ημέρα
ζουν ελαφρά
μείωση, αλλά σήμερα το
διεθνείς σoέσεις
«θεραπεία
εκατομμύρια
ήκαι Ερευνα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα