Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26776 ΕΤΟΣ 88ον
Συνδικάτο I
Ντ. Τουσκ: «Κάθε μέρα φτάνουμε
Metall. Σιωπή Βρυξελλών στις
ΠΙΟ Κοντά σε μία συμφωνία»
εργασιακές
Συνάντηση του πρωθυπουργού, Αλ. Τσίπρα, με τον
απαιτήσεις του
πρόεδρο του Ευρωπαικού Συμβουλίου
τη «F
kfurt
γκρατημένη
ς την Παρ
Rundschau» ο Βόλφγκανγκ Λεμπ, μέλος
group της
Μάλτας
Δ.Σ. τ
μεγαλ
θα έχ
Αλέξης Τσίπρας χα
η Ελλάδα θα γ
φόβος
για την περαιτέρω απο
ροπομ
ην συ
ηση τους σ
ρο Μαξίμ
ς στην Ευρώπη
η της αγοράς εργ
Ο πρωθυπουργός είπε χα
ρα το γεγονος οτι
ς για ρύθμιση
σε θέ
ροφορ
ρρυθμ
ης αγοράς εργ
λιτική
ου υπάρχ
λόγω της προφανούς αποτυχίας τ
φιλελευθερ
νταγώ
2015 υπήρχ
σχετική ερώτηση
λιτική σύ
ση. Σ
ήθιστη
στήθη
ρογνωμόνων
την Παρ
λούμενη
της ελλη
ή» έχει ήδη ζητή
βέρνηση
φορτιστή
ρωτοβουλ
αλύτερ
γχληση της Σ
2016, σημ
έα των εργασ
ου Ευρώ
σχε σε
δεν υπάρξ
ότι Ελλάδ
άφερε σ
ροεδρ
στην Ελλάδα χαι έπρ
διάστη
Συμβουλίου
άντησε ότι δ
οτελέσμ
την Παρ
«φωτογρ
σχολιάζ
Εμφαση στην
υτή η
Auσιεργία
Εγώ θ
ρά έβαλ
μου, ξέρ
μου, ξέρ
Καινοτομία και σε
διάστημ
ου έχω στη διάθεση μου. Ο
ράλογ
προιόντα υψηλής
υτή τη
χνίδια με την Ελλάδ
βούληση ό
ργό, Αλέξη Τσ
ον πρωθυ
ρέψει σ
στηρίξουν
προστιθέμενης
ρήσεις
φτάσουν σε μια συμφ
όπο έχου
ης ΕΕ
αταφερ
αξίας στο νέο
ίξουμ
βρεθεί λύση
όγραμμα
Ο πρωθυπουργός στάθη
Ερωτηθ
ροβλέψ
στη διαμενση
α προ%
βέρνησης για Σ
τημα τη
για τη
Κ. Κρέτσου: «Προκλήσεις μείωση της
Η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη
γραφειοκρατίας, n ενίσχυση της διοικητικής
ης. Η
χώρηση της Μ. Βρ
θεροπ
δυνατότητας και ο συντονισμός των θεσμών»
2ινήθη
ράτη μέλη
Περιφερειών τη
ξε τη
ογή, αλλά σταθερή εμβάθυνση
λέσση
λε πρό
μήνυμ
γχαρο την Ελλάδα δ
Ζ. Κ. Γι
ην τελ
ρο γραμμ
ολμηρέ
φάσεις
Η Ελλάδ
α από
χώρες η
δεν χάθη
φερε η Ε
ουτε ενα ευρω
ή συνοχή
λοι μαζ
της ΕΕ αρμόδια για θέμ
έσα σ
ράτη μέλη, όσο χαι μεταξύ
άλλη χώρα από τις προκλήσ
α να συμβ
ό πρέ
λιτικής, Κορίνα
πη η ΕΕ
σημερ
ς στην Ειδική Διαρκή Ε
λU υπερήφανη
ων πολ
ν στους θεσμού
ό την ΕΕ
αυτού
της ΕΕ αλλ
στην ίδ
έρχομαι στην Ελλάδ
Περιφερ
ριξε η κ. Κρέτσο
ότι η
ΕΕ δεν
βοηθή
θαύματα,
Θετικό το iσοzύγιο απασχόλησης
λη δεν διαδραματίσου
αι αυτά το διχό
00% για Ελλάδ
δότηση
γχαρώ την
Ελλάδα, δ
Υπογράμ
το α τριμnνο
ρογραμματική περίοδ
η φωνή στ
δεν χάθη
μέλλο
οροφή
της ΕΕ
γχειρημάτ
μήνα Μάρ
ην χαλ
δοση γι
έγραμ
αλό σημάδ
ς σήμερ
ρχει λόγ
η Κορ
Κρέτσου
με όλοι μαξ
τελέσματ
ληροφορ
ΕΡΓΑΝΗ
Αναφερόμενη
Ευρώπη θέλουμ
38.517 θ
χώρησ
ις εργ
οίες βρίσχεται αντιμέτωπη η ΕΕ
Παράλληλα
γράφεται αύξηση το
σοστού των προσλήψεων μ
ηράχλ
λύ δύ
ήρη απασχόληση
ό 45,84% τον Μάρτιο του 2016, στο 49,14% το
σκολος, αλλά η ΕΕ
ας την ελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα