Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Συμφωνία ή ρήξηRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
www.imerisia.gr
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟ ΝΟΜ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 700 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20474
30 ΕΥΡΩ
ΠΑΙΧΝΛ
ΣΤΕΜΜΑ
GAME OF
ΣΑΒΒΑΤΟ
THRONES
ΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ
Βιβλίο δευτερο
ΜΕ ΤΗΝ
Σκληρή επίθεση του Αλ. Τσίπρα κατά των δανειστών
Απίστευτη γραφειοκρατία
22 δικαιολογητικά
Συμφωνία ρήξη
για μετα bασn
Κρίνονται όλα στο Eurogroup mς Μάλτας
Τεράστιο το κόστος σε Χρήμα
και χρόνο Μεγάλα εμπόδια
Σύνοδο Κορυφής ζήστην ανάπτυξη της Κτηματαγοράς
τnoε ο πρωθυπουργός,
Την απόσυρση της βεβ
αίωσης μη οφειλής ΤΑΠ
«Δεν παίζουμε
τούν οι ιδιοκτήτες
στις μεταβιβάσεις ακινήτων
Ωστόσο,γιακάθeσυμβολαιογραφικήπράξη απα
έως την Παρασκευή
τις Κουμπάρες»
τούνται 22 δικαιολογmτικά σελ. 6
Στο τραπέζι μείαonουν
τάξεων από το 2019, αφορολόγητο από το 2020
Στοιχεία Εργάνη
Ολα τα μέτρα νωρίτερα,
Με... μισό μισθό
εάν χαθεί ο στόχος της
ανάπτυξης σελ.3-5
γίνεται μία στις
δύο προσλήψεις
Στα 104,8 δισ. υποχώρησαν τα NPLs στο τέλος του 2016
cosco
Χτυπούν πάλι
o To 535% όσων βρήκαν δουλειά
«Σαλπάρει»
απασχολείται σε θέσεις μερικής
για τη 2η θέση
και εκ περιτροπής απασχόλησης
τα ληξιπρόθεσμα δάνεια το λιμάν
Λιγότερες κατά 196ήτανoιθέσειςμισθωτής εργα
σίαςτοα'τρίμnvo.θετικότoγεγονόςότιυπερίσxυ
του Πειραιά
σαν κατά 38.517 οι προσλήψεις, έναντι των απο
λύσεων τον Μάρτιο σελ. 6
Υπόλοιπο μη εξυπηρετούμενων ανο γμάτων
Ο Στρατηγικό σχέδιο των Κrνέ
για νέες επενδύσεις
σε δισ. ευρώ
Ο Τοληιάνι εiαι όγδοο σε
I Στόχος
Δοκιμαστική λειτουργία
νηση στην Ερώπη σελ.9
Απολογιστικό
Στις ράγες μπαίνει
ΕΡΕΥΝΕΣ
το 2019 το μετρό
Ενας στους
δύο Ελληνες
της Θεσσαλονίκης
Μάρ. Ιούν
Σεπτ.
Σεπτ. Δεκ.
2013 2019
θέλει δική του
Ο Σήμερα ξεκινά και η διαγωνιστική
επιχειρηση
διαδικασία για τη «Γραμμή 4» του
Συναγερμός στις τράπεζες μετά την αύξηση κατά 15 δισ. το α' δίμηνο
μετρό της Αθήνας ύψους 1,5 δισ.
Μόνο το 25% θα άφηνε
1 δισ. χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο τα «κόκκινα» δάνεια το 2016
την τωρινή του εργασία
Ο μετροπόντικας άνοιξε χθες και τη δεύτερη σή
δισ. φιλόδοξος στόχος για μεί
ραγγαστnβασικήγραμμήτουμετρόθεσσαλονίκη
Τα «κόκκινα» επιχειρηματικά
2016. Τα στεγαστικά δάνεια
To 64% των νέων επιθυμε
Το 2019θατεθείσεδοκιμαστική λειτουργία, όπως δάνεια έφθασαν στα 62,9 δισ.
διαμορφώθηκαν στα 27,5 δισ.
ωσnτωνανοιημάτωνπάνωαπό
δική του δουλειά σελ. 10
καnεπέκτασnπρος την Καλαμαριά σελ.27
ευρώ, μειωμένα κατα l δισ. το
και τα καταναλωτικά σε 14,4
40 δισ. έως το 2019 σελ. 7