Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26775 ΕΤΟΣ 88ον
Διαστάσεις παίρνει κόντρα
Κλείσιμο
n αξιολόγησης: λογιστική
Λαγκάρντ Σόιμπλε
αντιμετώπιση των
πραγμάτων δεν
Επιμένουν και οι δύο στις θέσεις τους αντίστοιχα μείωση χρέους
βοηθάει σε τίποτα
αύξηση παραγωγικότητας
η Ελλάδ
χρειάζ
χος της Ευρωζώνης
όχι ελά
γωγικότη
ρος αξιωμ
φρυνση χρέο
ροσώπους του
ενημερ
ΔΝΤ θεωρούμ
Βρυξέλλες
ψει τ
της Παρ
στη Μάλτ
λιτική λογική
άγχη για γρήγορη ολ
μέσως αναφορά
κλήρωση της αξιολόγηση
αραμέ
διαπραγμ
γραμμ
η Ελλάδα εξ
α χρειάζ
για τη
στέρηση της αξιολόγηση
ρρυθμίσε
φορολογ
δή υπάρ
ραιτέρω η
μετρη
της Ελλάδ
τητα τη
ραγωγ
της. Η ίδ
ΣΕΛΙΔΑ
δείξει πως η
λογιστική
λιτική
ήτημα δεν έχ
Το υψηλότερο
Ερωτηθείσ
ό την λίδ
λάξει, ξεχαθάρ
IGNATIOU για την
ρόοδο της δ
με τη
μετάσχει στο ελληνιχό πρόγραμμα ζητά
Ποσοστο
ρης αξιολόγηση
πουργού Οιχονομιzώ
ης Γερμ
του ΔΝΤ δ
λάφρυνση χρ
απορροφ nσnς
Βόλφγ
γα Σόιμπλε, π
ρά το γεγονός ό
γες της Ελλάδ
χρειάζεται Ελλάδα είναι αύξηση απαν
η της τήσ
βατή με τις
ΕΣΠΑ 2007-2013
η αύξηση τη
της η
Το ΔΝΤ θ
χι ελάφρυνση
χε στ
ραγωγι
η Ελλ
προχωρήσει πατά- στην ΕΕ σημείωσε
η Λαγχάρ
ραγωγ
δήλωσε η γενική διευθύντρια τ
αν μπορ
α ς, δα έχει βελ
την παραγωγικότητ
ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας σ
n Ελλάδα
ρρυθμ
δήλωση του Α
Enterprise Insti. της οι%ο
ναρμονίζομαι με τον Σόιμπλε, ο ο
Η Ελλάδ
λήρως
οροφή
Στα 3,792 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του
ΣΠΑ 2007-2013, πετυχαίνο
ς το υψη
δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Φεβρουάριο
ρρόφησης στην Ε
η. Στις 31 Μαρτ
ο υπουργείο Οικονομίας
Στα 3,792 δ
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η τελική
θεση ολοκλήρωσης του συνόλου τ
Φεβρουάριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
Le Soir: Ο Π. Τόμσεν προβάλλει
ΕΣΠΑ, με τη
ρο γραμματ
ς, σημ
συνεχώς νέες απαιτήσεις Ελλnνες
χαι η προγραμματική
στους ρίοδος 2007-2013 και επιβεβαι
3,599 δ
ς αύξηση α
ου ητ
Κάθε φορά που ικανοποiούνται οι
συμπέρασμα, όπ
έφερε σε
ληρωτή
της Γ
για τη
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Α
ής Κυβέρνηση
στη δημ
Οι τσης
ότητα. Σύμφωνα μ
ο Χαρίτσης δήλ
ροφές φορ
Το ΔΝΤ
χέδιο δ
ρει τη συμμ
φέραμε, με
ολύ δύσχολ
256 δ
ρτάζ της, ηβελγική εφημερίδα Le S
ιστεύτ
λοχληρ
206 δ
μού Σταθερότητας (ESM),με τ
μνημα του Ευρωπ
ού Μη%
ΕΣΠΑ 2007-20
οροφή
Οι οφειλε
σιόδοξη οπτική» του ΔΝΤ. Ο ESM
με ανάρτησή του στο Τ
διασφαλίζοντας ό
ής Ασφάλισης τρ
λόγω έγγραφ
δενθα χαθ
ε ένα ευρ
μεγαλύτερη κατηγορία λ
τη Ειδ
μα της Le S
την έναρξη
Δεν πρ
ρόθεσμ
ΔΝΤ δεν έχει σταματήσ
δίου διάσωσης της Ελλάδ
αλοχαίρι του 2015
μερα, αλλά γ
λύτιμ
2,361 δ
δημοσιεύει σημειώματα, μ
αε%φράζει την άποψη ότι τα δημόσ
οικονομικά της
2,238 δ
ρώ τον
νουάριο. Τα
χώρας δεν θ
ή ελάφρυνση
χωρις μια σημ
ροηγουμε
χρέη των νοσοχομείων α
ΔΝΤ. ΣΕΛΙΔΑ
οστηρίζ
στα ό
ρίσιμα έργ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα