Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3492O •ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
«VERDE.TEC – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Αίτηµα επισκευής
του γηπέδου µπάσκετ
>> ΣΕΛ. 8

«Το κράτος

σε παραλογισµό»
Στην 1η ∆ιεθνή Έκθεση «Verde.tec – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος» στο εκθεσιακό κέντρο
MEC Παιανίας συµµετείχε ως
µέλος του πάνελ, ο δήµαρχος
Πεντέλης, ∆ηµήτρης ΣτεργίουΚαψάλης, ο οποίος ανέπτυξε
το θέµα: «∆ασικοί Χάρτες – Το
κράτος σε παραλογισµό».
Στην οµιλία του ο δήµαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ανυπαρξία χωροθέτησης αποτύπωσης του δασικού µας κεφαλαίου
είχε σαν συνέπεια, η γη να αξιοποιείται οικιστικά χωρίς τις περισσότερες φορές να λαµβάνεται

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

«Let’s Do It Greece
2017» στον Υµηττό
>> ΣΕΛ. 3

«Με τα ΜΑΤ

δεν λύνεται
το µεταναστευτικό»
Ψήφισµα του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου
Χαλανδρίου

>>ΣΕΛI∆Α 9

«Καµία κεραία εντός
οικιστικού ιστού»
Ξεκαθαρίζει
ο ∆ήµος
Πεντέλης

Βάζει τέλος στην
εργασιακή οµηρία
O ∆ήµαρχος Βριλησσίων, κ. Ξένος Μανιατογιάννης, έλαβε
την απόφαση παραίτησης από τα ένδικα µέσα που είχαν
ασκηθεί εναντίον υπαλλήλων του ∆ήµου και τα οποία αρκετά
χρόνια τους έθεταν σε εργασιακή οµηρία και αβεβαιότητα
για το µέλλον τους.

>>ΣΕΛ. 9

>>ΣΕΛ. 6

>> ΣΕΛ. 7

υπ όψιν η δασικότητά της.
Οι δασικές υπηρεσίες, ο φορέας
επιτήρησής και διαχείρισης του
δασικού πλούτου αποδυναµώθηκε, έχασε αυτή την κύρια αποστολή του και µετατράπηκε σε
γραφειοκράτη.
Ξαφνικά σήµερα το κράτος εµφανίζεται να θέλει και έτσι
πρέπει, να λύσει αυτό το τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβληµα στηριζόµενο σε ένα υπόβαθρο δασικό των ετών 1937 και
1945 που αυτόµατα το καθιστά
αφερέγγυο σε µια ουτοπιστική
διαδροµή αδικίας.»

Προχωράει η νέα πεζογέφυρα
στη Λ. Μεσογείων
Στην τελική ευθεία
βρίσκεται πλέον η
κατασκευή της νέας
πεζογέφυρας στην
Αγία Παρασκευή επί
της Λεωφόρου
Μεσογείων, από την
Πλατεία Πέτρουλα
έως την οδό
Ευαγγελιστρίας
(πλησίον του ΙΚΑ
Αγίας Παρασκευής).

>>ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα