Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20
Νέο Πανελλήνιο ρεκόρ από
Στάση εργασίας χθες
Στη μνήμη
Ράμα.
την Γρηγοριάδου Μελίνα
Ελευθερίας
Τα αποτελέσματα Τα αποτελέσματα των
Διορισμούς τώρα
του ΝΙΚΟΥ
ζητούν οι εκπαιδευτικοί
της 2ης φάσης
χθεσινών εκλογών
των Πανελληνίων
Ολαός εψήφισε με φανατισμόν
πρωτοβάθμιας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
εκπαίδευσης Ν. Δράμας Σχολικών Αγώνων
τους Φιλελευθέρους
σελ 3
σελ 8
σελ.7
Ποιοι κλάδοι βάζουν
Στην κορυφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος το συγκρότημα του Νέστου
Στη Δράμα
υποχρεωτικά POS
«Φιλέτο» τα υδροηλεκτρικά
Τριήμερο bazaar του
έως το τέλος Ιουνίου
παραρτήματος ΑμεΑ
του Κ. Κ. Πρόνοιας ΑΜΘ
φράγματα της περιοχής μας.
από χθε
Θησαυρού και Πλατανόβρυσης
είο Οικ
Ο πρόεδρος της Δράμας του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής
τους πελάτες
ρωμές
Ενέργειας ΔΕΗ «Σπάρτακος», κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
ίου Παραγωγή
μηχανικοί, λογ
έργειας, κάθε είδο
νέργειας
Θεόδωρο
πώληση υδροηλεκτρικών
λιγνιτικών μονάδ
ας έτ
ην Εγχι
μεγάλη χαρά τα παιδιά του Κέντρου
λίστα με
ρυνθεί
ρια αγορά ηλεκτρισμού
πως πρόκετ
ρωrνό Τύπο
ές θα έχουν τη δυνατότ
δημιουργε
όφαση πώληση
όττα πληρωμ
άδων τη
μένα, οι κλάδοι
που πρέπει την
υδροηλεκτρι
φυσικό αέρ
όζουσα θέση
τρισμός
γωγικού
ύσιμα κίνηση
δροδότηση
σμένο χρονοδιάγραμμα
ρεθεί κανένας
Ηλεκτρικές. υδραυλικες και κλιματιστι
έναρξη
αλλους λόγ
ρωση της μέσα
πρώτο εξάμ
την πλευρά
ισσότερα
αυτά πλην τριών
ήρηση
βέρνηση, προσπα
ελίτη
ιος Δημήτριος μονάδα
είναι εφικτό
Πτολεμαιδα
ρθουν λόγω παλαιότητ
δημιουργίες.
ρισμένες από
φέρον για
Χρειάζοντ
εμπόριο σχεδόν κάθε είδους (υπολομε, χρειάζονται υγρή
κτρικά φρα
της χώρας μας, αυτά
ούς όρους. Κάποι
είδη, ηλe
διαφέρ
άγματα αφιλέτο» -όπως
Geίωση,
ές, σιδη
μήλον δημιουργούν
εξοπλισμο
έριδος
ξυπηρετ
σημείωσε
τηλεφ
ργοστάσια τη
ηχανολογ
ηλεκτρ
Δράμα. Μιλώντας
ηλεπικοινωνίες
Πάνω από 26.000 οι επισκέπτες στο Φαλακρό, ακόμα κι από τη Βουλγαρία
Εληξε μια επιτυχημένη περίοδος
Δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές
βαθμίδας,
για οΧιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού
ελματικη
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
σχολές
Προσπάθεια για την επόμενη περίοδο,
κλαμπ. είδη
να ανοίξει ο διθέσιος αναβατήρας και ο «παππούς
της καρ
ενοδοχεία.
ραφεία κάθε είδους
0%α Ρωμανίδου
τές της σχολής ΕΠΑΣ
λογαριασμό
δρομικής περι
παραχώρησε
Ζωή Αδαμίδ
Τζεσιάνα Τ
Σοφία Σιδηροπούλου, Ελένη Κωνσταρηση αυτή
Κυριαζίδη
ργείου Οι
Καλτσώνη. A
πό τις πλέο
loον Στελλα, Μαρία
δηλώσεις
κές περιοδ
νδή Νικολ
ρωμή ενός
ενώ, όπως
Χαραλαμπίδου Β
Χατζησαβοδρομικη περιο
ργησε τόσο
έσιος
δου Κατερίνα Mτζογλου Χρυσούλα
ατήρας, όσο
πό τη
υνέντευξη Τύπου:
ρία, καθώς
ροπλισμένο
Μαρία Περακάκη
ην στήριξή
λιμένος σήμερα
επαγγελματικός
ούς", πρά
θα διευρύνει τόσο
έργο της Εν
πολύπλ
ό, εξε6. έπαιξε
Κυριών Δράμας, οι
δήλωσης
λόγο για
φερειάρχης
υγιή βάση
3 Απριλί
2017 Επιμελ
τύχουν της έκπτωσης φόρο
Κέμβρι
αζiδη
αφορολόγητο όρι
φέραμε να αναφέρου
Χιονοδρομικό
ρολογούμενο
Φορέα μας-ΟΛΟΙ ΜΑΣ
στην πορεία
Κυριακίδης
ραμας πολιτικός
ργων τη
ΜΠΟΡΟΥΜΕKAArΤΕΡΑ
έχουν πραγματ
ήσει με
νή περίο
σέλεuση
Οι τράπεζες θα
αξιόλογη κητικού
ΔΣ της Ενωσης Κυριών Δράμας
γούμενος αναλυτική
Η Πρόεδρος
προυποθέσεις λειτουργίας
όμενη
Αλίκη Ιο
όσες από
έχουν "περά.
δεν έγινε
Κυριαζίδης, ότ
μουρα
διορθωθεί, ενώ το
ιδιαίτερα ότ,
ρίοδος, βάζει
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα