Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
logosnewootenet.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΟΥΛΑΟΥ 9202
ΔΙΑΙΤΕΡΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΏΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΓΟΡΑ
Έπεσαν οι υπογραφές
γα την εξερεύνηση
του τεμαχίου 10
ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ
Σύνοδος Κορυφής
ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΑΣΧΑ
αν δεν κλείσει
αξlολόγηση στο Eurogrop
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
Κατατέθηκε πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Η εναλλακτική
προσέγγιση
για εξεταστική στην υγεία
Το 2019 σε δοκιμαστκη
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
λειτουργία
ΔΕΝ ΚΑΤΕc
σε βασικά θέματα
Υποβιβάζεται
η Βέροια