Πρωτοσέλιδο Μαχητής του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
700 V
Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.maxitis.gr
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Τιμή: 1 €
Χρόνος 31ος Αριθμός φύλλου 7317
Παραμένει ζητούμενο n συγκρότηση
Κεφάλαιο της τοπικής ιστορίας
ενός εθνικού αρχείου νεοπλασιών
το μεταλλείο της Αξιούπολns
Τόνισε n πρόεδρο «Α.Ευγενίου»
Προσθήκες δρος Π.Τσαμαντουρίδn
ΓΚολεσιώτου σε συμπόδιο στην Δράμα
σε περιεκτική αναφορά του Χ.lvτου
ΣΕΛ. 6
ΣΕΛ. 7
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Μία περίοπτη θέση στον τομέα του, παρά τις όποιες τωρινές δυσκολίες
Διεκδικεί uτου αξίζει
Τα ισχύοντα με
το Δώρο Πάσχα
στον ιδιωτικό τομέα
ΣΕΛΙΔΑ 16
Απαγόρευση αλιείας
Το στίγμα του στον τομέα της επαγγελματικής κατάρ
στην Δοϊράνη γιά
τισης προσπαθεί να δώσει το νεοίδρυθέν δημόσιο ΙΕΚ
τριάντα ημέρες
Παιονίας που σε λίγες εβδομάδες θα δώσει τις πρώτες
βεβαιώσεις κατάρτισης στους ένδεκα (11) αποφοίτους
ΣΕΛΙΔΑ 4
υ τμήματος οινολογίας, που λειτούργησε γιά τέσσερα
εξάμηνα, όπως προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας
των, στις εγκαταστάσεις του γυμνασίου Γουμένισσας,
όπου λειτουργεί από ιδρύσεως του στις αρχές Απριλίου
του 2015
Ο ΣΕΛΙΔΑ
Επιτυχής ο πρώτος
Ο αναπληρωτής ΥΠΕΘΑΔΒίοας στο Κιλκίς
ΣΕΛΙΔΑ
επίσημος αγώνας 4x4
Εντούρο» στο Κιλκίς
Ο ιατρός και οικονομολόγος .Πολυχρονόπουλος
ΣΕΛΙΔΑ 11
Διακρίσεις
του «Kinesis»
ώρο αναψυχής μαζί του η ιερά μητροπολις Γουμενίσ.
σης, Αξιουπολ
ς και Πολυκα
σε διεθνείς αγώνες
ανάνηψης, δωρο
ευδοκίας της Αγίας
ΣΕΛΙΔΑ 13
Τριάδος» χαρακτηρίζει την ένταξή
ΣΕΛΙΔΑ 12
rma x itis
Ηλεκτρονική εφημερίδα του νομού Κιλκ